Ukategorisert

Shopping – et nytt problem?

Glem spilleavhengige, rusavhengige og de som må ha sex. Det nye problemet skal visstnok være shopping.

Det er psykolog Morten Mitsem som slår på stortromma. Han mener shoppingavhengighet er en lidelse som flere bør få profesjonell hjelp for. Det er kanskje på tide å minne psykologen om at å kjøpe ulike varer og tjenester er noe de aller fleste benytter seg av i stor grad. Det er faktisk en nødvendighet for å kunne leve på denne planeten.

–Shoppingavhengighet ligner på spilleavhengighet og bør behandles, sier psykolog Morten Mitsem til NRK.

Ifølge oppslaget på NRK sitt nettsted mener Mitsem at nærmere seks prosent av befolkningen kan ha shoppingavhengighet. Han bruker tall fra en undersøkelse som The American Journal of Psychiatry skal ha utført i USA som belegg for sin påstand. Avhengigheten skal visstnok omfatte personer som handler mer enn det som i utgangspunktet var planlagt. De som handler istedenfor å være sammen med familie og venner og som får økonomiske problem skal, ifølge psykologen, lide av denne avhengigheten.

Morten Mitsem kommer ikke med forslag om et generelt forbud mot varer og tjenester. Han vet at et forbud mot handel ikke vil fungere i praksis. Istedenfor foreslår han mer forskning og behandlingstilbud for personer som lider av shoppingavhengighet. Det betyr større offentlige utgifter som igjen må finansieres av skatter og avgifter. Staten vil bli større, og vi må forholde oss til nok et område som eksperter og politikere vil oppfatte som et samfunnsproblem.

La det være klinkende klart: Liberaleren forsvarer handel, altså frivillige avtaler mellom ulike parter. Når menneskene får utfolde seg fritt, skapes de beste betingelsene for velstand, velferd, kreativitet og utvikling. Handel er et gode, ikke et problem slik Morten Mitsem fremstiller det.

Tags:

Mest lest

Arrangementer