Ukategorisert

Statsministeren i forsvarsposisjon

Statsminister Jens Stoltenberg vil ha slutt på kritikken mot regjeringspartiene på grunn av den økonomiske støtten som LO-forbund gir. Han mener Fremskrittspartiets kritikk er dobbelmoral ettersom Siv Jensens parti mottar private gaver.

Statsministeren brukte deler av dagens pressekonferanse til å snakke om finansieringen av de politiske partiene i Norge. Han mener det er naturlig at partiene mottar pengegaver, ifølge Dagsavisen. På det punktet er ikke Liberaleren uenig med statsministeren. Tvert imot burde partiene få flere økonomiske bidrag fra privat sektor eller sørge for annen inntjening slik at de skattefinansierte overføringene blir avviklet. Det er dessverre et stykke igjen før vi kommer dit.

Stoltenberg mener det er naturlig at familieselskapet Canica støtter Fremskrittspartiet med 2 millioner kroner. Slik økonomisk støtte er en del av demokratiet, sa Stoltenberg.

Det er betydelige forskjeller mellom støtten Fremskrittspartiet har mottatt fra Canica og den økonomiske støtten som blant annet Arbeiderpartiet får fra store deler av fagbevegelsen. Bidragene fra næringslivet og privatpersoner er helt frivillig, uten noen former for tyveri. Det er egne penger som gis bort. Den økonomiske støtten fra LO medfører at Arbeiderpartiet mottar kontingentpenger fra personer som støtter andre parti enn Arbeiderpartiet og de to andre regjeringspartiene. Det er en del Høyre – og Fremskrittsparti-sympatisører som betaler sin kontingent til LO. Fagbevegelsen sitt økonomiske og politiske bidrag til regjeringspartiene kan være med på å undergrave en del av medlemmenes ønske om en ny politisk kurs. Det er ikke naturlig at Stein Karlsen, som er motstander av en rødgrønn politikk, skal være med på å støtte blant annet Arbeiderpartiet økonomisk.

Opposisjonen bør fortsette å kritisere LOs prioriteringer. Stein Karlsen er et godt eksempel som kan brukes med jevne mellomrom. Karlsen og andre, som er uenig i dagens politikk og som er medlem av LO, har en oppgave å gjøre internt i organisasjonene. De ikke-sosialistiske medlemmene bør bruke organisasjonsdemokratiet. Det bør påpekes at det er urettferdig at deres kontingentpenger og deres medlemskap i LO blir brukt til å støtte Arbeiderpartiet. Alternativet er å melde seg ut, og påvirke egen arbeidssituasjon på andre måter enn gjennom det som i dag er kjent som regjeringens sterkeste støttespiller.

Mest lest

Arrangementer