Ukategorisert

Økt ferie – et dårlig KrF-forslag

Kristelig Folkeparti vet ikke kostnadene, men ønsker likevel å gi barnefamilier mer ferie. Et veldig dårlig forslag, enkelt og greit.

Dagfinn Høybråten lanserte i dag et forslag med en uke ekstra ferie for foreldre med barn i alderen 1 – 12 år. Drømmen er en ordning som skal gjelde for alle, selv om partilederen i dag nøyde seg med å foreslå en forsøksordning i to kommuner. Partiet har ikke regnet på kostnadene, men dersom ordningen innføres for alle vil regningen bli på mellom 3 og 4 milliarder kroner, en sum som ble bekreftet gjennom et regnestykke som ble presentert i Dagsnytt 18 torsdag kveld. Det betyr ekstra utgifter på en gruppe som allerede nyter godt av veldig mange skattefinansierte ordninger, alt fra barnehager til kontantstøtte og kulturskoler for å nevne tre konkrete eksempel.

Kristelig Folkeparti argumenterer med at tid er en mangelvare. De mener mange opplever at det er vanskelig å finne en god balanse mellom familieliv, yrkeskarriere og andre gjøremål. Motargumenter er at foreldre og foresatte, som opplever tidsklemmen, må bli flinkere til å prioritere egen tid. Det er umulig for Liberaleren å komme med et fasitsvar på hva som gode prioriteringer. Det vil variere for hver enkelt person til hver eneste familie.

Kristelig Folkeparti sitt forslag om mer ferie er en del av en pakke som partiet har kalt ”Ta tida tilbake – lavere terskler ut av tidsklemma”.

Liberaleren er selvsagt ikke imot lengre ferie for de som ønsker det, men det spørsmålet bør være en del av desentraliserte forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidstid bør være en sentral del av en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, uten politisk innblanding og uten skattefinansiert finansiering.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
    Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!