Ukategorisert

Sommerpatrulje også i år

Med godt over 4 000 bedriftsbesøk, nye medlemmer og mange oppslag i nasjonale og lokale medier har LOs sommerpatrulje gjort en innsats også denne sommeren. Vaktbikkja, som LOs sommerpatrulje ynder å kalle seg, har blitt et fast innslag i ferien.

Sommerpatruljen melder også i år om mange eksempler på ungdom som blir utnyttet i arbeidslivet. Selv om sommerpatruljen kaller de fleste arbeidsgivere for seriøse og bevisste på det ansvaret de har, er det fortsatt for mange ungdommer som ikke får skikkelig arbeidskontrakt, som får jobbe langt mindre enn forespeilet, som blir pålagt ulovlig overtidsarbeid eller ikke får tariffestet lønn.

Også de som har sommerjobb bør inngå avtaler med arbeidsgiveren, frivillige avtaler som regulerer arbeidsforholdet. Alt fra lønn til arbeidstid bør kunne avtales mellom partene. Når ordet avtale brukes, er det ikke nødvendig at avtalene er skriftlig, slik som sommerpatruljen krever. Det som er viktig er at arbeidsgiver og arbeidstaker er fornøyd. Det er disse partene avtalen skal tjene, ikke fagbevegelsen eller LOs sommerpatrulje.

Årets avsløring fra sommerpatruljen om manglende arbeidskontrakt, arbeidstid og lønn viser at dagens arbeidsmiljølov ikke fungerer. Et perfekt arbeidsliv kan ikke vedtas av politikerne slik de har prøvd å gjøre gjennom arbeidsmiljøloven. Derfor gjentar vi vårt gamle krav om at denne loven bør liberaliseres, aller helst avvikles. Frivillige, forpliktende avtaler er veien å gå. Også ungdom i sommerjobber bør inngå slike avtaler.

Mest lest

Arrangementer