Ukategorisert

Stortinget må endre Alkoholloven

Det er ikke kommunepolitikerne som bestemmer alkoholpolitikken i hver enkelt kommune, selv om Høyre og Fremskrittspartiet lover en ordning med frie åpnings – og skjenkesoner i noen deler av Oslo.

Høyre og Fremskrittspartiet lover å liberalisere alkoholpolitikken i deler av Oslo etter valget, dersom disse to partiene får stor oppslutning den 10. september. Det er et positivt ønske, men liberale Oslo-politikere på alkoholområdet må ha hjelp fra Stortinget for å endre skjenkepolitikken i hovedstaten. I dag setter Alkoholloven grenser for hvor liberale kommunene kan være når de forskjellige bedriftene får sine bevillinger.

Stortinget har bestemt at det skal være stopp på skjenking fra klokken 03:00 på det som vi kan omtale som en pub eller et diskotek. Det betyr at kommunene kan regulere skjenkepolitikken til en viss grad, men ikke så mye som Høyre og Fremskrittspartiet lover velgerne. En liberalisering i hovedstaten må velsignes av myndighetene, enten gjennom endringer av Alkoholloven eller gjennom en statlig dispensasjon for Oslo. Begge deler er lite sannsynlig, dessverre. Det er Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som har politisk flertall på Stortinget. I alkoholpolitikk blir troikaen hjulpet av Kristelig Folkeparti. Det politiske flertallet setter verken pris på den private eiendomsretten eller det kommunale selvstyret. Derfor er Stortinget en stat i staten når det gjelder øl, vin og brennevin.

Liberaleren vil i utgangspunktet ikke ha en skjenkepolitikk vedtatt av politikerne. Vi ønsker full eiendomsrett. Det betyr bedriftene skal få bestemme når det skal være skjenking og hva som skal skjenkes, uten politisk innblanding fra verken stortingspolitikere eller kommunepolitikere. Det er et stykke igjen før vi kommer dit. Derfor ønsker vi initiativet fra Oslo velkommen, et utspill som blant NRK omtalte denne uken.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Susanne
14 years ago

Nei pina de!!
Stortinget ska pokker meg ikkje endre noko alkohol lov ass!!!!

Tore
Tore
14 years ago

Hvorfor skal ikke Stortinget det Susanne?

Det er fint å ha en personlig mening, men en personlig mening er aldri grunnlag for et lovverk eller politiske beslutninger (selv om veldig mange politiske beslutninger de siste 100 årene har blitt tatt på bakgrunn av diverse politikeres personlige meninger).

Jeg vil ha argumenter, jeg vil ha begrunnelser, og jeg vil ha alt annet enn personlige meninger i en debatt/diskusjon!

For det er vel det du vil ha, og ikke bare skrike ut din mening og så stikke av igjen?

Fra arkivet