Ukategorisert

En absurd situasjon

SAS Braathens måtte i dag møte i Oslo Tingrett fordi de solgte flybilletter for billig.

I 2004 prøvde selskapet Coast Air å ta opp kampen med SAS Braathens på strekningen Oslo – Haugesund. Det gikk dårlig, og etter vel en måned måtte Coast Air gi opp.

Saken var imidlertid ikke ferdig. Konkurransetilsynet gransket saken, og mente at SAS hadde solgt sine billetter for billig, slik at Coast Air hadde blitt presset ut av ruten. Tilsynet ga SAS et gebyr på 20 millioner kroner, som flyselskapet nektet å godta, og dermed havnet saken i retten.

Som regel klager politikerne over at prisene har blitt for høye, og vedtar håpløse tiltak som skal «stoppe priskarusellen» eller «gjøre det mulig for vanlige folk å (fyll inn)». Her er det altså omvendt, politikerne mener at prisene var for lave, og som straff skal SAS få betale til staten mellomlegget mellom prisen de tok og den prisen de burde ha tatt!

Hva med alle andre selskaper som selger produkter billig? Burde ikke IKEA betalt noen hundre millioner til staten fordi de forsyner norske forbrukere med billige møbler, og dermed ødelegger for sine konkurrenter? Burde ikke REMA betale en milliard fordi de har lave priser? Burde ikke alle som har har suksess dele sine overskudd med de som har dyre, dårlige produkter?

Jo. Det kalles sosialisme, og Norge er smittet.

Tags:

42 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

Dersom en rasjonell pris på et gode skal dannes i et marked, avhenger dette av at markedet er fritt, åpent og tilgjengelig. SAS har som sin fremste oppgave å tenke på sin egen butikk, og ser seg best tjent med å slippe å ta hensyn til konkurrenter. En god metode for en stor og dominerende aktør kan derfor være å operere med lave priser i en periode, slik at konkurrentene tvinges til å gi opp. Deretter kan SAS bestemme prisen selv, fordi selskapet har etablert monopol på flyreiser over den aktuelle strekningen. Ingen markeder er tjent med monopoler, hverken private… Read more »

coz
coz
16 years ago

monopol og kartelldannelser er vel ikke ønskelig siden markedet da ikke lenger er fritt?

Boye
16 years ago

«Det er absolutt et liberalt syn å forsvare monopoler, så lenge monopolet oppstår som følge av best pris/produkt. Da er ingen rettigheter krenket. Hvem som helst som ønsker det kan ta opp konkurransen.» Da ignorerer du fullstendig inngangsbarrierer, som kan være ordninger som binder kunder til den nåværende monopolisten (f.eks. bonusordningene i norsk luftfart som ble avviklet etter at SAS/Braathens fikk monopol), eller ved at monopolisten har store nok ressurser til å drive en langvarig priskrig mot eventuelle nye konkurrenter. Husk at en priskrig som føres av en eksisterende monopolist mot nye aktører er subsidiert av den monopolprisen som tas… Read more »

Børge Svanstrøm Amundsen
16 years ago

Skrev om dette for en tid tilbake på vår nettside:

http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=2

Svenn Richard Mathisen
Svenn Richard Mathisen
16 years ago

Dette var i bunn og grunn ingen spesielt klok artikkel. Heldigvis skrev Boye som sant er:

«Husk at en priskrig som føres av en eksisterende monopolist mot nye aktører er subsidiert av den monopolprisen som tas ut før og etter priskrigen.»

Konkurranseloven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Om SAS kunne tilby billigst billetter som følge av at de satt på den største pengesekken (ved å drive med tap), er dette selvsagt misbruk av dominerende stilling.

Pleym
Editor
16 years ago

Emnet Jakob tar opp er det debatt om blant liberalister. Nettopp derfor der det viktig at han skriver om det. Det er naturligvis forskjell på offentlige og private monopoler. Offentlige monopoler er beskyttet av lovverket, gjerne med forbud mot konkurranse fra private aktører. Private monopoler kan naturligvis bruke sin markedsmakt til å knuse små konkurrenter. Hvis et stort firma (ikke nødvendigvis i samme bransje) velger å utfordre f.eks SAS vil dette firmaet ha økonomisk rygg til å bære store inngangskostnader. Private monopoler kan hele tiden utfordres – nettopp fordi de ikke kan bruke staten til å stanse evt. konkurrenter. Smith… Read more »

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Det er ikke snakk om at det beste produktet vinner her, ettersom SAS presset Coast Air ut med en taktikk som SAS ikke kunne opprettholdt over tid eller om de ikke hadde hatt kapital til å dekke tapet.

Jeg synes slikt er forkastelig, da det ikke er tilbud/etterspørsel som styrer dette, men derimot konkurranse og manglende evne/vilje til å kutte kostnader.

Husk at mange av markedsøkonomiens pionerer har advart mot mye av det som skjer i verden idag; hadde man ikke vært så dogmatiske tilhengere av det frie marked kunne man kanskje sett praktiske fordeler og ulemper.

Pleym
Editor
16 years ago

Den beste måten å sikre er fungerende marked, er om politikerne klarer å holde fingrene av fatet: Ingen subsidier, ingen import-/eksportreguleringeer, ingen tollmurer – og ingen statlig deltagelse med eiede bedrifter.

Bedrifter som Konkurransetilsynet blir for store på det nasjonale markedet er som mygg utenfor våre landegrenser. Så istedenfor å hindre sammenslåinger bør man åpne for utlendinger.

coz
coz
16 years ago

så hvis jeg forstår Jakob korrekt, så er liberalister positive til monopol så lenge det er en privat aktør som har markedet?

Gaute
Gaute
16 years ago

Husk at SAS aldri vil kunne oppnå monopol uansett. De vil alltid måtte konkurrere mot jernbaneselskaper, privatbiler, internettbaserte konferansesystemer, osv.

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

For meg er det vanskelig å forstå at Liberaleren støtter monopol-dannelser. Monopoler, skjulte avtaler mellom ulike tilbydere, samt korrupsjon, er noen av de største hindringer for utvikling og realisering av nye idéer. Så litt om flyselskaper: De fleste er vel enige i at å etablere en konkurrerende rute til SAS krever en svært solid kapitalbase. For å lykkes med en inntrenging på flymarkedet, må kapitalbasen minst være like stor som den SAS har, dersom SAS tillates å dumpe sine priser for å unngå flukt av kunder. Det er knapt tenkelig at noen vil risikere store penger i det marginale markedet… Read more »

Pleym
Editor
16 years ago

Først og fremst fremhever Liberaleren forskjellen mellom offentlige, lovdefinerte monopoler og private monopoler som skyldes stordriftsfordeler (eller som Andorsen skriver, kapitalbasen). For det annet er det mange av Konkurransetilsynets avgjørelser som synes logiske innenfor Norges grenser. Men konkurranse foregår ikke bare mellom selskaper i Norge, men mellom norske og utenlandske selskaper – både i Norge og utenlands. Om SAS (som forøvrig bør helprivatiseres) ved hjelp av sin kapitalbase kan konkurrere ut andre, mindre selskaper, bør SAS få konkurranse av tunge, utenlandske aktører. Nå lever vel heller ikke SAS-kundene i et vakum. Noen vil alltid se mest på pris når de… Read more »

Helge Magnus
Helge Magnus
16 years ago

Jacob Utgård – sjelden har jeg sett noen bomme så totalt.

Prisdumping, dvs. salg av en vare eller tjeneste til en lavere pris enn produksjonskostnader, utført for å presse konkurrenter ut av markedet og således hindre konkurranse som presser prisene ned, er ikke fri konkurranse. Misbruk av markedsmakt er ikke fri konkurranse. At markedet perverterer, er ikke fri konkurranse.

Konkurransetilsynet sikrer fri konkurranse ved å gjøre inngangsbilletten for nye flyselskaper overkommelig.

Erlend
16 years ago

Jeg er for offentlig monopol jeg. Offentlig voldsmonopol for eksempel… Jeg er derimot mot alle formerer for private monopol. Hvorfor skal noen få enerett til å drive med noe? Ja, det blir som om jeg skulle kjøpe opp all jord rundt f.eks Lillehammer og nektet noen å kjøre inn eller ut? Blir ingen rettigheter krenket? Eller vis jeg kjøpte opp all dyrkbar jord i verden og hevet prisen på korn så høyt som det passet meg. Ingen rettigheter er i følge Jakob, men hvordan skulle man kunne få konkurranse på korn viss all dyrkbar jord allerede var eid av meg?… Read more »

Pleym
Editor
15 years ago

Om du kjøper opp en masse jord, er det helt greit så lenge handelen er frivillig. Det er en avtale mellom deg og selger.

Hvis det så kommer andre og ønsker å kjøpe enten all eller av jorden av deg, er du i din fulle rett til å si nei, ja, eller nei til noen og ja til andre.

Du ville bare få kjøpt all jord i verden om alle var villige til å selge til deg. men alt kan ikke kjøpes for penger.

Boye
15 years ago

Det er bare én ting som er verre enn statlige monopoler, og det er uregulerte private monopoler. Forskjellen mellom et statlig monopol og et privat monopol, er at et statlig monopol ihvertfall har som utgangspunkt å tjene fellesskapets interesser, mens et privat monopol har som utgangspunkt å tjene mest mulig penger. (Et halvstatlig børsnotert selskap som SAS faller vel også inn under sistnevnte kategori.) Bare for å gjøre det klart, det er ikke noe galt i å tjene mest mulig penger. Men når man gjør det ved å ødelegge all konkurranse (dvs. opparbeide seg et monopol gjennom oppkjøp, sammenslåing, prissamarbeid… Read more »

rino
rino
15 years ago

et flyselskap som planlegger å utfordre en monopolist på en flyrute, bør ikke være helt hjernedød. i kostnadsberegningen bør han regne med nettopp at det etablerte selskap vil forsvare seg mot «angrepet» ved å bruke lavere priser. han bør imidlertid vite at slik ubalanse ikke går i lengden og at etter en overgangsperiode vil billettprisen komme opp på et nivå som samsvarer med reelle kostnader. Dermed bør utfordreren alliere seg med banker eller selskap som kan hjelpe dem til å holde seg i markedet gjennom en tapsperiode. Dette kan foreksempel gjøres ved å la seg selge til et større utenlandsk… Read more »

jan rino
jan rino
15 years ago

når et flyselskap skal utfordre en monoppolist i markedet, gjelder det å ikke være helt hjernedød. utfordreren bør forstå at monopolisten vil prøve å forsvare seg mot «angrepet» ved en periode å ha lavere priser. med visshet om at det i lengden ikke er aktuelt for noe selskap å operere med tapsprosjekter, bør utfordreren alliere seg med banker eller større utenlandske selskap som kan hjelpe dem gjennom en tapsperiode i oppstarten. at de benytter det statlige tvangsmaskineriet til å tvinge seg inn på markedet, tyder bare på at de ikke har forberedt seg godt nok. men igjen, det er det… Read more »

Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Dersom en klarer å kvitte seg med mulighetene et selskap har til å dumpe prisene, ville sannsynligheten for å lykkes med å etablere en konkurrerende virksomhet stige betraktelig. Konkurransetilsynet må bidra til å hindre bruk av dumpingpriser for å ta knekken på brysomme konkurrenter. SAS har ikke vunnet konkurransen fordi de har det beste tilbudet til den laveste kostnaden, men fordi de har hatt økonomi til å selge billetter med store tap for å vippe en brysom konkurrent av pinnen. Formålet er selvsagt å skaffe seg monopol i norsk luftrom, med de muligheter dette gir til å melke passasjerene i… Read more »

Pål Magne Ånestad
15 years ago

Så dersom jeg forstår de mest dogmatiske liberalister her inne, så gjør det ingenting om man hindrer alle andre i å gjøre noe her i livet, så lenge tvang ikke er blant midlene man bruker? Nei, dette begynner å minne om en slags liberalistisk Sovjetunion.

Sier meg enig med Erlends kritkk av Rands religion og jeg blir flau over å faktisk ha forsvart henne før.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Jeg ser at et par representanter for det «liberale» Venstre benytter egalitære premisser for utledninger relatert til konkurranse. «Ulovlige» monopoler eller «urimelig» konkurranse er begreper som kun er gyldige i de tilfeller hvor loven forfordeler/diskriminerer under ellers like vilkår – altså i kontrast til komperative fortrinn man har opparbeidet UNDER like vilkår. Sagt på en annen måte: Fri disposisjon av eiendom (ref. eiendomsrett) og fortrinn opparbeidet UNDER like vilkår er legitimt. Herunder prisdumping.

Forøvrig er eksempelet til Erlend om å kjøpe opp all landjord i verden fullstendig søkt.

Pål Magne Ånestad
15 years ago

Som sagt, dogmatisk. Kan se på det den andre veien: har jeg rett til å ta livet av deg, så lenge jeg gjør det bare ved å legge miner rundt eiendommen din og jeg da eier eiendommene rundt og vi har en frivillig inngått avtale om at du får benytte mine eiendommer til å ferdes til og fra din egen – og jeg tilfeldigvis glemte å nevne minene?

Ingen rettigheter er krenket, men du er like fullt død – og jeg tar kona fra deg.

Steinbukken
15 years ago

Å unnlate å informere om livsfare vil være like forbudt i et liberalistisk samfunn som i dag… Det vil ikke være tillatt å ha dødsfeller på egen eiendom hvor man lar andre uvitende personer passere. Jovisst er det rettighetskrenkende, og jeg vil bruke samme ord som Børge brukte om en annen kommentar: Eksemplet er søkt…

Borgar
Borgar
15 years ago

Som liberaler vil jeg ha et fritt marked fordi det er fritt, ikke fordi det er «økonomisk perfekt» eller mest mulig effektivt, men bare fordi det er fritt.
At jeg mener det er det beste for den jevne forbruker er en annen sak

Boye
15 years ago

Børge: «Jeg ser at et par representanter for det «liberale» Venstre benytter egalitære premisser for utledninger relatert til konkurranse.» Disse premissene er ikke annerledes enn de liberalismens far Adam Smith brukte når han forsvarte statlig intervensjonisme i markedet mot monopoler og kartellvirksomhet. Børge: «»Ulovlige» monopoler eller «urimelig» konkurranse er begreper som kun er gyldige i de tilfeller hvor loven forfordeler/diskriminerer under ellers like vilkår – altså i kontrast til komperative fortrinn man har opparbeidet UNDER like vilkår.» Det er vel kanskje i overkant drøyt å hevde at den tidligere helstatlige bedriften SAS har opparbeidet seg sine fordeler på like vilkår… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Slipper dere til alt av skribenter som er istand
til å skrive på tastatur for tiden? Makan til
tulleinnlegg er det lenge siden jeg har sett.

SAS er i den posisjon at de kan betale en rute
ved å overføre noen kroner fra alle de andre ruter.
Dermed blir ethvert forsøk på konkuranse umulig
med SAS som har staten i ryggen som konsesjonbevilger.

Dog har forfatteren klart å komme til riktig
konklusjon. Det ér sosialisme som har sørget
for dette problem, men han har bommet totalt på
{hvorfor}.

Christoffer
Christoffer
15 years ago

Huff, det her var sprøyt. Du oppgir ikke en eneste kilde, noe som gjør det vanskeligere å verifisere hva saken dreier seg om i det hele tatt. Vel, her har vi en: http://www.boarding.no/art.asp?id=16805 Det er to ting som er tydelig her. Det første er at dette ikke er første gang SAS prøver å dumpe priser. Det andre er at det har pågått en prisdumping på denne strekningen, i denne saken. Økokrim blander seg ikke uten videre. ØK er andre instans etter tilsynet som velger å bøtelegge SAS. Denne institusjonen du så hånlig kaller «staten» har faktisk bevegd seg en del… Read more »

Christoffer
Christoffer
15 years ago

Denne DNOF-artikkelen var forøvrig også noe tull uten like. Er du virkelig idiotisk nok til å tro at monopolet kommer forbrukerne til gode i form av lave priser etter Coast Air har sluttet å trafikkere?

DNOF er forøvrig samme gjenget som prøvde å lure noen tusen ut av meg ved nyttår ved å utgi seg som Brønnøysundregistrene. Håper du koser deg med å svindle folk, i ekte liberalistisk stil. For næringslivets – og din – vinning.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Boye: Vil det si det samme som at du ville akseptert prisdumping fra Coast Airs side gitt at disse hadde hatt tunge investorer bak som var villige til å tape penger i en etableringsfase?

Christoffer: Jeg er 100% sikker på at vi ikke utga oss for å ringe fra Brønnøysundregistrene. Q-tips?

Boye
15 years ago

Børge:

Ja, statens oppgave i markedet skal være å sikre konkurranse og forhindre monopol. Om noen i en etableringsfase selger til under kostnadsnivå for å ta markedsandeler slik at de kan etablere seg på markedet, så er det ingen – bortsett fra de etablerte aktørene – som taper på det. Det er når prisdumping fører til svekket konkurranse, at det blir legitimt for statlige myndigheter som Konkurransetilsynet å gripe inn.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Ok, da har jeg forstått hva du mener.

Jeg er imidlertid av en diametralt motsatt oppfattning da jeg anser prisdumping som del av konkurranse. I et fritt marked er dumping legitimt, uavhengig av om det er ny eller etablert aktør. Vi er altså uenige og jeg vil hevde at ditt synspunkt er antiliberalt. Videre finner jeg ingen elementer som legitimerer statlig tvang mot selskapers disposisjoner av egne midler.

Temaet er nyelig diskutert her:

http://forum.dlf.info/viewtopic.php?t=1531

Boye
15 years ago

Du må gjerne hevde at mitt synspunkt er antiliberalt, men jeg er i så fall ikke mer antiliberal enn det Adam Smith ville ha vært.

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Ja det var jo et knusende argument…

Liber
Liber
15 years ago

«Dersom jeg ønsker å selge et produkt til under kostpris og en annen ønsker å kjøpe til den prisen – hvem har rett til å stoppe denne 100% frivillige handelen, og hvor kommer denne retten fra? Fra Gud? Den som støtter inngripen fra Konkurransetilsynet må svare på nettopp dette spørsmålet. Hvor kommer retten til å stoppe frivillige handlinger mennesker i mellom fra? Jeg utfordrer dere.» SAS har i en mannsalder hatt tilnærmet monopolpå ruter til/fra Nord-Norge, og dette monopolet utnyttet selskapet til å holde høye priser (over 8000 kroner mellom Kirkenes og Oslo t/r). Andre selskaper har sett at staten… Read more »

Fra arkivet