Ukategorisert

Mange velger svart betaling

Det er en selvfølge at høye skatter og avgifter medfører mye svarte penger.

28 prosent av nordmenn har betalt svart for varer og tjenester. Undersøkelsen er gjennomført av European Social Survey, og er offentliggjort av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I følge Aftenposten har fire av ti velgere fra Høyre og Senterpartiet betalt varer og tjenester svart.

Selv om enkelte partisympatisører kommer dårlig ut i undersøkelsen, tror ikke skribenten at svarte penger følger partitilhørigheten. Det finnes SV`ere som drikker hjemmebrent på grunn av statens avgifter på sprit. Det finnes arbeiderpartivelgere som betaler snekkere svart for å redusere kostnadene. Reduserte kostnader er nøkkelordene. Derfor velger veldig mange svarte alternativ. Det er prisen samfunnet må betale for et høyt skatte – og avgiftsnivå.

Et redusert kostnadsnivå gjennom skattelettelser vil redusere det svarte markedet. Nok en grunn til å forene seg med et av Liberalerens yndlingsmotto: Skatt er tyveri!

Skribenten har forståelse for alle de som mener svarte penger ikke er et stort problem. Slik ser ikke staten det. Gang på gang har det vært statlige kampanjer for å redusere bruken av svarte penger. Det er merkelig at politikerne ikke tar i bruk det beste av alle virkemiddelene, sterkt reduserte skatter og avgifter.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Wilhelm Hagerup
16 years ago

Jeg tror grunnen er at det råder en utbredt oppfatning blandt politikere og folk flest, at lavere skatt gir mindre skatteinntekter.

Det er jo en tilsynelatende logisk påstand. Sannheten er selfølgelig at lavere skatter både fører til at skatt betales i høyere grad (mindre svart arbeid) samt at verdiskapningen øker.

Dette var tilfellet i 80-tallets både USA og UK. Men man nekter å lære…

Fra arkivet