Ukategorisert

Digitalradio mot folkets vilje

En arbeidsgruppe oppnevnt av Kultur- og Kirkedepartementet har i dag anbefalt overgang til digital radio og nedleggelse av FM-båndet fra 2014. Det betyr at 15 millioner radioer må byttes ut. Folket får svi og særinteressene vinner – som vanlig.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og Kirkedepartementet og Medietilsynet har brukt et og et halvt år på å tenke ut hvordan de skal argumentere for nedleggelse av FM-båndet og overgang til offentlig digital radio.

Likevel har de ikke klart å komme opp med bedre argumenter enn følgende: «Arbeidsgruppen mener at digital radio er en forutsetning for å opprettholde radioens posisjon i konkurransen mot andre medier, gi gode betingelser for allmennkringkasting og et økt innholdstilbud til befolkningen».

I et intervju med Kampanje slakter Per Morten Hoff, leder i IKT Norge, rapporten, som han mener er skrevet av smale særinteresser.

Nå kan man jo påstå at Per Morten Hoff også representerer en særinteresse, men overgangen til digitalradio er et typisk eksempel på noe som få vil ha, men de få som vil ha det har store nok interesser til å bruke mye ressurser på å få det til. Vi andre har ikke nok å tape til å engasjere oss.

Elementær teori, og nok et godt eksempel.

Tags:

Mest lest

Arrangementer