Ukategorisert

Med tanke på karikaturstriden

Det ble ropt høyt om ytringsfrihet da det ble trykket tegninger av Muhammed. Nå bør kanskje fanen heves på nytt!

Det er alltid lett å støtte ytringsfriheten til de som man er enige med. Vi var mange som forsvarte ytringsfriheten hundre prosent da den var under press ifjor. I VG kan vi lese om en annen som fortjener ytringsfrihet, men som dessverre får den krenket. Av en vestlig regjering, med bøter og fengselsstraff.

«Lederen for den nye høyreekstreme gruppen i EU-parlamentet er dømt til betinget fengsel og bot for å ha sådd tvil om holocaust.»

Bruno Gollnisch har den samme rett til å ytre seg som en Vebjørn Selbekk. Kanskje er hans ytring til og med viktigere.

Jeg tenker ikke først og fremst på at hans synspunkter er mer motbydelige. Det han gjør er nemlig å kjempe om historien. Det er ekstremt viktig at myndighetene ikke har rett til å straffe mennesker med en annen oppfatning enn den offentlig vedtatte på dette området.

Nå har selvsagt denne personen et galt syn. Tror jeg da! Det er jo like sikkert som at det var de frie markedskreftene som forårsaket depresjonen! Eller? Vi liberalere vet at det ikke var de kapitalsmen som gav oss depresjonen, men tvert imot myndighetenes politikk. Men historien vi har lært på skolen sier noe annet…

Den neste setningen forteller imidlertid noe svært viktig: Jeg vil på ingen måte stille spørsmålstegn ved at holocaust fant sted. Bare det at den setningen bør skrives, forteller litt om den fanatismen som finner sted i dette tilfellet.

Og fanatisme er sjeldent bra, fordi det forsimpler argumentene. Fanatikere kombinert med universiell enighet, sørger for at det ikke argumenteres særlig godt, og det er farlig.

Se for deg Siv Jensen, Jens Stoltenberg, Gerd-Liv Valla og Dagfinn Høybråten diskutere fakta knyttet til en nylig inntruffet hendelse. De vil sikkert være uenige. Historien er et tolkningsspørsmål. Det er en kritisk leten etter sannhet. Dette fordrer absolutt ytringsfrhet. Selv for de med mytbydelige meninger.

For gir man slipp på det prinsippet, kan grensene forskyves og plutselig er krig blitt til fred og ditt historiesyn forbudt. Den vedtatte sannhet er langt fra alltid riktig!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer