Ukategorisert

Det skjulte grumset

Toril Fiskerstrand avslørte egentlige holdninger til et flerkulturelt samfunn for en reporter med skjult mikrofon fra NRKs «Osenbanden». Holdninger som er veldig vanlige person og person imellom – men lite synlige i den offentlige debatten.

Fiskerstrand er bystyrekandidat for Oslo Høyre. For partileder Erna Solberg er uttalelsene en stor skuffelse. Ikke rart, når man tenker på jobben Per Ditlev-Simonsen og Erling Lae har gjort for å bygge Oslo Høyre som et parti for et flerkulturelt samfunn. Noe som er helt nødvendig i en by så preget av kulturelt og etnisk mangfold som Oslo faktisk er.

Fiskerstrand
trakk seg igår fra alle verv, men det er for sent å trekke seg fra bystyrelisten. Hun kan derfor godt havne i bystyret efter valget mandag.

Hennes kolleger med flerkulturell bakgrunn både i eget og andre partier i bystyret fremstår som overrasket over uttalelsene. Enten har hun holdt sine egentlige holdninger godt skjult – eller så er hun lurt i en felle.

Og nå påstår Fiskerstrand at uttalelsene er tatt ut av sammenhengen, selv om hun ikke forsøker å løpe fra uttalelsene slik de falt. Hun tar selvkritikk og sier at hun burde reservert seg mot premissene fra «velgeren» hun møtte på stand. Nettopp.

Slike velgere møter alle som står på stand, uansett om partiet du tilhører markerer seg positivt eller negativt i forhold til et flerkulturelt samfunn. Ingen kan bli overrasket over at det skjulte grumset kommer til uttrykk i slike situasjoner. Velgerne har en sjanse til å snakke direkte med beslutningstagerne, og vil «lese dem teksten». Hvis ikke kandidaten selv har tenkt gjennom og forberedt seg på at situasjonen ville oppstå, burde ihvertfall de som er ansvarlige for valgkampskoleringen i Oslo Høyre gjort det.

Det politisk korrekte – og det ukorrekte
I den offentlige debatten er det streng meningsstyring av hva som er politisk korrekte og tolererbare holdninger og ytringer. De som kommer med såkalt ukorrekte uttalelser (og det gjelder ikke bare dette temaet) får passet sitt raskt påskrevet.

Utsagnene til Fiskerstrand er kanskje oppsiktsvekkende i den offentlige debatten, men er vanlige og utbredte på gater og streder, person og person imellom. Du trenger ikke engang servere noen alkohol for at slike uttalelser skal komme. Det var en tid man måtte gjøre akkurat dét.

Språket – nøkkelen til likeverd?
Ta Språkrådets definisjoner av hva en nordmann er, eller NRK Østlandssendingens ordliste over «uheldige» ord og uttrykk i integreringsdebatten og andre innslag som omhandler flerkulturelle saker, temaer og situasjoner.

Språk er makt, ord og definisjoner kan inkludere eller ekskludere. Man kan være så presis eller upresis man ønsker, alt efter hvilket budskap man vil kommunisere. Det hagler av eksempler på bevisst bruk av språk i valgkampen – og det gjelder ikke bare integrering. Et annet eksempel er innholdet i begreper som privatisering og konkurranseutsetting. Venstresiden er bevisst uklar når disse begrepene brukes.

I Aftenposten har det foregått en debatt om heldige og uheldige ord og begreper knyttet til det flerkulturelle. Senest i dagens avis er dette tema.

Ta meg selv som eksempel. Helhvit, etnisk nordmann. Min kone er innvandrer. Og norsk statsborger. Er hun nordmann? Nei, hun er kvinne. Er hun flerkulturell? Kan hun kalle seg norsk?

Mine barn er ikke annengenerasjons innvandrere. De er født her. Er de flerkulturelle? Ja, vi bestreber oss på at de skal være det. Og slik kunne jeg fortsette.

Samfunnet endrer seg, og språket med. Smertelig kanskje, men nødvendig. Vi kan ikke ha et språk som ikke speiler samfunnet.

Men da kan vi vel heller ikke ha en offentlig debatt som ikke speiler samfunnet? Da får pipen fort en annen lyd. Særlig hos dem som har nettopp de politisk korrekte holdningene som den offentlige debatten preges av.

Skjult mikrofon – stempel på den offentlige debatten
Fiskerstrands uttalelser er nyttige, som en påminnelse om at den offentlige debatten ikke speiler den faktiske debatten utenfor de kjente og alment tilgjengelige debattarenaene.

Liberaleren er mot rasismeparagrafen i Straffeloven. At holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset – i den offentlige debatt, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

Målestokken på ytringsfrihet er ikke om de politisk korrekte holdningene kommer frem. Men at holdninger de færreste liker er like naturlige i den offentlige debatten. Man trenger slett ikke å like alt som kommer frem – men man skal like at det kommer frem. Debatt, dialog og konfrontasjon er nødvendig.

Å forby eller la være å omtale noe, betyr ikke at «noe» forsvinner. Det forsvinner bare fra det offentlige rom.

Jeg har forsøkt å gjøre det til et motto for mitt politiske arbeid at jeg ønsker et samfunn bygget på kunnskap og mangfold fremfor fordommer og enfold.

Å fjerne fordommer og enfold er bare mulig med debatt og kunnskap.

Bruk av skjulte mikrofoner for å avsløre fordommer og enfold kan føre til at noen temaer og ytringer blir mer skjult – ikke mindre. Det er ikke et kvalitetsstempel på den offentlige debatten i Norge at det er nøvendig å bruke skjult mikrofon for å få frem holdninger som er så vanlige.

Snarere tvert imot.

Fremfor å stemple Fiskerstrands uttalelser, bidrar Osenbanden til å stemple den offentlige debatten.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gardenia
Gardenia
14 years ago

Det jeg lurer mest paa er hva du vil gjoere for eks militaer personell, som trenger hjelp av psykologer men som ikke faar dette. De som trenger ufoere trygd etter aa ha forlatt militaeret men som ikke faar det?

Birgitte Bruaset
Birgitte Bruaset
14 years ago

skjult mikrofon: uttalelser der kommer frem ved luskeri skal være strafbart å bruke i det offentlige rom. Toril ble narret , hun fikk lagt ordene i munnen: Synes du ikke der er kommet utrolig mange NEGER til Norge? Vil ikke du ha svart ja? At de kan være fremmedartet og derfor stå uten for vårt ståsted, er vel sandt. Men når du får dette spørsmål stukket i nesen , tenker en på all den ulovlige innvandring, hvor mange av disse mørkhudede mennesker er her legitimt? Og hva gjør vi med dette problem? Vi kaster våre skattepenge ut i øst og… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Bruaset har for så vidt rett når hun skriver at informasjon innhentet ved ulovlig eller skjult avlytting står seg som bevis i straffesaker. Fiskerstrand kan således ikke bli dømt for rasisme, fordi opptaket som «beviser» rasismen ikke kan legges frem i retten. Det er også høyst tvilsomt om en fremprovosert ytring oppfyller forsettkravet paragraf 135a i straffeloven setter opp, men dette er en straffeprosesuell nøtt det vil føre for langt å forsøke å knekke her. Efter min mening berører Fiskerstrand en forholdsvis liten del av problemet i sine uttalelser. Sakens kjerne er at tre kvart million mennesker i arbeidsfør alder… Read more »

VamPus
14 years ago

Bruaset: «Synes du ikke der er kommet utrolig mange NEGER til Norge? Vil ikke du ha svart ja?» Nei, det ville faktisk ikke ramlet meg inn. Og jeg har stått på stands hver lørdag, noen hverdager, gått på husbesøk i lokalmiljøet, delt ut høyreavisen på morgenaksjoner, deltatt i debatter, ringt medlemmer og velgere – i det hele tatt; jobbet aktivt hele valgkampen for å få Erling Lae gjenvalgt som byrådsleder. Nei. Det hadde faen ikke ramlet meg inn. Fordi 1) jeg ikke mener det, jeg ønsker mer innvandring til Norge, 2) det ikke er Høyres politikk, og på stands representerer… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Det er slike tilbakemeldinger på Liberaleren som gjør meg varm om hjertet. Kjære VamPus – du gjorde dagen så uendelig mye lysere!

trackback
14 years ago

[…] Dessutom, läs Pleyms bloggpost här, och VamPus kommentar, som är helt lysande […]

MariaMariaOslo
14 years ago

Turid Fiskerstrands uttalelser er etter mitt syn utilgivelige. Det er på samme nivå som å si at «du får ikke leke sammen med oss fordi du har fregner». Ikke bare «flørtet» hun med denne liksom-rasisten, men hun utdypet det i tillegg og kom med videre forklaringer. Ikke bare var uttalelsene grove, og ikke bare støtet hun de hun nevnte på en uverdig måte, men det støter faktisk alle som kjenner noen mørkhudede og har de i familien, som venner etc. Hun hadde GOD anledning til å snakke om Høyres saker, individuelt ansvar, enkeltmenneske i sentrum etc etc, i stedet for… Read more »

trackback
13 years ago

[…] mange partier bør tenke over, er hvordan de bruker mediene. Uklok bruk kan fort komme til å skade dem i valgkampen. Har de tatt høyde for […]

Fra arkivet

 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.