Ukategorisert

Når får statskirken nok av overstyring?

Aftenposten og andre medier informerer om at kirkeminister (!) Trond Giske vil utnevne ny kvinnelig biskop i Hamar, uavhengig av hva kirkens organer selv mener.

Å overstyre statskirken for å nå egne politiske mål er ikke noe nytt fra Ap og SV. Når statskirkens første kvinnelige biskop Rosemarie Køhn nå skal gå av, vil regjeringen trumfe igjennom en ny kvinnelig biskop – for å beholde andelen på 3 kvinner av totalt 11 i bispekollegiet. Nå er det ikke knesatt noe prinsipp om kvotering til bispekollegiet, men dette er sosialistenes måte å «demokratisere» kirken.

Ap er for brede altomfavnende offentlige institusjoner, som enhetsskolen – og statskirken. Ap fremstiller seg selv som liberale, men velger altså å bruke tvang mot en livssynsinstitusjon. Tvang er også grunnen til at arbeidet med en felles ekteskapslov for heterofile og homofile har stanset opp. Ap og SV vil tvinge statskirken til å vie homofile, mens Venstre – som sitter med nøkkelen – er imot. Nettopp fordi man ønsker å vise respekt for kirkens lære. Som man altså er uenig i.

Ap er redd en kirke uten stat vil bli en smalere, mer konservativ kirke. Og at dette vil fjerne kirken ikke bare fra staten men også fra folket. Fra før av er valg til menighetesrådene lagt til samme dag som øvrige valg i kongeriket – i håp om at dette skal sikre større valgdeltagelse og mer folkelig engasjement i statskirkens organer. Det har ikke lykkes så langt.

At det bør finnes grenser for hvor staten skal bruke sin makt, og til hva, er ikke så interessant for Ap. Sosialdemokratiet er som kjent preget av tankegangen om at «du vet ikke hva som er best for deg, men vi vet». Dette gjelder såvel statskirken som individer.

Hvor lenge vil statskirken finne seg i statens overstyring?

Hvis noen skulle være i tvil, er Liberaleren tilhenger av å skille kirke og stat.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg håper skillet mellom kirke og stat er noe som er nært forestående. Giske og andre dirigister vil nok ha handa på rattet så lenge som mulig, men jeg tror det menneskerettslige argument er noe som sosialistene også vil slutte seg til, og da bør løpet være kjørt for statskirken. At Giske vil overstyre kirken er vel ikke helt riktig, idet kirken jo faktisk er delt i synes på bispeutnevnelsene i disse to konkrete sakene. Hadde Giske, av prinsipielle grunner, latt være å utnevne biskop, ville jo dette vært embetsforsømmelse som kunne medført riksrettstiltale for brudd på Grunnlovens §30 3.… Read more »

Martin
15 years ago

Helt enig. venstresiden har en misforstått form for tolerane og frihet. Akkurat her er jeg sjeleglad for at Venstre sier stopp, og faktisk respekterer trossamfunnet. For det mener jeg som kristendemokrat og personlig kristen at Venstre fortjener stor respekt for! AP og SV burde derimot gå i skammekroken. Denne påtvugne «demokratiseringen» minner meg om USAs uheldige intervensjon i Irak.Og vi ser jo hvordan dèt gikk..Stat og kirke burde skilles snart. Kristne må heller ikke selv glemme hva bibelen sier om dette, nemlig å gi keiseren hva hans er og presten hva hans er. Det er ikke det samme som at… Read more »

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Jeg skjønner ikke hvorfor staten skal være involvert i biskopsvalg i den norske kirke. Bestemmer den norske stat vem som får bli imam eller rabbin?

Neivel. Da er det et enkelt spørsmål.

Per
Per
15 years ago

Og takk for det!

daniel
daniel
15 years ago

et enkelt s p ø r s m å l?

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Ja, det er et enkelt spørsmål.

Svaret på spørsmålet er:

1. Skilj stat og kirke.
2. Staten skal ikke være involvert i hvem som får vilken stilling i den norske kirke.

Eller hva var det du lurte på? 🙂

Fra arkivet