Ukategorisert

Misfornøyd med satsingen på barnefamilier?

Noen reagerer på at barnetrygden ikke har blitt oppjustert i takt med prisutviklingen siden 1995. Ifølge utregninger fra Finansdepartementet har Staten spart nærmere 3,2 milliarder kroner de siste ni årene på å ikke oppjustere støtten til barnefamiliene.

De som er misfornøyd med dette syter. Du leste riktig. Skribenten bruker ordet syting. Det må snart være en grense for hvor stor den statlige satsingen på barnefamilier skal være. Denne regjeringen har i likhet med forrige brukt alvorlig med penger for å tilfredsstille foreldre og foresatte. Barnefamilier mottar en hel rekke ytelser og har en rekke velferdsordninger gjennom den såkalte velferdsstaten. Hadde jeg vært småbarnspappa eller politisk motstander til dagens Samarbeidsregjering ville jeg ikke ha åpnet munnen i en slik debatt. Det finnes ingen argumenter for flere ytelser eller økte tilskudd til barnefamiliene.

De siste årene har det vært stor debatt om kontantstøtten, maksimalpris i barnehagene og utbygging av nye barnehageplasser. Dette er kun tre saker som koster staten mange milliarder kroner i året. Hvis vi legger til satsingen på skolen, skolefritidsordningen og kulturskolen vil leserne forstå hvorfor vi mener med at barn og barnefamilier har vært et svært satsingsområde for politikerne. Eksemplene som er brukt kunne ha vært utvidet mye for å konkretisere den enorme satsingen.

Det bør ikke brukes mer skattefinansierte penger på familier, barn og ungdom. Tvert imot bør velferdsordningene reduseres. Det vil bli umulig å oppnå målet om betydelige skattelettelser dersom politikerne skal fortsette å bruke mye penger på disse gruppene.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Willy
17 years ago

«Hadde jeg vært småbarnspappa eller politisk motstander til dagens Samarbeidsregjering ville jeg ikke ha åpnet munnen i en slik debatt. Det finnes ingen argumenter for flere ytelser eller økte tilskudd til barnefamiliene.» Du hadde kanskje det. Men det finnes likevel et meget godt argument: nemlig at valget var pest eller kolera, relativt små investeringer eller store kostnader. Poenget er at Norge må ha flere arbeidere i nær fremtid. Når disse kommer utenfra, blir det dyrere, samt at det skaffer oss store problemer, om det er politisk riktig å si det eller ei. Hadde man tatt advarslene om dette på alvor… Read more »

Willy
17 years ago

Saken med innvandrere vil jeg la ligge i denne sammenheng, men vil peke på at det du sier om å stimulere til store kjernefamilier ikke stemmer slik vi opplevde det da barna var små (fra 80-årene og utover.) Barnetrygden ble ikke indeksregulert en gang, og var / er bagatellmessig i forhold til det det koster å ha barn. Dessuten stopper barnetrygden når barna er på det mest kostbare. I forhold til hva Tyskland og Finland kunne se seg råd til, er det små summer vi snakker om. Finnene tilbød barnefaren 9 måneder betalt fri i forbindelse med fødselen, er det… Read more »

Willy
17 years ago

Jeg er svært enig med deg i det siste du skriver. Utviklingen i vår sosialdemokratiske verden her oppe i nord går dessverre i retning av offentlig «oppdragelse» som du skriver. Som et apropos: en samfunnsengasjert venn av meg – en sveitser, var på besøk hos oss, under Willoch-regjeringen. Like fullt kommenterte han nyhetene her: – si meg, er Norge kommunistisk? Også jeg er for reduksjon av skatter og avgifter. Men noen områder burde likevel forbli et statlig ansvar, – fordi følgene blir så enorme om ikke staten styrer eller bidrar. Herunder helse, samferdsel og kommunikasjon, – og støtte til barnefamilier.… Read more »

Fra arkivet