Ukategorisert

Staten bør ikke eie strandperlene

Det er moralsk og praktisk med privat eiendomsrett på eiendommer som defineres som strandperler. Med private eiere blir strandsonen tatt vare på i langt større grad enn hva staten vil klare. For eksempel blir ikke strandsonen åpen for tilfeldige turisters forsøpling.

Arbeiderpartiet er naturlig nok ikke enig i et slikt standpunkt. I god sosialdemokratisk ånd vil partiet gjøre det offentlige rom større med de ulempene det medfører. Hvorfor mener partiet det er viktig å sikre den såkalte allemannsretten?

Arbeiderpartiet foreslår å opprette et friluftsfond slik at staten kan kjøpe opp strandperler, melder NRK. Nå skal staten ut å konkurrere med private aktører med et ”utømmelig” fond ettersom det er skattebetalerne som skal betale gildet. Fullstendig forkastelig!

Vi skal prise oss lykkelig over at private aktører ønsker å eie land. Vi bør rose de som ønsker å ta vare på strandsonen og bruke egne ressurser på vedlikeholdet. De gjør oppgaver staten aldri vil kunne klare. Rett og slett fordi private har egeninteresse i områdene. Det er det som gjør privat eierskap helt overlegent i forhold til statlig eierskap.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sølve Sondbø
Sølve Sondbø
16 years ago

Spøker du?
Det er ikke mye frihet igjen i strandsonen om alt blir bygget ned. Jeg har selv vokst opp ved Oslofjorden og der er den helt overveiende delen av gjenværende delen på statens områder (friluftsområder, forsvarseiendommer og Kystverkets). Det finnes hederlige private unntak men hovedregelen er at de private har bygget ned strandsonen med bygg og andre privatiserende tiltak slik at friheten til å ferdes i strandsonen i stor grad er borte.

Goggoi
Goggoi
16 years ago

Er ikke dette egentlig først og fremst en prioriteringsak?` Jeg synes ikke det er umoralsk at våre barn også o fremtiden skal ha tilgang til naturen i nærmiljøet uten av vi må være steinrike nok til å kjøpe oss 5kvm. Nå kan du selvsagt argumentere med at Norge har en av verdens største kyststriper, men det er jo en vesenforskjell at barna har tilgang til naturen lokalt, og at man har 5 kvadratmeter i Sunnmøre. Altså er dette mer et spørsmål og vurderinger og verdier enn liberalt eller ikke. Noen av oss mener jo dessuten at alle har RETT TIL… Read more »

Fra arkivet