Ukategorisert

Ros til Knudsen

Fremskrittspartiet la inn et forslag om å fjerne NRK-lisensen og privatisere NRK. Ingen andre enn Fremskrittspartiets representanter støttet forslaget, selv om Venstre kunne tenke seg en annen finansieringsmåte av NRK enn gjennom lisens.

Representanten Ulf Erik Knudsen fyrte løs mot de andre representantene fra de partiene Fremskrittspartiet konkurrerer imot. Han mente politikerne har mer fokus på å verne NRK enn sykehusavdelingene rundt om i landet. Han mente Stortinget må velge om vi skal betale for Nytt på Nytt, P3-Mina og Skavlan eller sykehus og politiets sikkerhetstjeneste, skriver TV2 Nettavisen.

Fjern skatten
Liberaleren er glad for at Fremskrittspartiet angriper NRK og kommer med forslag om å fjerne lisensen og privatisere statsinstitusjonen. Eksemplene med sykehus og Politiets sikkerhetstjeneste, PST, kunne han unngått å bruke. Dersom Fremskrittspartiet hadde fått flertall for å fjerne lisensen, burde pengene forblitt hos folk, og ikke gjennom nye avgifter eller skatter som skal finansiere sykehusene, PST eller andre deler av offentlig sektor.

Fakta om lisensen
Fakta om lisensen er at kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget og i 2007 er avgiften på kr. 2103,84 inklusive 8 % mva. Alle som har en fjernsynsmottaker er pliktige til å betale denne avgiften. Det er Stortinget som hvert år fastsetter kringkastingsavgiften.

I følge Forskrifter om fjernsynsmottakere § 4 må alle som har fjernsynsmottaker, videospiller med mottakerdel (tuner) eller satellittmotaker betale kringkastingsavgift(lisens). Denne avgiften skal betales når man eier, låner eller leier en fjernsynsmottaker. På en lisens kan en lisenshaver ha så mange fjernsynsmottakere han/hun vil ha. Men dette forutsetter at mottakerne benyttes av vedkommende selv, ektefelle og barn. Selvforsørgende barn som har fjernsynsmottaker, må løse egen lisens. Bedrifter som har mottaker i bruk må også betale kringkastingsavgift.

Kringkastingsavgiften tilfaller i sin helhet NRK.

Nei til lisens
Nei til en statlig, tvungen kringkastingsavgift er et godt liberalistisk standpunkt. Fremskrittspartiet fortjener ros for å røre i denne saken, som er prinsipielt viktig. Gjennom dagens NRK får vi økt skattebyrde og pressen er ikke fri og uavhengig ettersom NRK får milliarder i driftstilskudd og institusjonen er avhengig av et sosialdemokratisk flertall i Stortinget for å få fortsette med sin drift, slik vi kjenner den i dag.

Liberaleren har hatt mange artikler om NRK-lisensen.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer