Ukategorisert

Forskjellene øker – Halvorsen er finansminister

Kristin Halvorsen, SV, er finansminister i et land der forskjellene øker. Utrolig deilig og et dødsstøt for SV i økonomisk politikk?

Forskjellen mellom de som tjener mest og de som tjener minst øker. Antall nordmenn som tjener mer enn fem millioner er tredoblet de siste årene, skriver Dagens Næringsliv. Til tross for politiske løfter om å minske forskjellene, blir det større forskjeller mellom folk.

Heldigvis har politikerne gjennom vedtak problem med å stoppe en naturlig utvikling som samfunnet er avhengig av dersom folk flest skal få det bedre. Økonomiske vekst, også for de som har mye penger, er en nødvendighet for økt velferd.

Forhåpentligvis klarer ikke dagens regjering å stoppe utviklingen, selv om Kristin Halvorsen er finansminister. Hennes kommentar er kort, men enkel.

–Det er en krevende oppgave fordi det er mye som trekker i retning av økte forskjeller, sier Halvorsen til Dagens Næringsliv.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tormod
15 years ago

Det jeg ikke skjønner er at venstresiden vil spinne det faktumet at flere har blitt rike til noe negativt. Det er jo en gladnyhet, som viser at det i økende grad er mulig å lykkes i Norge.

Bolljola
15 years ago

Rikdom er positivt, fattigdom er negativt. Forskjellen mellom fattig og rik i Noreg vert avgjort av aksjekursane på børsen. Når kursane går opp vert dei rike rikare, men samstundes går også bedriftene betre, slik at fleire kjem i arbeid og kan tene pengar. Denne logikken har venstresida store problem med å akseptere.

HFS
HFS
15 years ago

Det viser jo bare at venstresiden ikke forholder seg til fakta. Og det viser også at SVs politikk er en politikk som vil føre til økt fattigdom, dersom den skulle bli satt ut i livet. Det som er ille er at disse nissene sitter i regjering i 4 år, og de er ennå ikke ferdig med det første året. Selv om de ikke har fått gjort så mye galt ennå, er det lenge til vi får et nytt parlamentarisk grunnlag. Mye kan gå galt innen 2009. Når de som regjerer motvirker de gode kreftene, er det vel fare for at… Read more »

Oddbjørn
Oddbjørn
15 years ago

eh… du viser til en undersøkelse som viser at forskjellene har økt fra 1998 til 2004, med en antagelse om at de også kanskje har økt i 2005. Hva slags journalistikk er det å trekke en sammenheng mellom dette og den nåværende finansministeren? Du må gjerne diskutere den rød-grønne politikken. Men hold deg til fakta og ikke villed med sammenhenger som ikke finnes. Det blir bare useriøst..

robertg
robertg
15 years ago

Problemene i Norge skyldes neppe at det i kongeriket finnes rike folk. Problemet er at det finnes fattige. Forskjellen på de som har mye og de som har lite gir ikke et bilde på om hvor mange som har for lite å leve av. At Halvorsen fokuserer på FORSKJELLENE istedenfor å sette fokus mot de fattige som trenger det, er vel en forfeilet tanke. Å gjøre de rike litt mindre rike hjelper neppe noen, iallefall ikke de som trenger det mest. Den matematiske modellen som man måler antall fattige på i Norge bidrar desverre også til å danne et feil… Read more »

HFS
HFS
15 years ago

Sitat: «Og ja, jeg mener det er en forutsetning for økt velstand at de som har litt penger fortsatt tjener mer.»

Stryk «jeg mener». Det ER en forutsetning. Dette er historisk bevist. At sosialister mener noe annet, viser at de ikke forholder seg til fakta. De spiller på misunnelse, og forfekter en politikk som fører lukt i fattigdom. Og desto viktigere er det å bekjempe dem.

HFS
HFS
15 years ago

Robertg, du treffer spikeren på hodet, og viser hvordan sosialister har helt feil fokus. Det er ikke FORSKJELLENE som er viktigst, det er hvordan de som har MINST har det – hvor mye de har og rutte med, og i hvor stor grad de får dekket de grunnleggende behovene og helst ha litt til overs og kunne unne seg litt innimellom også. Ironisk nok vil de fattigste få det bedre når forskjellene ØKER. Og dette kommer aldri sosialister til å forstå. Dvs. de som forstår det opphører å være sosialister. Så lenge de er sosialister forstår de det ikke. Og… Read more »

Fra arkivet