Ukategorisert

Statskanalen forskjellsbehandler – prioriterte sosialdemokratiet

Det vil nok være en del som mener NRK har en god begrunnelse for å drive forskjellsbehandling, men det å få dekning fra landsmøtet på NRK1, uten at andre får det, gir et betydelig konkurransefortrinn i kampen om flere velgere.

Vi er inne i en spennende politisk periode. De politiske partiene avholder landsmøtene sine. Senterpartiet har hatt landsmøte. Det har også SV, Venstre og Det Liberale Folkepartiet. Det kan sikkert også være flere andre møter som er avholdt, uten at Liberaleren skal ramse opp flere eksempel. Ingen har fått landsmøtet direktesendt på NRK1, den viktigste fjernsynskanalen i Norge regnet i antall seere, bortsett fra Arbeiderpartiet som har landsmøte denne helgen. Torsdag 19. april fra klokken 14:05 til klokken 15:00 overførte NRK1 direkte fra Folkets hus i Oslo. Det føltes merkelig, ettersom statskanalen ikke har gjort dette for noen andre parti i år.

NRK har en begrunnelse
Liberaleren tok kontakt med NRK for å spørre om vår påstanden er riktig, at statskanalen ikke har sendt fra noen av de andre landsmøtene på NRK1. I tillegg var vi nysgjerrige på om NRK hadde planer om å sende fra noen av de andre møtene, for eksempel Høyres landsmøte. Vi fikk et raskt svar hos Kyrre Nakkim, politisk redaktør i NRK nyheter.

–Nei. Vi har ikke planlagt overføringer fra de andre landsmøtene, rent bortsett fra nyhetsinnslag i våre faste nyhetssendinger, slik vi har gjort ved alle landsmøter denne våren, skriver Kyrre Nakkim i e-posten til oss.

Vi fulgte opp med å spørre hvorfor Arbeiderpartiet fikk sendetid på NRK1, og hvorfor statskanalen prioriterte Arbeiderpartiet?

–Overføringen av Jens Stoltenbergs tale ble gjort på rent nyhetsmessig kriterium, og beslutningen ble fattet bare en dag før møtet ble holdt. Grunnen for dette er at vi etter flere nyhetsinnslag i ulike medier forventet at en stor nyhet ble presentert i landsmøte-talen. Jens Stoltenberg er ikke bare leder av Arbeiderpartiet, men også statsminister. Vi mente derfor at det kunne komme nyheter som ville påvirke ikke bare Arbeiderpartiets politiske standpunkt, men også føre til ny politikk fra den norske regjeringen. Det ble også tilfelle, og jeg registrerer at Venstre fant saken så interessant at det straks ble sendt ut pressemelding. NRK etterstreber likebehandling av alle politiske partier, men vi må og skal ta hensyn til den politiske debatten i Norge. Denne saken påvirker debatten så mye at vi fant det riktig å overføre Stoltenbergs tale, selv om det ikke ble overført fra andre partiers landsmøter, skriver Nakkim.

Viktig med likebehandling
NRK er skattefinansiert, gjennom lisensen som Liberaleren har vært innom mange ganger tidligere. Det betyr at alle som har fjernsynsmottaker må betale en skatt, også SV-menn, Høyre-damer, FrP-sympatisører og Venstre-folk. Disse må betale for noe som kan være med på å undergrave eget parti, gjennom forskjellsbehandling. Kyrre Nakkim gir en god begrunnelse for direkteoverføringen, men det er like fullt forskjellsbehandling å prioritere å sende fra Arbeiderpartiets landsmøte, og ikke fra noen av de andre møtene som partiene har avholdt eller avholder denne våren.

Det er forskjell mellom en statskanal og en privat aktør. Statskanalen er oss alle sammen. En privat aktør eies av private krefter som bør ha privat eiendomsrett til egen kanal. Liberaleren hadde ikke reagert om en privateid kanal hadde sendt fra Arbeiderpartiets landsmøte, selv om noen i redaksjonen sikkert hadde beklaget sendingen på bakrommet.

Det er mulig det vil komme påstander om at en statskanal umulig kan likebehandle alle, skape like konkurransevilkår. Den påstanden kan være riktig, men da bør staten trekke seg ut av dette området, og la private aktører sørge for å informere befolkningen gjennom blant annet fjernsyn, internett og radio. Forskjellsbehandling av politiske parti kan være med på å påvirke samfunnet i sterk grad, kanskje sterkere enn det NRK-sjefene er klar over.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer