Ukategorisert

Når får statskirken nok av overstyring?

Aftenposten og andre medier informerer om at kirkeminister (!) Trond Giske vil utnevne ny kvinnelig biskop i Hamar, uavhengig av hva kirkens organer selv mener.

Å overstyre statskirken for å nå egne politiske mål er ikke noe nytt fra Ap og SV. Når statskirkens første kvinnelige biskop Rosemarie Køhn nå skal gå av, vil regjeringen trumfe igjennom en ny kvinnelig biskop – for å beholde andelen på 3 kvinner av totalt 11 i bispekollegiet. Nå er det ikke knesatt noe prinsipp om kvotering til bispekollegiet, men dette er sosialistenes måte å «demokratisere» kirken.

Ap er for brede altomfavnende offentlige institusjoner, som enhetsskolen – og statskirken. Ap fremstiller seg selv som liberale, men velger altså å bruke tvang mot en livssynsinstitusjon. Tvang er også grunnen til at arbeidet med en felles ekteskapslov for heterofile og homofile har stanset opp. Ap og SV vil tvinge statskirken til å vie homofile, mens Venstre – som sitter med nøkkelen – er imot. Nettopp fordi man ønsker å vise respekt for kirkens lære. Som man altså er uenig i.

Ap er redd en kirke uten stat vil bli en smalere, mer konservativ kirke. Og at dette vil fjerne kirken ikke bare fra staten men også fra folket. Fra før av er valg til menighetesrådene lagt til samme dag som øvrige valg i kongeriket – i håp om at dette skal sikre større valgdeltagelse og mer folkelig engasjement i statskirkens organer. Det har ikke lykkes så langt.

At det bør finnes grenser for hvor staten skal bruke sin makt, og til hva, er ikke så interessant for Ap. Sosialdemokratiet er som kjent preget av tankegangen om at «du vet ikke hva som er best for deg, men vi vet». Dette gjelder såvel statskirken som individer.

Hvor lenge vil statskirken finne seg i statens overstyring?

Hvis noen skulle være i tvil, er Liberaleren tilhenger av å skille kirke og stat.

Mest lest

Arrangementer