Ukategorisert

Glem skattelettelsene!

Det er ingen stor nyhet, men det er greit å få påstanden bekreftet. Dagens regjering ber folk glemme skattelettelsene i statsbudsjettet for 2007.

Ett budsjettløfte
Regjeringen har hatt budsjettkonferanse. Statsminister Jens Stoltenberg kom med ett eneste løfte, i følge Aftenposten. Det blir ikke en krone i skattelettelser, men mer fellesskapsløsninger gjennom bevilgninger til omsorg, arbeid, eldre, barnehager og skole. Det er en kjedelig uttalelse for oss som ønsker at folk skal få beholde mer av egne inntekter. Det statlige tyveriet vil fortsette i minst like stor skala neste år. Sannsynligheten er stor for at skattene økes, uten at statsministeren kom med en slik innrømmelse.

Skattefrihetsdagen
I 2005 var skattefrihetsdagen 22. juli. Partiet Høyre og Skattebetalerforeningen er i gang med å regne ut årets dato. Hvis regjeringen gjør det som mange frykter i 2007-budsjettet vil skattefrihetsdagen bli noen dager ut i august. Det betyr at folk må jobbe i over syv måneder før en beholder noe av egne penger. Det er en frihetsinnskrenking på linje med fengsel. Det er dramatisk. Tenk å jobbe fra 1. januar til 2. eller 3. august før en tjener sine egne penger. Begrunnelsen for arbeid forsvinner nesten.

Drømmer om effektivisering
Regjeringen har en drøm om offentlig innsats på de fleste felt. Det er i stor grad skattefinansierte penger som skal finansiere helse, eldreomsorg, kultur, bistand, samferdsel, utdanning og næringsaktiviteter. Denne drømmen er det umulig å få regjeringen bort ifra. Hvis skribenten likevel skal komme med et ønske er det strengere prioriteringer i offentlig sektor. Staten har penger nok til en betydelig velferd, men politikerne bruker pengene på en gal måte. Politikerne i Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet bør bli flinkere til å prioritere. På den måten kan staten bidra på alle områdene, uten et behov for nye skatter og avgifter. Bruk dagens penger bedre, og vi får beholde skattefrihetsdagen i siste uke av juli.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tor Økland Barstad
15 years ago

Tyver?

«Det statlige tyveriet vil fortsette i minst like stor skala neste år.»

Det kan du jo godt si, men husk at flertallet av de som stemte faktisk stemte på de partiene som ikke ønsker skattereduksjoner. Tyveri? I noens øyne kanskje, og det er trist, men flertallet har faktisk valgt at staten skal fortsette stjele fra dem. Hvorfor det? Jo, fordi de vet at pengene kommer tilbake i form av gratis velferdstilbud, pensjon, osv. De vet også at tyvene tidligere har gitt dem gratis utdanning, støtte til barnehage og kanskje også studiestipend, og lignende.

Pål Magne Ånestad
15 years ago

Så er det den gamle diskusjonen med hvorvidt det er gratis. Fint ord, men da kan jo staten også tilby alle «gratis» bolig, forutsatt at man betaler 95 000 ekstra i skatt årlig.

Skal det være gratis, skal man ikke ha betalt for å kunne motta det.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>[Skatt] Tyveri? I noens øyne kanskje, og det er trist

I alle fornuftige mennesker sine øyne er skatt
i klassen tyveri{0}

Det er veldig enkelt å bevise at skatt er tyveri:

Tyv er den som bedriver tyveri.

Tyveri er å ta fra annen hva som tilhører
den annen uten den annens samtykke.

Staten tar fra annen hva som tilhører den
annen uten den annens samtykke.

Ergo: Staten er tyv.

Tor Økland Barstad
15 years ago

Hei Bjørn Magne Solvik. Jeg synes ikke skatt er et gode i seg selv, tvert imot. Velferdstilbudene er ikke perfekte, men de blir ikke bedre av mindre skatt. Jo mer skatt, jo bedre velferdstilbud får vi. På en del områder er velferdstilbudene i Norge dårlige, men alt i alt er de bra. Du har helt rett i at skatt reduseres friheten, noe jeg synes er trist. Likevel synes jeg personelig det er verdt det. Men å si at jeg ikke får gjort noen personelige valg blir jo å overdrive.

Fra arkivet