Ukategorisert

Glem skattelettelsene!

Det er ingen stor nyhet, men det er greit å få påstanden bekreftet. Dagens regjering ber folk glemme skattelettelsene i statsbudsjettet for 2007.

Ett budsjettløfte
Regjeringen har hatt budsjettkonferanse. Statsminister Jens Stoltenberg kom med ett eneste løfte, i følge Aftenposten. Det blir ikke en krone i skattelettelser, men mer fellesskapsløsninger gjennom bevilgninger til omsorg, arbeid, eldre, barnehager og skole. Det er en kjedelig uttalelse for oss som ønsker at folk skal få beholde mer av egne inntekter. Det statlige tyveriet vil fortsette i minst like stor skala neste år. Sannsynligheten er stor for at skattene økes, uten at statsministeren kom med en slik innrømmelse.

Skattefrihetsdagen
I 2005 var skattefrihetsdagen 22. juli. Partiet Høyre og Skattebetalerforeningen er i gang med å regne ut årets dato. Hvis regjeringen gjør det som mange frykter i 2007-budsjettet vil skattefrihetsdagen bli noen dager ut i august. Det betyr at folk må jobbe i over syv måneder før en beholder noe av egne penger. Det er en frihetsinnskrenking på linje med fengsel. Det er dramatisk. Tenk å jobbe fra 1. januar til 2. eller 3. august før en tjener sine egne penger. Begrunnelsen for arbeid forsvinner nesten.

Drømmer om effektivisering
Regjeringen har en drøm om offentlig innsats på de fleste felt. Det er i stor grad skattefinansierte penger som skal finansiere helse, eldreomsorg, kultur, bistand, samferdsel, utdanning og næringsaktiviteter. Denne drømmen er det umulig å få regjeringen bort ifra. Hvis skribenten likevel skal komme med et ønske er det strengere prioriteringer i offentlig sektor. Staten har penger nok til en betydelig velferd, men politikerne bruker pengene på en gal måte. Politikerne i Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet bør bli flinkere til å prioritere. På den måten kan staten bidra på alle områdene, uten et behov for nye skatter og avgifter. Bruk dagens penger bedre, og vi får beholde skattefrihetsdagen i siste uke av juli.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer