Ukategorisert

Kvinner, pass opp!

De som er imot verneplikt, de som er imot å utvide vernepliktordningen til også å gjelde kvinner må engasjere seg i spørsmålet de neste årene. Hvis engasjementet er fraværende kan Stortinget komme til å vedta obligatorisk verneplikt for kvinner.

Verneplikt for kvinner kan være logisk fordi kvinner skal likebehandles med menn. Det er uansett ikke noe Liberaleren forsvarer. Frihetsinnskrenking for menn er ille nok. Med samme type ordning for kvinner vil det være dobbelt så ille. I tillegg vil det bli vanskeligere å avvikle verneplikten dersom ordningen også blir å omfatte kvinner.

Liberaleren anser verneplikt som slaveri. Så lenge personer må avtjene en tjeneste mot sin vilje mener vi det er slaveri. Vi har oppmuntret så mange som mulig til å nekte vernepliktstjenesten, enten gjennom løgn eller prinsipielle saker, og kommer til å fortsette med dette til slaveriet opphører.

Robert Mood får skryt
Forsvarsministeren har veldig sans for generalinspektør Roberts Moods innspill i Dagsavisen, der han gikk inn for å utvide den militære førstegangstjenesten. En av modellene var å kalle inn vernepliktige til en lengre tjeneste, en tjeneste på to år. En annen modell var å kalle inn mange til en kort tjeneste, der Hæren aktivt kan rekruttere de man trenger for videre tjeneste. Mood foreslo i tillegg at verneplikt innføres også for kvinner.

Begge modellene er forkastelig fordi verneplikt skal være grunnlaget. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen støtter slaveriet, og er villig til å utvide ordningen slik at den også rammer kvinner.

Det er selvfølgelig ikke overraskende at regjeringen vil opprettholde verneplikten. I Soria Moria-erklæringen står det at regjeringen vil opprettholde den allmenne verneplikten, tilpasset en ny tid. Forsvarets behov skal ligge til grunn, i følge den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Regjeringen og andre politikere ønsker et moderne forsvar tilpasset de nye sikkerhetsutfordringene. Verneplikt er ikke et egnet virkemiddel som kan håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Det er ikke uten grunn at Forsvaret har ført en liberal praksis der organisasjonen ikke vil ha umotiverte vernepliktige, noe som er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der politikerne har ønsket en omlegging slik at Forsvaret får benytte seg av de mest motiverte og beste ungdommene. En mer attraktiv tjeneste er i tråd med dette. Derfor har antall vernepliktige gått ned de siste årene, helt i tråd med ønskene fra Forsvaret og politikerne. Dersom innspillene til Robert Mood blir en realitet, vil det være et linjeskifte som Liberaleren er helt imot, og som bryter mot linjen staten har fulgt de siste årene.

Arbeidet med langtidsplanen blir viktig
I 2008 skal forsvarsministeren legge frem en langtidsplan for Forsvaret fra 2009 for Stortinget. Dessverre er det stor sannsynlighet for at statsråden som får ansvaret for planarbeidet heter Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Arbeiderpartiet. Regjeringen største parti avviser ikke verneplikt for kvinner.

–Obligatorisk verneplikt for kvinner kan være et godt alternativ, sier nestleder i Forsvarskomiteen på Stortinget, Signe Øye, Arbeiderpartiet, til Dagsavisen.

Det startet med frivillig sesjon, men kan ende med obligatorisk verneplikt for kvinner. Et faresignal som er så skummel at vår oppfordring er at alle liberale sjeler i Norge engasjerer seg i arbeidet med langtidsplanen. En utvidelse av verneplikten vil bety at ordningen vil bestå i overskuelig fremtid. Skribenten gruer seg til å skrive fremtidens artikkel om tobarnmoren som fikk straff fordi hun nektet vernepliktstjenesten. Hjelp Liberaleren mot at denne artikkelen blir skrevet. Vær motstander av verneplikt!

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer