Ukategorisert

Engasjer deg i prosessene

Valgdagen for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget er fastsatt. Det blir valg i Norge mandag 10. september 2007.

I en del kommuner vil det også være mulig å avgi stemmer søndag 9. september, men dette avgjøres lokalt. I tillegg blir det forhåndsstemmegivning på vanlig måte.

Vær aktiv
Fastsetting av valgdagen betyr at partiene starter planlegging av nominasjonsprosessen, programprosessen og valgkampen. De som vil påvirke utviklingen lokalt bør engasjere seg i de ulike prosessene. Uten et liberalt engasjement vil de fleste lokalsamfunn forbli sosialdemokratisk også i neste periode.

Liberalistiske høyrefolk, liberalistiske venstrefolk og liberalistene i Fremskrittspartiet bør bidra aktivt i både nominasjons – og programprosessen. Det er gjennom en aktiv innsats at sjansene er størst for at liberale saker slår igjennom i lokaldemokratiet. Et par liberalistiske representanter i kommunestyret som følger et liberalt program er definitivt bedre enn ingen representasjon. Derfor denne oppfordringen om engasjement i prosessene som partiene skal igjennom det neste året.

Medlemmene har mye makt
Medlemmene i et lokalparti eller lokalforening har svært mye makt. I dag er engasjementet i mange parti på et lavmål. Gjennom litt innsats kan noen liberalister påvirke både kommune – og fylkestingslisten på en positiv måte. Det samme gjelder partienes programbehandling.

Det hadde vært tøft om det var liberalister som satte de store sakene om frihet, kommunalt selvstyre og effektivisering i offentlig sektor på sakskartet i neste års valgkamp. Dette er mulig, men det krever engasjement det neste året. Er du villig til å ofre tid og ressurser på politikk, kan det bety mye for ditt lokalsamfunn den neste perioden.

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
16 years ago

Jeg har et dilemma. Jeg anerkjenner nemlig ikke fylkeskommunen; mener den bør fjernes, fordi det er et unødvendig og kostbart forvaltningsorgan som bare gavner byråkratene og politikerne som har sitt levebrød der. Jeg vurderer derfor å boikotte fylkestingsvalget. Bør man efter Liberalerens mening gjøre dette, fordi lav valgdeltagelse kanskje fører til at hele systemet med fylkeskommuner forvitrer, eller bør man heller forsøke å stemme inn folk som i sin tur kan være med påå nedlegge fylkeskommunen? Min erfaring er dessverre at f.eks. høyrefolk,som i opposisjon kritiserer fylkeskommunen, når de blir fylkespolitikere kjemper med nebb og klo for å beholde den…

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

(1) >Det er gjennom en aktiv innsats at sjansene >er størst for at liberale saker slår igjennom >i lokaldemokratiet. I dette er det enkelt å være enig. (2) >Et par liberalistiske representanter i >kommunestyret som følger et liberalt program >er definitivt bedre enn ingen representasjon. Men det er en ocean til denne konklusjon. Et stort hav som savner enhver holdbar begrunnelse. Når liberalister (høyeresådanne) menger seg inn i demokratiet, så innebærer dette at de erkjenner demokrati. En reel (høyere)liberalist kan selvfølgelig ikke stå inne for dette. En liberalist er imot tvang og tjuveri av individet som prinsipp, og ikke fordi… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

Og så kan man spørre seg: Er de som kaller seg (høyere)liberalister i realiteten (høyere)liberalister? Eller er de som resten av bærmen: sosialdemokrater, men med en ørliten vri? Jeg har aldri møtt noen selverklærte liberalister som ikke passer ganske perfekt inn i sosialisme. Jeg har aldri møtt en selverklært liberalist som er et helstøpt menneske. Et godt eksempel jeg vil trekke frem, fra et parti som på utsiden synes å ha et ønske om å være kompromissløse i forhold til sitt prinsipielle utgangspunkt, DLF; De er imot skatt. De er for individets frihet. De er for en rasjonell eiendomsrett med… Read more »

Ove Carstensen
Ove Carstensen
16 years ago

Støtter dere i synet på at Fylkoskommunen er et unødvendig byråkrati, men når det gjelder SeveriLøvenskiold, så ble vel han tildelt sine landområder under et lystig lag med Danskekongen som den gang hersket over Norge?

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Du kommer med flere innlegg i denne debatten, >og jeg har ingen fasitsvar. >Jeg forsvarer demokratiet for å prøve >å ivareta våre naturgitte rettigheter Jeg har gjennom mangfoldige innlegg på Liberaleren forklart hvorfor demokrati er et ubrukelig instrument for å oppnå det du vil. Demokrati er i praksis intet annet enn en appell til folks kriminelle sinnelag der formålet er å skaffe seg representasjonsmakt og motytelsen er at de som har stemt på dem skal få anledning til å dele noe tyvegods, som representantene har lovet å stjele til dem. Uten at du har noe å å tilby de stemmeberetigede… Read more »

Carstensen
Carstensen
16 years ago

Mindreverdighetskomplekser Chris? Norge og det norske samfunnet er et av om ikke det aller beste i verden å leve i. Om du hater oss så inderlig, skjønner jeg ikke hva du gjør her… Dine tanker hører vel kanskje best inn under Nasjonal Samling sine vinger.

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Mindreverdighetskomplekser Chris? Vanligvis blir jeg av venstresidens mentalt tilbakeståene skrullinger påstått å være en kald ondsinnet arrogant jævel uten følelser. Kan dere være vennlig å samle dere om noe som ikke innbyrdes motsier hverandre? >Norge og det norske samfunnet er et av om >ikke det aller beste i verden å leve i. For de som lever av legalisert tyveri, ja. >Om du hater oss så inderlig, skjønner jeg >ikke hva du gjør her… Jeg hater dere hvor enn jeg befinner meg. >Dine tanker hører vel kanskje best inn >under Nasjonal Samling sine vinger. Nei. Den gruppen gærninger bestod av hardbarka… Read more »

Fra arkivet

 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Frihandel er alfa omegaFrihandel er alfa omega
  Handelskrig skaper kun usikkerhet, mistillit og tapere.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
  Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.