Ukategorisert

Kvinner, pass opp!

De som er imot verneplikt, de som er imot å utvide vernepliktordningen til også å gjelde kvinner må engasjere seg i spørsmålet de neste årene. Hvis engasjementet er fraværende kan Stortinget komme til å vedta obligatorisk verneplikt for kvinner.

Verneplikt for kvinner kan være logisk fordi kvinner skal likebehandles med menn. Det er uansett ikke noe Liberaleren forsvarer. Frihetsinnskrenking for menn er ille nok. Med samme type ordning for kvinner vil det være dobbelt så ille. I tillegg vil det bli vanskeligere å avvikle verneplikten dersom ordningen også blir å omfatte kvinner.

Liberaleren anser verneplikt som slaveri. Så lenge personer må avtjene en tjeneste mot sin vilje mener vi det er slaveri. Vi har oppmuntret så mange som mulig til å nekte vernepliktstjenesten, enten gjennom løgn eller prinsipielle saker, og kommer til å fortsette med dette til slaveriet opphører.

Robert Mood får skryt
Forsvarsministeren har veldig sans for generalinspektør Roberts Moods innspill i Dagsavisen, der han gikk inn for å utvide den militære førstegangstjenesten. En av modellene var å kalle inn vernepliktige til en lengre tjeneste, en tjeneste på to år. En annen modell var å kalle inn mange til en kort tjeneste, der Hæren aktivt kan rekruttere de man trenger for videre tjeneste. Mood foreslo i tillegg at verneplikt innføres også for kvinner.

Begge modellene er forkastelig fordi verneplikt skal være grunnlaget. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen støtter slaveriet, og er villig til å utvide ordningen slik at den også rammer kvinner.

Det er selvfølgelig ikke overraskende at regjeringen vil opprettholde verneplikten. I Soria Moria-erklæringen står det at regjeringen vil opprettholde den allmenne verneplikten, tilpasset en ny tid. Forsvarets behov skal ligge til grunn, i følge den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Regjeringen og andre politikere ønsker et moderne forsvar tilpasset de nye sikkerhetsutfordringene. Verneplikt er ikke et egnet virkemiddel som kan håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Det er ikke uten grunn at Forsvaret har ført en liberal praksis der organisasjonen ikke vil ha umotiverte vernepliktige, noe som er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der politikerne har ønsket en omlegging slik at Forsvaret får benytte seg av de mest motiverte og beste ungdommene. En mer attraktiv tjeneste er i tråd med dette. Derfor har antall vernepliktige gått ned de siste årene, helt i tråd med ønskene fra Forsvaret og politikerne. Dersom innspillene til Robert Mood blir en realitet, vil det være et linjeskifte som Liberaleren er helt imot, og som bryter mot linjen staten har fulgt de siste årene.

Arbeidet med langtidsplanen blir viktig
I 2008 skal forsvarsministeren legge frem en langtidsplan for Forsvaret fra 2009 for Stortinget. Dessverre er det stor sannsynlighet for at statsråden som får ansvaret for planarbeidet heter Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Arbeiderpartiet. Regjeringen største parti avviser ikke verneplikt for kvinner.

–Obligatorisk verneplikt for kvinner kan være et godt alternativ, sier nestleder i Forsvarskomiteen på Stortinget, Signe Øye, Arbeiderpartiet, til Dagsavisen.

Det startet med frivillig sesjon, men kan ende med obligatorisk verneplikt for kvinner. Et faresignal som er så skummel at vår oppfordring er at alle liberale sjeler i Norge engasjerer seg i arbeidet med langtidsplanen. En utvidelse av verneplikten vil bety at ordningen vil bestå i overskuelig fremtid. Skribenten gruer seg til å skrive fremtidens artikkel om tobarnmoren som fikk straff fordi hun nektet vernepliktstjenesten. Hjelp Liberaleren mot at denne artikkelen blir skrevet. Vær motstander av verneplikt!

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
andyq
andyq
15 years ago

Jeg er helt enig med deg i at verneplikten burde avskaffes, men jeg er langt i fra enig i at det blir «dobbelt så ille» hvis også kvinner må avtjene verneplikt. Så lenge vi ikke har et veldig liberalt samfunn ser jeg på det som en selvfølge at vi alle bidrar like mye. At dette gjør det enda vanskeligere å avskaffe verneplikten er jeg også uenig i. Allerede i dag er det alt for mange i riktig alder. Ved å doble antallet vil det bli enda mer tydelig at dette ikke i praksis er allmenn verneplikt og presset vil bli… Read more »

Zerqent
15 years ago

Er egentlig sånn halveis enig med overnevnte kommentar. Jeg er klar motstander av værneplikt og ser den ikke som noe annet enn en moderert versjon av god gammeldags slaveri. Problemet med om jenter skal bli tvunger inn, som gutter blir er noe jeg dveler litt på. Av ren rasjonell tankegang er svaret absolutt ikke. Samtidig ønsker sadisten i meg å se reaksjonen fra alle kvinneforkjempere på dette området. Jeg synes også det er urovekkende at kvinnelige politikere sitter med makt og bestemmer at unge menn skal bli tvunger inn i slaveri. Da disse selv har sluppet unna (kanskje ikke alle).… Read more »

Per
Per
15 years ago

Jeg er ikke enig med skribenten i at det blir dobbelt så ille dersom kvinner blir pålagt verneplikt. Jovisst er jeg motstander av verneplikt, men staten skal likebehandle borgerne. Hvorfor skal kjønn avgjøre hvorvidt en person blir pålagt en byrde eller ikke? Tenk om det hadde vært omvendt? La oss si kvinner hadde blitt pålagt å arbeide ett år i omsorgssektoren, for «dagpenger». Hadde vi ikke hørt rødstrømpene hyle opp da? Sammenligningen er relevant, siden soldat er et typisk mannsyrke og omsorgsarbeid et typisk kvinneyrke etter eldgamle kjønnsrollemønster. I det første tilfellet sementerer staten kjønnsrollemønsteret ved å opprettholde verneplikten bare… Read more »

Jakob
Admin
15 years ago

De som mener at kvinner også bør avtjene verneplikt, så lenge menn må, fordi det er «rettferdig», har etter min mening fullstendig misforstått liberalismen. Liberalisme handler ikke om likebehandling, liberalisme handler om enkeltmenneskets rett til å bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter er det en tragedie, dersom to personer får krenket sine rettigheter er det dobbelt så galt. Liberalismen handler om å se enkeltmennesket, og ikke dele samfunnet inn i vilkårlige grupper. Hva er minst galt, 30 000 enkeltmennesker som må ofre et år av sitt liv for staten, eller 60 000? Helt klart 30… Read more »

Per
Per
15 years ago

Så Jakob mener det er bedre at han betaler 200 000 kr i skatt og jeg ingenting, enn at vi begge betaler 100 000 kr i skatt? I det første eksempelet er det en person som får krenket sine rettigheter, i det andre eksempelet to, altså dobbelt så galt… Hele systemet i Norge er basert på rettighetskrenkelser. Dette er ikke noe en får snudd opp-ned på over natten. Jeg trodde det var et liberalt prinsipp at staten ikke skal forfordele eller favorisere noen, hverken enkeltpersoner eller grupperinger. Da er det mulig jeg har misforstått liberalismen, som Jakob skriver, men jeg… Read more »

Eva
Eva
15 years ago

Da får vel jeg som jentenes representant ta frem den gamle visa: Vi jenter bidrar som kjent allerede med mer enn dere gutta gjennom graviditeter, fødsler og amming. Strengt tatt kan vel jenter allerede i dag bli kalt inn dersom de ikke får barn innen en viss alder..
Uansett hvor mye likestilling vi får gjennom delt fødselspermisjon etc vil vi alltid måtte ta den tunge børen med graviditet, fødsel og amming, og det må da være verdt noe!

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Grividitet og fødsel er altså å forstå som «bidrag»? Til hva? Til Hvem? Fedrelandet? Staten? Så Evas bidrag består i å avle mer kanonføde for staten? En graviditet er ikke en byrde eller en unntakstilstand; det er en normaltilstand hvori to mennesker setter et nytt liv til verden for sin egen og barnets skyld. (Dypere betrakninger om artens overlevelse lar jeg ligge). Hvis Eva oppfatter en barnefødsel som en plikt overfor staten, nærmer hun seg ideen bak det nazistiske prosjektet: Lebensborn. «Ariske» kvinner og menn skulle avle frem gode «samfunnsborgere». En fødsel var altså utvalgte kvinners verneplikt!! Barnetrygd blir derfor… Read more »

Eva
Eva
15 years ago

Ja, faktisk er det å føde unger et bidrag til staten og samfunnet, og for svært mange er faktisk en graviditet en unntakstillstand med 9 måneders sykdom. Men det selvsagt ingen plikt. Vi kommer ikke i fengsel om vi ikke føder barn, men kan risikerer å måtte avtjene førstegangstjeneste. Mao er tydeligvis anerkjent som et bidrag til fellesskapet. Kvinner som føder barn vil miste tid i arbeidslivet og det er en kjennsgjerning at de blir hengende etter lønnsmessig. Det er derfor rimelig at kvinner ikke påføres plikter som gjør at de kommer enda lenger bak i køen. Klart vi kan… Read more »

Zerqent
15 years ago

Vel i liberalistisk forstand så er det opp til arbeidsgiveren om han vil diskriminere kvinner, eller om hun (eller selvfølgelig han) vil diskriminere menn. Det er opp til hver arbeidsgiver. (neida jeg synes ikke diskriminering er positivt, dette dreier seg om prinsipper)

Staten har på ingen måte noe de skulle ha blant seg inn med. De skal ikke prøve å rette denne trenden. Kvinner kommer nok til å ha all makt til slutt uansett. Jentene er flinkest på skolen, flere tar høy utdannelse osv.

Per
Per
15 years ago

Å føde barn er valgfritt, men det er ikke valgfritt å avtjene verneplikten. Angående bidrag til samfunnet, osv – de fleste som får barn gjør det vel fordi de VIL ha barn, ikke for å tjene den allmektige staten…

Fra arkivet