Ukategorisert

Staten bør ikke eie strandperlene

Det er moralsk og praktisk med privat eiendomsrett på eiendommer som defineres som strandperler. Med private eiere blir strandsonen tatt vare på i langt større grad enn hva staten vil klare. For eksempel blir ikke strandsonen åpen for tilfeldige turisters forsøpling.

Arbeiderpartiet er naturlig nok ikke enig i et slikt standpunkt. I god sosialdemokratisk ånd vil partiet gjøre det offentlige rom større med de ulempene det medfører. Hvorfor mener partiet det er viktig å sikre den såkalte allemannsretten?

Arbeiderpartiet foreslår å opprette et friluftsfond slik at staten kan kjøpe opp strandperler, melder NRK. Nå skal staten ut å konkurrere med private aktører med et ”utømmelig” fond ettersom det er skattebetalerne som skal betale gildet. Fullstendig forkastelig!

Vi skal prise oss lykkelig over at private aktører ønsker å eie land. Vi bør rose de som ønsker å ta vare på strandsonen og bruke egne ressurser på vedlikeholdet. De gjør oppgaver staten aldri vil kunne klare. Rett og slett fordi private har egeninteresse i områdene. Det er det som gjør privat eierskap helt overlegent i forhold til statlig eierskap.

Mest lest

Arrangementer