Ukategorisert

Ny bingoforskrift

Den nye bingoforskriften ble fastsatt av Kultur og kirkedepartementet 30. november 2004 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. § 3.

Skribenten har sett på den nye forskriften. Det er for Liberaleren helt uforståelig at bingo skal reguleres på en slik måte som politikerne og Lotteritilsynet legger opp til. Det finnes ingen gode argumenter for alle reglene som finnes i den nye forskriften. Alt skal reguleres, fra premier til hvordan bongene skal selges.

Du kan laste ned bingoforskriften hos Lotteritilsynet.

Spill bør være et marked uten reguleringer. Det bør være etableringsfrihet for bingo og andre lotteri. Det er også en personlig frihet om hvor mye penger spillerne vil bruke, og hvilke spill innsatsen skal settes på. Denne bingoforskriften er med noen få unntak lik den gamle. Forskriften understreker offentlig sektors reguleringskåthet i forhold til bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner. Et makkverk av en forskrift!

Vi har tidligere etterlyst politikerne som hevder de kjemper for fri konkurranse, markedsøkonomi og frihet for bedrifter og forbrukere? Hvor var politikerne fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, hvorfor var dere ikke komme på banen for å liberalisere et regelverk som er fullstendig unødvendig i et såkalt fritt og moderne samfunn?

Bingospillet er og har vært et overregulert spill. Hvorfor har ingen tatt til ordet for å avvikle de tåpelige reguleringene?

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer