Ukategorisert

Søkelys på bompengepolitikken

ESA har vurdert to norske bompengeprosjekt, og konkluderer med at begge er i strid med EØS-reglene. Endelig!

ESA har sendt brev til Samferdselsdepartementet der kontrollorganet reagerer på bompengeinnkrevingen på Rennesøy-sambandet i Rogaland og ferjestrekningen Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane. Begge strider mot EØS-direktivet 1999/62/EC, i følge TV2 Nettavisen.

Norske politikere har de siste årene utvidet bompengeordningen på en rekke prosjekt for å finansiere andre utbygninger, noe som betyr at bilister betaler for strekninger de ikke benyttet. Det er godt ESA tar det europeiske samarbeidet på alvor, i alle fall mer alvorlig enn norske politikere ser ut til å ta avtalen regjeringen har signert.

Tidligere i august skrev Liberaleren om et prosjekt i Nord-Norge som Statens vegvesen Region Nord ønsker å finansiere på en urettferdig måte, i strid med EØS-direktivet. Liberaleren er ikke imot bompenger, men regningen bør overlates til brukerne, ingen andre. Dersom dette prinsippet blir hellig, kan avgifter på bil, bensin og veg reduseres kraftig ettersom mange prosjekt også får overføringer via statsbudsjettet, i tillegg til den urettferdige bompengepolitikken som ESA reagerer på.

Norske myndigheter har frist til 15. september for å forklare situasjonen til kontrollorganet. Sannsynligvis sitter Samferdselsdepartementet gjennom direktoratet og Statens vegvesen på dårlig argumentasjon for praksisen, bortsett fra ønsket om å kreve inn så mye avgifter som overhode mulig fra så mange som mulig.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer