Ukategorisert

Unndra deg ansvar for feil – jobb hos staten

Noen roper på at justismorderne i statens tjeneste må stå til ansvar for å ha sørget for at uskyldige mennesker tilbringer flerfoldige år i fengsel. Staten er imidlertid det perfekte sted å unndra deg ansvar for feil.

Per Liland og Fritz Moen ble begge uskyldig dømte for drap, og satt flere år i fengsel. Liland rakk å oppleve frifinnelse og oppreisning, men fikk kort tid utenfor murene før han døde. Fritz Moen opplevet å ble frikjent for et mord – men døde før han ble frikjent for det andre. Det måtte en engasjert medborger til – Tore Sandberg – for at begge justismordene skulle bli avdekket. For vårt voldsomt utbyggede demokrati, der rettsvesenet har sin plass, klarte ikke å fange opp denne uretten. Nå har Norge imidlertid fått sin kommisjon for gjenopptagelse av straffesaker. Sandberg har forøvrig anmeldt tre høyesterettsdommere for tjenesteforsømmelse.

I de første uttalelsene efterpå var ikke politi og påtalemyndighet spesielt ydmyke, eller villige til å innrømme feil. For tiden har vi en justisminister som har vært en av landets menst kjente advokater i flere år. Han vet nok noe om hvordan det er å kjempe mot påtalemyndighetens skråsikkerhet og arroganse. For han varslet at en kommisjon skal granske justismordet Moen ble utsatt for. Slik også justismordet på Liland ble gransket. Det er betryggende at granskning blir gjennomført. Men om det ikke fører til endringer blir det meningsløst.

Gjør du feil i staten slipper du unna
Er dette en dristig påstand? Neppe. Finnes det mulig å gjøre feil mer graverende enn at noen tilbringer tiår i fengsel for noe de ikke har gjort? Burde ikke en granskning som eventuelt avslører grove feil eller tjenesteforsømmelse føre til at noen stilles til ansvar? Jo, efter min mening. Det gjenstår å se hva granskningen avslører, og om de ansvarlige etater – eller regjeringen – vil foreta seg noe overfor de som har ansvaret for at justismoret på Fritz Moen ble begått.

Det er ikke bare innenfor politi og påtalemyndighet det gjøres feil. Skatteetaten skjønnsligner og ilegger straffeskatt. Uten at det nødvendigvis er riktig av den grunn. I verste fall kan liv (og livsverk) legges i grus, bedrifter gå konkurs og arbeidsplasser gå tapt.

En av de offentlige etater der arrogansen er størst og viljen til å innrømme feil er minst, er hos barnevernet. Ingen tvil om at rettighetene til barn som mishandles eller neglisjeres skal ivaretas. Men det hender at barnevernet gjør feil. At foreldre urettmessig fratas barn. Eller at barn plasseres i fosterhjem selv om nære slektninger har bedt om å få overta omsorgen.

Still offentlig ansatte til ansvar!
Også ansatte i det offentlige som begår feil, eller tjenesteforsømmelse, bør stilles til ansvar. I verste fall bør de miste jobben. Det bør ikke være mulig å unngå personlig ansvar – selv om man er ansatt i det offentlige.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
#15
#15
15 years ago

Heksejakt på enkeltpersoner er bare sjelden et effektivt virkemiddel. I verste fall vil det kunne føre til at oppmerksomheten dreies bort fra en systemsvikt som er langt alvorligere. Den såkalte Rotten Apple teorien viser dette: Systemet er trygt, det er menneskene som er problemet. Men nå har vi kvittet oss med de råtne eplene, altså er alt bra igjen. Legg merke til hvor raskt man er ute å med å skylde på enkeltpersoner. For det første er det enkelt i hodene til politikere, opinion og kunder, men langt viktigere er det at man derved friskmelder et sykt system. F.eks. flyselskaper… Read more »

Arild Holta
15 years ago

Mennesker avgjør selv om de vil støtte opp om- og delta i et råttent system. Mitt motiv for at disse menneskene bør straffes er ikke minst den prinsippløse deltagelsen i et sykt system. Eneste formildende er om de vet at de er med på å gjøre noe galt. Hvor dumme får friske mennesker med IQ på 120-140 være? De har gjerne flere desenier av erfaring bak seg. Selvsagt vet de at de er med å skaper justismord. Da er de også skyldige. Det er imidlertid symtomatisk for en patetisk autoritetstro presse at så snart _systemet_ har frikjent, så skriker pressen… Read more »

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Jeg har hvite privilegierJeg har hvite privilegier
  Morgenbladets sjekkliste er vanskelig å unnslippe.