Ukategorisert

Statsministeren i forsvarsposisjon

Statsminister Jens Stoltenberg vil ha slutt på kritikken mot regjeringspartiene på grunn av den økonomiske støtten som LO-forbund gir. Han mener Fremskrittspartiets kritikk er dobbelmoral ettersom Siv Jensens parti mottar private gaver.

Statsministeren brukte deler av dagens pressekonferanse til å snakke om finansieringen av de politiske partiene i Norge. Han mener det er naturlig at partiene mottar pengegaver, ifølge Dagsavisen. På det punktet er ikke Liberaleren uenig med statsministeren. Tvert imot burde partiene få flere økonomiske bidrag fra privat sektor eller sørge for annen inntjening slik at de skattefinansierte overføringene blir avviklet. Det er dessverre et stykke igjen før vi kommer dit.

Stoltenberg mener det er naturlig at familieselskapet Canica støtter Fremskrittspartiet med 2 millioner kroner. Slik økonomisk støtte er en del av demokratiet, sa Stoltenberg.

Det er betydelige forskjeller mellom støtten Fremskrittspartiet har mottatt fra Canica og den økonomiske støtten som blant annet Arbeiderpartiet får fra store deler av fagbevegelsen. Bidragene fra næringslivet og privatpersoner er helt frivillig, uten noen former for tyveri. Det er egne penger som gis bort. Den økonomiske støtten fra LO medfører at Arbeiderpartiet mottar kontingentpenger fra personer som støtter andre parti enn Arbeiderpartiet og de to andre regjeringspartiene. Det er en del Høyre – og Fremskrittsparti-sympatisører som betaler sin kontingent til LO. Fagbevegelsen sitt økonomiske og politiske bidrag til regjeringspartiene kan være med på å undergrave en del av medlemmenes ønske om en ny politisk kurs. Det er ikke naturlig at Stein Karlsen, som er motstander av en rødgrønn politikk, skal være med på å støtte blant annet Arbeiderpartiet økonomisk.

Opposisjonen bør fortsette å kritisere LOs prioriteringer. Stein Karlsen er et godt eksempel som kan brukes med jevne mellomrom. Karlsen og andre, som er uenig i dagens politikk og som er medlem av LO, har en oppgave å gjøre internt i organisasjonene. De ikke-sosialistiske medlemmene bør bruke organisasjonsdemokratiet. Det bør påpekes at det er urettferdig at deres kontingentpenger og deres medlemskap i LO blir brukt til å støtte Arbeiderpartiet. Alternativet er å melde seg ut, og påvirke egen arbeidssituasjon på andre måter enn gjennom det som i dag er kjent som regjeringens sterkeste støttespiller.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
sosialdemokrat
sosialdemokrat
14 years ago

Egne penger? S.E.Hagen er vel strengt tatt en kapitalist, i den forstand at han eier prod.midlene og høster merverdien av andres arbeid. Hvem spørr de ansatte i Hagens selskaper om hvordan eieren forvalter denne merverdien?

Jeg ser derfor ikke problemet med at LO benytter en brøkdel av kontigenten til å støtte partier med lange tradisjoner for samarbeid med arbeiderbevegelsen. Fokus bør heller være rettet inn mot hvorvidt pengeoverføringer påvirker politiske utfall, i den forstand at vi snakker om korrupsjon. Her bør LO passe seg; det er liten tvil om at Valla ble oppfattet som noe «ivrig i tjenesten.»

Anonym
Anonym
14 years ago

I USA er det et tak på hvor store gaver det er lov å gi, og dette er ganske regulert. Det virker som det er helt uregulert i Norge. Spørsmålet er om det er rettferdig at noen politisk agenda skal få større mulighet til å reklamere etc. fordi de har mer penger. Jeg synes at det fort kan bli litt udemokratisk, og at man bør tilstrebe en viss likhet på dette punktet. Sosialdemokraten som kommenterer har et poeng: selskaper er ikke de mest demokratiske institusjonene. Kanskje vi bør se etter andre selskapstyper enn AS og enkeltmannsforetak, og inkludere de i… Read more »

#15
#15
14 years ago

Hva er det som er så udemokratisk med AS? Det er ikke noe i veien for et AS hvor de ansatte er (eneste) aksjonærer. AS er jo ikke noe annet enn en måte å hente inn den nødvendige kapital. I et AS kan man kombinere eiere som bare bidrar med kapital (og motytelsen er eierandel og utbytte) og ansatte som bare bidrar med arbeidsinnsats (motytelsen er lønn), og personer som bidrar med begge deler. Muligheten for aksjonæravtaler, bonusordninger (inkludert opsjonsordninger som gir mulighet til medeierskap) og ulike låneformer gjør jo at det stort sett er fantasien som setter grenser for… Read more »

Anonym
Anonym
14 years ago

Ja, AS er kjempebra for innovasjon. Er ikke noe galt med det, men jeg mener vi må utforske andre selskapsformer også.

Fra arkivet