Ukategorisert

Oppfordrer til fundamentalisme

Vinneren av Røykfriprisen mener det bør være et forbud mot sigaretter, akkurat som om det skulle være en god oppskrift for å få folk til å slutte å benytte tobakksprodukter.

Det var Adil Thathaal som fikk Årets Røykfripris 2006 i dag. Den unge danseren mottok prisen i lokalet til Kreftforeningen. Prisen består av medalje og et kunsttrykk av Willibald Storn.

–Adil er et forbilde for mange unge. Han ble kjent som vinner av programmet ”Dansefeber” i 2006. Han ble engasjert som den aller første ambassadøren for FRI-programmet, etter revisjonen av VÆR røykFRI. Adil har gjennom FRI vist ungdom gode holdninger ved å ta avstand fra tobakk og rusmidler, og han har engasjert flere elever til å delta aktivt i FRI- programmet, sa Kreftforeningens Ole Aleksander Opdahlshei som begrunnelse for valget.

VG skriver at prisvinneren mener sigaretter bør forbys. Det betyr at Adil Thathaal bidrar til fundamentalisme i røykesaken. Ved å forsvare forbud viser han total mangel av saklighet og balanse. Han mangler vilje til å forstå og respektere annerledes tenkende. Han vil krenke eiendomsretten dramatisk. I tillegg er det ingen ting som tyder på at tobakksprodukter vil forsvinne gjennom et forbud. Resultatet vil bli svart omsetning og økt kriminalitet, på samme måte som Norge, Europa og verden for øvrig opplever på illegal narkotikaomsetning.

Prisen ble delt ut i dag på grunn av Verdens tobakksfrie dag. Dagen ble tidligere kalt Verdens røykfrie dag, men myndighetene mener forbruk av snus er et problem. Derfor navneendringen. Det har vært markeringen på 31. mai i Norge siden 1988.

Tags:

Mest lest

Arrangementer