Ukategorisert

Med tanke på karikaturstriden

Det ble ropt høyt om ytringsfrihet da det ble trykket tegninger av Muhammed. Nå bør kanskje fanen heves på nytt!

Det er alltid lett å støtte ytringsfriheten til de som man er enige med. Vi var mange som forsvarte ytringsfriheten hundre prosent da den var under press ifjor. I VG kan vi lese om en annen som fortjener ytringsfrihet, men som dessverre får den krenket. Av en vestlig regjering, med bøter og fengselsstraff.

«Lederen for den nye høyreekstreme gruppen i EU-parlamentet er dømt til betinget fengsel og bot for å ha sådd tvil om holocaust.»

Bruno Gollnisch har den samme rett til å ytre seg som en Vebjørn Selbekk. Kanskje er hans ytring til og med viktigere.

Jeg tenker ikke først og fremst på at hans synspunkter er mer motbydelige. Det han gjør er nemlig å kjempe om historien. Det er ekstremt viktig at myndighetene ikke har rett til å straffe mennesker med en annen oppfatning enn den offentlig vedtatte på dette området.

Nå har selvsagt denne personen et galt syn. Tror jeg da! Det er jo like sikkert som at det var de frie markedskreftene som forårsaket depresjonen! Eller? Vi liberalere vet at det ikke var de kapitalsmen som gav oss depresjonen, men tvert imot myndighetenes politikk. Men historien vi har lært på skolen sier noe annet…

Den neste setningen forteller imidlertid noe svært viktig: Jeg vil på ingen måte stille spørsmålstegn ved at holocaust fant sted. Bare det at den setningen bør skrives, forteller litt om den fanatismen som finner sted i dette tilfellet.

Og fanatisme er sjeldent bra, fordi det forsimpler argumentene. Fanatikere kombinert med universiell enighet, sørger for at det ikke argumenteres særlig godt, og det er farlig.

Se for deg Siv Jensen, Jens Stoltenberg, Gerd-Liv Valla og Dagfinn Høybråten diskutere fakta knyttet til en nylig inntruffet hendelse. De vil sikkert være uenige. Historien er et tolkningsspørsmål. Det er en kritisk leten etter sannhet. Dette fordrer absolutt ytringsfrhet. Selv for de med mytbydelige meninger.

For gir man slipp på det prinsippet, kan grensene forskyves og plutselig er krig blitt til fred og ditt historiesyn forbudt. Den vedtatte sannhet er langt fra alltid riktig!

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Stian Olsen
15 years ago

Det skrev jeg om i går kveld, omtrent samtidig med Liberaleren 🙂

Rune
Rune
15 years ago

Da er det jo flott at Magazinet også har skrevet om denne saken. Carl I. sier til avisa at man må tåle slike ytringer og at det er en skanale at denne historikeren ble fengslet.

Simon
15 years ago

Ja, alle ytringer må være tillatt, sålenge de ikke innebærer (reelle) trusler eller oppfordring til kriminelle handlinger.

Cox & Forkum har som alltid en glimrende tegning om dette emnet.

http://www.coxandforkum.com/archives/Iran.Holocaust.380.gif

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Bents artikkel trenger en presisering: Ytringsfriheten må gjelde uavbrutt, også for dem som bedriver brønnpissing av den nedrigste type. De skal ikke møtes med lovparagrafer og eller fengsling. Dette må gjelde «blasfemikere», holocaustfornektere og kommunistterrorfornektere. (Det er et tankekors at de som har benektet/benekter, eller forsvart, utryddelsene under kommunsmen aldri er konfrontert med §-er eller utstøtelse; de fleste sitter på samfunnstoppen med sugerør i alle off. kasser og med definisjonsmakt). MEN alle gode og frihetlige krefter bør enes om å møte dem med kontante svar, knusende retorikk, og om nødvendig utestengelse fra spaltene. Det må aldri bli slik at ytringsfrihet… Read more »

Johan R. Sjöberg
15 years ago

«90 % of everything is crap», tror jag att H.L. Mencken skall ha sagt. Historierevisionism är, i stort sett, paranoia och idioti. Men om man inte låter idotien komma till tals så skapar man martyrer. Dessutom är knappast staten (läs:politiker och myndigheter) bäst skickad till att avgöra vad som är sant och falskt. Bland annat därför bör fullständig yttrandefrihet råda. Som Sandal skriver ovan innebär detta inte att liberaler inte skall protestera mot dumheter. Men det skall ske genom debatt, inte genom att använda lagstiftning för att förbjuda yttringar, hur dumma de än må vara. Däremot så har varken internetforum,… Read more »

Per
Per
15 years ago

Det skal være tillatt å fornekte Holocaust, det skal være tillatt å si at USA selv senket Twin Towers, og det skal være tillatt å si at kommunismen aldri har tatt livet av noen.

Kort sagt, det skal være tillatt å si dumme ting. Fornuftige mennesker gjennomskuer idiotiet uansett – holdningene finnes, og er langt farligere dersom de forbys og blir tvunget til å gå under jorden. La all dumskapen komme til overflaten – da er det mye lettere å bekjempe den. Med ytringer og faktabasert kunnskap – ikke med lovparagrafer.

Fra arkivet