Ukategorisert

Ett styringsnivå?

Velferdsalliansen trikser med statistikk for å få frem hvor vanskelig det er å leve på sosialhjelp. Og Alvheim (FrP) vil visst oppheve det kommunale selvstyret

Velferdsallliansen har funnet ut at sosialhjelpssatsene kun har steget med 1,9% på 10 år, mens lønnen for stortingsrepresentantene har øket med 69,5% i samme periode. Dette ifølge Østlandssendingen.

Lederen av Stortingets sosialkomite, John Alvheim (FrP) mener at dette er en urettferdig sammenligning, fordi en del ytelser på Stortinget nå er lagt inn i lønnen. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Alvheim mener det bør være en veiledende riksnorm for sosialhjelpssatser. Han besværer seg over at Stortinget ikke har kunnet gjøre noe med dette, siden det er et kommunalt ansvar. Pussig. Dette har da ikke hindret Stortinget i å overstyre kommunene tidligere..

Alvheim påstår at noen kommuner har en sats det er umulig å overleve på. Sosialhjelp skal som kjent være en krisehjelp i øyeblikket, ikke noe man skal «leve på» over lengre tid. Da bør man redusere forbruket, realisere evt. verdier, omskolere seg til et yrke det er mulig å få jobb i, og være villig til å flytte på seg for å finne jobber.

Verre enn å skylde på det kommunale selvstyret er det at Alvheim ikke sier noe om at levekostnadene faktisk er forskjellige i ulike deler av landet. Derfor bør det helt opplagt ikke være noen felles norm.

Vil Alvheim jekke opp satsene, er det jo bare for FrP å skrive brev til sine lokale folkevalgte og be dem foreslå samme kronebeløp uansett…

Dette er bare nok et eksempel på at FrP helst bare vil ha ett styringsnivå; Stortinget skal virkelig ha all makt!

Mest lest

Arrangementer