Ukategorisert

Vil effektivisere, men ikke nok

Det er ikke godt nok å erstatte dagens fylkeskommuner med regioner, slik Kommunenes Sentralforbund, KS, foreslår. Det vil sannsynligvis føre til en viss effektivisering, men reduserer ikke offentlig sektor så mye som ønskelig.

Kommunenes Sentralforbund (KS) vil bytte ut dagens 19 fylkeskommuner med fem til ni slagkraftige regioner, skriver Adressavisa.

–Dagens fylkeskommune har sett sine beste dager, for å si det pent. Den opererer i et vakuum og er ikke sterk nok til å skape regional utvikling, sa administrerende direktør Olav Ulleren i KS på et møte i Oppdal.

Liberaleren er enig i konklusjonen at dagens fylkeskommune har utspilt sin rolle for lenge siden. Derfor har vi foreslått å fjerne dette forvaltningsnivået for å effektivisere offentlig sektor. Vi oppnår ikke samme resultat dersom dagens system erstattes med regioner, slik KS ønsker.

Det er uforståelig at mange ønsker et nivå utover kommunene og staten. Det finnes få gode argumenter for å forsvare et slikt standpunkt.

I tillegg til Kommunenes Sentralforbund har andre kommet med omtrent samme forslag. Blant annet ordfører i Os, Terje Søviknes. Liberaleren kommenterte også hans utspill.

Dagens fylkeskommunale oppgaver bør overlates til andre. Både kommuner og private aktører kan gjøre samme jobben med en betydelig økonomisk gevinst. Den gevinsten blir ikke stor nok dersom regioner overtar ansvaret.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer