Ukategorisert

Graver egen grav

Forskjellen må bli større mellom skattefinansierte støtteordninger og arbeidsinnsats. Hvis ikke trenden snur er det stadig færre som skal lage kaken som politikerne fordeler.

Nå fastslår forskere ved Statistisk sentralbyrå at det i mange tilfeller lønner seg bedre å gå på trygd og stønader enn å arbeide, skriver Morgenbladet.

Ingen stor nyhet, men det er godt å få bekreftet at politikerne kan få problem med å dele ut kakestykkene. Dermed bør det bli en god debatt på om trygdeordningene bør reduseres eller om det skal gjøres mer lønnsomt å arbeide. Spennende ettersom Norge for eksempel ikke kan røre sykelønnsordningen uten at fagbevegelsen bannes i kirka. Samtidig er staten så stor at behovet for inntektsskatt er enormt. Litt av en utfordring for politikerne når de samtidig må ivareta kravet om like konkurransevilkår for næringslivet. Derfor er det vanskelig å godta forslaget om arbeidssubsidier slik Magne Mogstad foreslår i artikkelen til Morgenbladet.

Undersøkelsen til Statisk sentralbyrå og oppslaget i Morgenbladet er en god grunn for Liberaleren til å oppfordre leserne om å se på artikkelen til Jan Arild Snoen som ble publisert på Politisk.no 2. april 2006.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer