Ukategorisert

Personvalg i Oslo

Dersom liberalister i Oslo stemmer på de samme personene på tvers av partigrenser, er det mulig å påvirke hvem som kommer inn i bystyret. Liberaleren har satt opp en liste med kandidater fra ulike partier som du bør stemme på.

Alle de borgerlige partiene i Oslo har kandidater på listene med svært ulike politiske sympatier. Alt fra rendyrkede liberalister til brunrøde og grønnrøde mennesker stiller til valg. Det spiller en rolle hvilke kandidater som blir innvalgt, med tanke på bystyrets profil, men også med tanke på interne maktforhold i de ulike partiene.

Ved kommunevalg er det mulig å påvirke personvalget, selv i en by som Oslo, dersom flere stemmer likt, spesielt dersom liberalere fra ulike partier også gir slengere til gode kandidater på andre lister. Liberaleren har laget en liste med 14 kandidater etter å ha pratet med et titalls liberalister i ulike partier. Utvalget kan selvsagt diskuteres. Noen vil sikkert savne navn, og andre vil stusse over at noen er med på listen. Vi mener imidlertid at listen utgjør en god helhet, både med tanke på politisk innhold og med tanke på kandidater som kan bli innvalgt.

Vår oppfordring er at alle lesere av Liberaleren som tar seg bryet med å stemme, uansett hva de stemmer, fører opp personstemmer til alle disse kandidatene. Med tanke på å påvirke bystyrets sammensetning er det faktisk mye viktigere at du tar med alle disse 14 personene enn hvilket parti du velger å stemme på.

Gjennom felles stemmegivning kan vi påvirke hvem som kommer inn i Oslo bystyre. Stem på disse 14 kandidatene:

Fremskrittspartiet:
– Jøran Kallmyr
– Kristian Norheim
– Mazyar Keshvari
– Cecilie Brein
– Ulf Stigen
Høyre:
– Kjell Omdal Erichsen
– Torbjørn Furulund
– Ola Kvisgaard
– Jon Ole Whist
Venstre:
– Audun Rødningsby
– Monica Tjelmeland
– Sverre Molandsveen
– Christoffer Torris Olsen (erstatter Eyvind Nikolaisen)
Kristelig Folkeparti:
– David Hansen

Oppdatert torsdag 6. september 2007 kl. 16.55.

Tags:

31 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
- O.
14 years ago

Vel, på Venstres liste er det vel bare Rødningsby som kan lukte på å være rendyrket liberalist, Tjelmeland og Nicolaysen er kanskje ikke så ekstremt langt unna. Men skal du ta med de ville jeg også ha tatt med Christoffer T. Olsen, Kjartan Almenning og muligens Hanne Birkelund…de står i hvert fall Rødningsby og Nikolaysen forholdsvis nær. Noe annet er det selvsagt at disse neppe har sjans på fast plass, ettersom V har forhåndsprioritert seks kandidater, og på tross av gode målinger neppe får inn mer enn dette. Ingen av disse seks er i grunnen veldig sterke liberalister, men jeg… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Dette blir for dumt. Utfra hvilke spørsmål er dette et faktisk ståsted. Hvem har faktisk spurt ut disse personene? Dette blir kan basert på synsing. Rykk tilbake til start og start igjen

ståle sørensen
14 years ago

Hei jeg ville nok reagert likt dersom mitt navn også var med. Skal noen stemme på meg får de gjøre det med øynene åpne Selve problemet med ditt resonement er at du som du selv peker på bruker en av mine egne uttalelser imot meg -fair enough! Du bruker uttalelser i pressen, men du har ikke tatt deg bryet med å spørre andre på Venstres liste hva de mener om saker som er viktige for liberalister, feks den saken om Ringnes. Er det flere på den listen du har skissert som faktisk er enig med meg? Jeg har ikke snakket… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

For å ordlegge meg litt klarere: Jeg har uttalt meg mye høyt og offentlig og dere ser derfor at jeg har en rekke oppfatninger som ikke er rene liberalistiske. Andre har uttalt seg mindre, men er ikke mer liberalistiske av den grunn. Samtlige personer på listen har tildels store avvikende meninger fra liberalismen. Personlig kaller jeg meg heller ingen liberalist, men en liberaler og er derfor ikke skuffet over at jeg ikke er på listen, det er en korrekt avgjørelse. Men jeg mener det er å føre liberalister bak lyset å anbefale andre navn som jeg stort sett er enig… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Hmmm problemet er jo at du bruker mitt eget utsagn i Ringnes-saken som et argument mot at jeg er på lista, mens flere av de kandidatene du skisserer på Venstres liste har utrykkt sin støtte til mitt argument. Her er det en logisk svikt av dimensjoner. Aspektet av lett «synsing» blir for påtrengende til at jeg kan ta dette seriøst. De to jeg kjenner som mest rendyrket liberalistiske i Venstre er Christoffer Torris Olsen (står på bystyrelista) og Kyrre Holm (bydel Grünerløkka) I tillegg ville jeg gitt min stemme til Kjartan Almenningen. Sverre Molandsveen er også bra og konsis. Spørsmålet… Read more »

Hansemann
Hansemann
14 years ago

Er det mogleg å få ein begrunnelse for dei personane som er tatt med? Eg berre undrar, ikkje minst fordi eg kunne nemnt fleire kandidatar på Venstre si liste som er meir «ekte liberalistar» enn alle dei som er tatt med her. Christoffer Olsen er allereie nemnt, Sven Erling Thoresen frå Grünerløkka er ein annen som godt kunne fått med namnet sitt, for å nemne to klare kandidatar. Eg kjenner alle Venstrenamna på lista ganske (til dels svært) godt, og sjølv om dei alle er svært gode folk, som alle har fått ei ekstrastemme frå meg, så sprikar dei politisk… Read more »

Aase Marthe Horrigmo
Aase Marthe Horrigmo
14 years ago

Og i bydel Frogner er Jan Erik Grindheim fra Oslo Byaksjon et godt valg. Liberalist og god retoriker.

Christoffer Torris Olsen
Christoffer Torris Olsen
14 years ago

Hehe. Til informasjon står jeg på en 49. plass på Venstres liste og har langt opp (men setter selvsagt pris på kumuleringer), men liberalist er man da. De som velges vil være forpliktet på et program, men programmet dekker ikke over a) arbeidet som føres innad i partiet og b) forholdet til nye saker. Når det gjelder utsagn som folk har i media – det er viktig å huske på at en rendyrket liberalistisk holdning i saker verken vil skje over natta og ikke nødvendigvis er riktig når man har en sterk offentlig sektor. Jeg ser ingen motsetning mellom å… Read more »

Aase Marthe Horrigmo
Aase Marthe Horrigmo
14 years ago

Jeg er uenig med at Oslo Byaksjon kommer i samme kategori som DLF. Jeg tror de har gode muligheter til å komme inn både i bystyret og i enkelte bydelsutvalg. Men i bystyret er det Erling Fossen som først og fremst har en mulighet. Jan Erik Grindheim er heller en kandidat for for bydelsutvalget i Frogner. For øvrige synes jeg Oslo Byaksjon står for mye bra i årets valgkamp, først og fremst fordi de er en av de få virkelig lokale listene. Men også fordi de ikke er med i hylekoret om stadig mer penger til eldre, men heller ønsker… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Bra at du innrømmer feil, kan du da også bytte ut de som er enige med mitt Ringnes standpunkt?

- O.
14 years ago

Men Sverre Molandsveen er ikke liberalist, bare en hyggelig kar. Men for all del.

Og Christoffer; Du har akkurat samme sjanse til å komme inn som f.eks. Monica eller Stine eller andre på 7.-48.-plass, nemlig kun sjanse på en høyest mulig varaplass. Men det er jo også noe. Og Ståle kommer nok ganske høyt oppe også uten liberaliststemmer…;-)

ståle sørensen
14 years ago

Skulle gjerne hatt en kulturdebatt her på Liberaleren en gang -mener mange liberalister misforstår kulturpolitikk fullstendig. Mitt standpunkt i Ringnes debatten er at kunst skal vurderes utfra kunstnerisk skjønn -ergo man må ha et fast system med en faglig komité i kommunen -med eksterne medlemmer og faglig flertall. Det er det samme som å hevde at en kirurg er best til å bedømme kirurgiske inngrep -ikke politikere eller rike givere. Eller at en arkitekt er best egnet til å vurdere arkitektoniske problemstillinger. Kunst handler ikke om smak og behag, men om et faglig ressonement. Derfor ønsker jeg faglig styring av… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Kan godt hende det kommer en kulturdebatt, Ståle! Jeg jobber med saken!

trackback
14 years ago

[…] partiene FrP, H og V ogsÃ¥. Internettavisen Liberaleren laget for et par dager siden en stemmeguide for Oslo.Dette er prisverdig arbeide, og Den alternative valgbloggen har da trukket konklusjonen at det […]

Onar Åm
14 years ago

Til opplysning: Norsk Respons gjennomførte nylig en meningsmåling hvor 4% av velgerne svarte at det var svært eller ganske sannsynlig at de ville stemt på DLF dersom de hadde hatt reell sjanse å bli valgt inn i kommunestyret. For dem under 30 år var tallet 8%. Dette viser at det finnes et betydelig velgerpotensial for DLF og at mange blir sittende på gjerdet fordi de tror at DLF ikke har noen sjanse til å bli valgt. Oversatt til Oslo betyr det at DLF med 4% oppslutning kunne fått over 10.000 stemmer ved 60% valgdeltakelse. I følge denne meningsmålingen er den… Read more »

Kai
Kai
14 years ago

>Norsk Respons gjennomførte nylig en meningsmåling hvor 4% av velgerne svarte
>at det var svært eller ganske sannsynlig at de ville stemt på DLF dersom de
>hadde hatt reell sjanse å bli valgt inn i kommunestyret.

Slike målinger må alltid tolkes og aldri tas som en sannhet med stor S. Jeg vil tippe at de 4 prosentene som svarer ja ikke har peiling på hva DLF er, men er det som i metodebøker ofte blir omtalt som «ja-siere».

Fredrik Mellem
14 years ago

Dette var rett og slett overordentlig underholdende lesning! Jeg ser at kampen om å bli oppfattet og anerkjent som tilhørende kretsen av de ypperste og de mest rettroende er meget hard. Jeg ser også at utvelgelsen foregår med nokså autoritær myndighet. Vi har vel neppe sett noe liknende utenfor Nei til EU og ymse karismatiske trossamfunn.

Jeg kan i alle fall konkludere med at det her ikke er noen særlig liberal praksis ift spørsmålet om å bli anerkjent som liberal(ist).

Lykke til med listeforslaget.

Eivind Nikolaysen
Eivind Nikolaysen
14 years ago

Hmmm, dette var sannelig festlig 😉 Noen har dårlige kilder, skjønner jeg. «Eyvind ble valgt primært fordi han hadde frontet en liberal narkotikapolitikk innad i Oslopartiet. Nærmere research har vist at det mer skyldes organisatorisk plikt som leder i Oslo UV enn egen overbevisning.» Organisatorisk plikt? Nå ble jeg litt fornærmet. Det jeg har sloss ganske hardt for i Oslo Venstre, og fått gjennomslag for sammen med resten av Oslo Unge Venstre, er heroinassistert behandling for de tyngste heroinmisbrukerne. Det er et standpunkt jeg brenner for, og som takket være vår innsats nå er en del av Oslo Venstres program.… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Dette viser vel bare at velgerne kan glemme hele denne lista. Denne er bygget på antagelser, dårlig research og fordommer og er full av feil. Rådet på valgdagen bør være: Tenk sjæl!

ståle sørensen
14 years ago

Dette var sjofel debatteknikk Mosfjell Jeg har INGEN idé om å være på en liste over liberalister av den enkle grunn at jeg IKKE er en liberalist -jeg er en liberaler. I likhet med de fleste andre på listen din. Så vil du ha en rendyrket liberalist IKKE stem på meg. Å stemple meg for å være vonbroten er skuffende svak argumentasjon. Og hvis du lurer på om jeg vil ha personstemmer? Javisst, men helst av folk som ikke blir skuffet over meg i ettertid da de tror de har stemt på en annen enn den jeg er. Jeg er… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Selv med det resultat at disse 14 ikke representerer din ideologi i praktisk politikk og at enkelte som ikke er på din liste i større grad gjør det?
Uansett, vi blir neppe enig om dette her.

Godt valg og stem for all del Venstre og sleng i vei

Lasse K. L.
Lasse K. L.
14 years ago

Jeg lurte litt på hvordan David Hansen ble en aktuell kandidat her.
Nå virker det for meg uforståelig hvordan noen liberalist kan stemme KrF (ettersom det er et parti som er grunnleggende antiliberalistisk) – men det jeg har sett av Hansen har ikke vært noe i liberalistisk retning.
Han snakker primært om miljø, kollektivtrafikk, kultursubsidier, osv – bare fordi ingen kandidater er liberalister betyr vel ikke at man må sette opp den evt minst ille? 😉
Hvorfor ikke utelukke KrF, som man har utelukket å finne den mest liberalistiske kandidaten i SV?

VamPus
14 years ago

Stakkars Ståle Sørensen… Men om han ikke var aktuell fra før av, så diskvalifiserte han seg 100% med denne debatten i både innhold og antall innlegg. Forøvrig handler vel ikke personstemmer bare om å være «rene og ranke» ideologisk, det handler jo faktisk om en subjektiv vurdering av å få inn kandidater man tror kan gjøre en god jobb for den borgerlige blokken i bystyret. David Hansen er en hyggelig fyr med gode borgerlige verdier og holdninger, han står på min liste over slengere. Liberaleren har gjort meg oppmerksom på flere gode kandidater som jeg ikke visste sto på valg,… Read more »

ståle sørensen
14 years ago

Det er overhode ikke «synd på meg» eller andre Venstrefolk som er «diskvalifiserte» og «ikke funnet verdige». Bare det at dere er så uenige om hva listen består av, om det er «liberalere» «liberalister» eller bare gode «borgerlige kandidater» viser at noe er galt i denne subjektive vurderingen. At Eivind ikke er «en god borgerlig kandidat» fordi han ikke er for full legalisering av narkotika er jo fullstendig bak mål. Er David Hansen for full legalisering? Men jeg er enig i en ting: Jeg har hatt altfor mange innlegg her 🙂 Konklusjonen bør være: det er stor uenighet over listens… Read more »

Fra arkivet