Ukategorisert

Lite nytt fra Bush

Bortsett fra at anslagene for helseregningen fra Irak-krigen er foredoblet var det lite nytt president George W. Bush kom med i nattens tale.

Presidenten angrer ikke på krigen. Han lovet at USA skulle fullføre jobben. Styrkene skulle bli der til Irak var klar til å overta oppgaven selv. Mildt sagt, lite nytt, lite selvkritikk og ingen nyheter som bærer løfter om en rask avslutning av operasjonen i Irak.

Bush-administrasjonen sliter på hjemmebane på grunn av Irak-krigen. Et flertall mener det var feil å invadere Irak, noe som er i tråd med standpunktet til flere av oss som skriver på Liberaleren. Det bør snart komme sterke reaksjoner på prisen krigen har gitt.

Foruten de menneskelige tapene blir det anslått at krigføringen i Irak hittil har kostet amerikanske skattebetalere nærmere 2.000 milliarder kroner. Det skal være god grunn i seg selv til å reagere. Synd Bush ikke kom noe av kritikken i møte i nattens tale.

Mest lest

Arrangementer