Ukategorisert

Ingen reaksjonær innstilling

Det var knyttet betydelig med spenning til innstillingen fra tannhelsetjenesteutvalget. Utvalget har jobbet siden oppnevnelsen i mars 2004. Utvalget foreslår enkelte grep, men i store trekk blir tannhelsepolitikken slik som i dag. Riktig nok med noen økte offentlige utgifter, dersom politikken blir gjennomført slik som utvalget foreslår.

Utvalget foreslår å innføre gratis tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten til personer med alvorlige psykiske lidelser, personer med alvorlig rusmiddelmisbruk under rehabilitering, personer med funksjonstap og innsatte i fengsel. Videre foreslår utvalget rett til stønad til tannbehandling gjennom folketrygden til personer som mottar stønad til livsopphold over en periode på minst seks måneder. Det foreslås i tillegg utvidede rettigheter og forenklinger innenfor trygdens regelverk. Utvalget ønsker ikke generell trygdefinansiering av tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet vil sende forslaget på høring med høringsfrist 1. november 2005, skriver Helse – og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Utvalget foreslår også ordninger for å regulere prisene hos private aktører. Det vil være ille om staten vil regulere markedet. Aktørene må selv få bestemme egne priser, også blir det opp til forbrukerne å godta de ulike vilkårene. Unødvendige reguleringer er Liberaleren motstander av!

Det er også verdt å merke seg at utvalget ser det som en nasjonal oppgave og ansvar å sørge for en rimelig geografisk dekning av tannhelsetjenester over hele landet. Liberaleren er uenig, og vet at staten har begrenset med virkemidler som kan settes inn. Selvsagt finnes det økonomiske virkemidler gjennom blant annet skattepolitikken, men staten kan ikke tvangsflytte folk for å oppfylle utvalgets målsetning. Det er ikke en offentlig oppgave å sørge for at det finnes tannleger på ”hvert eneste nes”.

Innstillingen finner du her.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer