Diverse, Magasin

Venstrevridde medier?

Dagbladet på nett drøftet igår påstanden om at media er venstrevridde, og lenket blant annet til denne artikkelen på Liberaleren. Idag har Magnus Marsdal svart.

Marsdal avfeier hele problemstillingen med å spørre om hvem som eier mediene. Han konkluderer med at det er store kapitaleiere som har eiermakten i mediene.

Marsdals konklusjon er helt på siden av diskusjonen. Først og fremst fordi mediene har redaksjonell frihet, uavhengig av hvem eier er. Dessuten er det ikke eierne som lager innslag i etermedier eller skriver artiklene i papirmedier. Det er journalistene. Deres politiske holdninger er forlengst kartlagt.

Det er synd at Magnus Marsdal leverer et så elendig tilsvar på Dagbladets (og Dagens Næringslivs) problematisering av hva som fremføres i norske medier.

For det handler jo tross alt om hvilke kilder man henter stoff og fakta fra, hvilke vinklinger som velges på saker, hvilke saker som slåes opp etc. etc.

I ovenfor nevnte artikkel fra Liberaleren påpekte jeg at journalistene er et produkt av skoleverket. Og videre: «Når alle er «oppdratt» av et skolesystem utformet innenfor den sosialdemokratiske konsensus, og preget av den samme konsensus i den offentlige debatt, skal man vel ikke forvente at «spørsmål fra høyre» kommer ramlende inn helt av seg selv.»

Kristin Clemet påpekte i den store debatten tidligere iår at det ikke finnes private universiteter i Norge. De store premissleverandørene til offentlige beslutningstagere kommer fra såvidt lite «høyre»-pregede institusjoner som FAFO og ECON.

Muligens velger Marsdal å fokusere på at journalister stemmer Ap for å «dokumentere» at norske media er mainstream. Dvs. at de ikke ligger nok til venstre – i kapitalismekritikk etc.

Det burde ikke være vanskelig for oppegående velutdannede mennesker ansatt i mediene å velge vinklinger «fra høyre».

Et typisk eksempel er at private firmaer og internasjonale konsernes oppsamling av makt støtt og stadig kritiseres i media. Men hva med statens makt?

Et annet eksempel er hvordan «stoppeklokkeomsorg» og «bestemor på anbud» er merkelappene som settes på konkuranseutsetting av omsorgstjenester, mens «offentlig monopol» knapt brukes som kritikk av fagforeningenes og deres politiske lakeiers synspunkter. Offentlig omsorg er et helt gangbart standpunkt, mens konkurranseutsetting er «ideologisk motivert» standpunkt.

Det finnes nok å ta fatt i hvis man skal kritisere medienes valg av saker, vinklinger og kilder. Men eiermakten er neppe stedet å begynne.

Prøv igjen, Marsdal!

Tags:

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Preben Deichmann
14 years ago

I ovenfor nevnte artikkel fra Liberaleren påpekte jeg at journalistene er et produkt av skoleverket. Og videre: “Når alle er “oppdratt” av et skolesystem utformet innenfor den sosialdemokratiske konsensus, og preget av den samme konsensus i den offentlige debatt, skal man vel ikke forvente at “spørsmål fra høyre” kommer ramlende inn helt av seg selv.” Er ikke du og jeg like mye et produkt av denne skolegangen som Torstein Dahle, Kjell Inge Røkke og Siv Jensen? Det mangler fortsatt argumenter for nettopp hvorfor journalistene ofte gir sine stemmer til venstresiden. Jeg vet ikke så mye om hvor mye journalister tjener,… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Jo, vi er alle et produkt av skoleverket. Men noen av oss har klart å motstå indoktrineringen, og klart å lete efter alternative kilder til kunnskap og informasjon..

Preben Deichmann
14 years ago

Vet ikke hvordan jeg skal forklare det, rett og slett. Du kan da ikke på alvor mene at skoleverket hjernevasker samtlige til å bli sosialdemokrater eller sosialister, og at en liten, heldig del kommer seg unna fordi de ikke er mottagelige for det. Jeg har i alle mine år gått på en engelskspråklig privatskole i Norge, omgitt av rike barn, flotte fasiliteter og motivasjon i tonnevis om hvor fint det er å være rik. En av de få tingene man ikke kan velge bort i livet er hvor man kommer fra. Alt tilsier at jeg burde sittet her og kritisert… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Jeg mener at skoleverket ikke oppmuntrer nok til å være kritiske, innhente alternativ informasjon etc.

Jeg hadde f.eks sosialøkonomi på vgs 1984 – 86, midt under den mest markante høyrebølgen efter 2.verdenskrig. Vi hadde minimalt om tilbudssideøkonomi, og om det paradigmeskiftet som foregikk. Jeg har forøvrig lærebøkene mine ennå.

Som medlem av fylkesskolestyret i Akershus 1988 – 95 (og et skoleutvalg i samme tidsrom) foreslo jeg å bruke pensumlister fremfor boklister. Pensum skulle spesifiseres, og så kunne elevene få anbefalt litteratur hvor pensum var å finne. Men dengang ei. Sentralt godkjente lærebøker skulle det være..

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Salongsosialisten Deichman befinner seg åpenbart i den utbredte villfarelse at jo mer rettferdighetssans du har, jo lenger til venstre står du. Jeg kan ikke for mitt bare liv se det «rettferdige» i det sosialistiske standpunktet at en blind student på Kringsjå, som klaget på for dårlig utførte hjemmetjenester fra den sosialistiske bydelen, ble nektet å få en ny hjemmehjelp, fordi bydelen ikke ville konkurranseutsette hjemmetjenestene. Den deichmanske «rettferdighet» førte til at studenten jeg nevnte hadde valget mellom å beholde et skattefinansiert, dårlig tilbud, og å si opp avtalen med hjemmetjenesten og «shoppe» en privat rengjører som gjorde jobben bedre. Hjemmehjelperen… Read more »

Preben Deichmann
14 years ago

Jeg har hatt den ære av å få se Michael Moores nye film Sicko. Den omhandler det privatiserte, amerikanske helsevesenet. Dersom dette er aktuelt i Norge gruer jeg meg til den dagen noen med profitt som motivasjon skal ta seg av meg og sørge for mine behov når jeg blir syk eller gammel. Noe må alltid lide for prisen, ikke sant? Ryanair har dårlig plass og dårlig service, men joda, de er billig. Lidl har billige matvarer, men de har Norges mest utrivelige butikker. Helse på anbud gir meg et inntrykk av den samme situasjonen. Den som utfører det billigste… Read more »

VamPus
14 years ago

Preben!

Ikke hvis jeg sjøl får betale for min egen pleie. Da er det ikke gitt at den billigste vinner, men den jeg stoler mest på. Akkurat nå risikerer jeg å bli forlatt sengeliggende på et toalett av plassmangel, på tross av at jeg har jobbet siden jeg var 19 og betalt skatt så det monner. Du setter kanskje mer pris på den utsikten.. ?

JozefK
14 years ago

Kjetil Wiedswang skriver i DN 2.oktober: «Dette er et problem. Det er et problem fordi vi får en snevrere og mindre opplyst debatt enn vi fortjener. En konsekvens er at få nordmenn forstår hvordan amerikanere kunne velge, enn si gjenvelge, George W. Bush. Det er et problem at norske journalister bruker «nyliberalisme» som merkelapp på all politisk tenkning fra ytre høyre til Jens Stoltenberg på en dårlig dag. Det blir analytisk surrete og provinsielt.» Jeg tror Wiedswang har noen gode poeng. For egen del kan jeg tilføye at norsk offentlighet har en (svært) svakt utviklet debatt om de «liberale» sidene… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Bush er kul av og til

I got a B in econ 101

however

I got an A in protecting tax payers money

Torbjørn Sølsnæs
14 years ago

Først honnør for (nok) en god artikkel på Liberaleren. Og så en avsporing, etter å ha lest kommentaren til Preben Deichmann. Som de fleste områder for tjenestelevering vil også helseområdet og utdanningsområdet alltid ha forbedringspotensiale. Det jeg derfor ikke kan begripe er den meningsløse frykten for såkalt kommersialisering. Hva har noen noengang tapt på at andre tjener penger på å levere gode produkter og tjenester? Målet med helsehjelp er at hjelpen skal være god – ikke at den skal være gratis! Du skal bli frisk, og da hjelper det ikke å stå i helsekø i et år for å få… Read more »

JozefK
14 years ago

PS: Som sagt tror jeg hovedproblemene i norske medier er svak fagkompetanse (journalistene har bare greie på journalisme, ikke på det emnet de skriver om – igjen viktige unntak som DN, Aftenposten og Morgenbladet) og fokus på fjas og uvesentligheter. Et godt eksempel er Eivind Reiten og vervet som styreleder i Statoil-Hydro, støyen i denne saken står overhode ikke i forhold til sakens relevans. Et annet eksempel er den overfladiske dekningen av den politiske utviklingen i Pakistan. Dekningen av presidentvalgene USA og Frankrike var også temmelig overfladiske, og særlig NRK hadde en klar slagside – NRK heiet åpenlyst på hhv… Read more »

Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Det er et paradoks at pressen som kalles den fjerde statsmakt og har som en av sine vesentligste oppgaver å være maktas vaktbikje i stor grad er avhengig av den samme makta. NRK er statseid, mens TV2 og de komersielle radiokanalene driver på konsesjon fra de offentlige myndighetene. Avisbransjen mottar årlig et produksjonstilskudd på 251,8 millioner kroner (2006,2007 og forslag 2008). Noen vil si også at fritak for moms er en form for subsidie. Det er merkelig at pressen som i mange andre sammenhenger er nøye med å fremheve sin uavhengige rolle ikke ser de prinsippielle problemene i forhold til… Read more »

trackback
14 years ago

[…] Kristin Clemet. Libereleren har engasjert seg i debatten om venstrevridde medier gjennom bl.a. denne artikkelen. Nå invitererer Tidsskriftforeningen til debatt om […]

Fra arkivet