Ukategorisert

Hvor dyster kan energiavhengigheten være?

La oss håpe at neste episode av «Power Play» på TV2 klarer å fremstille all verdens problemer noe mer veloverveid. Første episode søndag 2. januar 05 var en tirade av utviklingspessimisme, og selvsagt kritikk av amerikanere.


Av Torkil Saxebøl, statsviter

Kort oppsummert ble vi fortalt at FNs klimapanel uomtvistelig har rett i at verden står overfor dystre menneskeskapte miljøproblemer. -Vi savner belysning av temaet, for vi vet jo at årsakssammenhengene her er kompliserte. Programmet hadde kun mistenkeliggjørende henvisninger til forskere som har et mer nyansert, eller positivt syn på energi, miljø og utvikling.

Programmet «Power Play» skulle i følge introduksjonen belyse menneskehetens
avhengighet av energi. Og dette er jo et virkelig interessant konsept for en dokumentar. Handel, velstandsøkning, og resulterende internasjonalt samarbeid og demokrati ble svartmalt. Det ble fremstilt at «amerikansk way of life» utgjør en trussel mot resten av verden. Og det at Kina har mulighet til å utvikle seg i retning av amerikanske idealer ble fremstilt som sterkt foruroligende. Bilder av McDonald’s logo ble flettet inn mellom diktatorer og forurensede byer. – Og selvsagt fikk vi se noe som dessverre blir mer og mer obligatorisk i «samfunnskritiske» dokumentarprogrammer: Mistenkeliggjøring av USA sine hensikter med å frigjøre folk fra diktatorer.

Alt i alt, skulle vi ønske at»Power Play» viste et mer balansert bilde av sammenhengen mellom energi, industrialisering, forurensning, utvikling, politiske regimer og velstand. Menneskehetens avhengighet av energi har jammen mange konsekvenser. Og de fleste konsekvensene er dystre. -Hvordan skal dette gå? Kan vi som er mindre pessimistiske håpe på at neste episode av «Power Play» gir oss et mer balansert syn på dette spørsmålet?

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Torkil Saxebøl
Torkil Saxebøl
17 years ago

Jeg vil legge til at dagens oppfølger (09.01.04) fulgte i samme spor som første, opprivende episode. På slutten av dagens program ble det trukket umåtelig kjappe sammenhenger om allianser og politiske fronter i Kaukasus. -Og USA sine motiver i Midøsten ble hevet over enhver tvil: Kynisk jakt på energikilder av demagogiske ledere. -Som en naturlig overgang ble også storpolitisk spill og tilhardnede fronter på Færøyene trukket inn (!).

Elin Brusletto
Elin Brusletto
17 years ago

Grunnen til «svartmalingen» er muligens at verden faktisk står overfor dystre menneskeskapte miljøproblemer. Er det noen som ennå ikke har innsett dette, er det kun fordi det ikke passer inn i deres virkelighetsoppfatning, det bildet de tegner av verden for at deres politiske løsninger skal se ut til å være de rette.
Ja, årsakssammenhengene i dette spillet er langt mer kompliserte enn progammet formidler, men det betyr ikke at problemene ikke er reelle! Ta tak i utfordringene og bidra til løsninger, ikke lat som de ikke er der!

Christian F. Lier
Christian F. Lier
17 years ago

Jeg er helt enig med E. Brusletto. Intet mer å si om den saken.

Fra arkivet