Ukategorisert

Frihet for reklame

Skolene må få større valgfrihet i driften, også når det gjelder spørsmål om reklame og sponsing.

Kristin Clemet lager nå en veileder for hvordan skoler kan håndtere reklame og sponsing, skriver Aftenposten. Fremtiden i våre hender ønsker et forbud, et forslag Liberaleren ikke støtter.

Det er positivt at skolene inngår avtaler med næringslivet om sponsing, reklame og partneravtaler i grunnskolen. Det gir skolene økte ressurser som i all hovedsak går tilbake til elevene i form økt lærling eller sosiale tiltak. Eksempelet på flott samhandling mellom skolen og næringslivet finnes i Nordvågen der elevene står bak arrangementet Nordvågen en fiskerimesse verdt. Et forbud vil ta livet av slike arrangement.

Skolene, både private og offentlige skoler, må få mer frihet over driften. Dette innebærer også full frihet angående ulike avtaler med næringslivet. Fiskerimessen i Nordvågen er et glimrende eksempel på hvordan det kan gjøres.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
che geuvara
che geuvara
16 years ago

jeg forstår ikke at folk kan rettferdigjør at eleverer blir sett på varer som det gjelder å tjene mest mulig på. hvis vi skal få ett samfunn der ungdommen tar over fremtiden er ikke veien å gjøre dem til salgs for alt handler ikke om penger men felleskap og trygghet.

Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Det handler om frihet, che. Mennesker må få gjøre mest mulig som de vil på områder hvor det ikke går ut over andre, og ikke være prisgitt offentlige myndigheters «velsignelse» i all sin gjøren og laden. Det blir kanskje mer penger til både fellesskap og trygghet på skolene hvis de har muligheter til å sikre seg ekstra inntekter? Frivillige avtaler… mye bedre enn diktering fra oven.

At Framtiden i våre hender ønsker å forby reklame og sponsing i skolen er ikke overraskende. De er stort sett mot alt jeg er for, og omvendt.

Fra arkivet