Ukategorisert

Nå blir det futt i norsk skole, eller?

Regjeringen vil bruke 218 millioner skattefinansierte kroner på en lovfestet rett til frukt og grønnsaker i norsk skole.

Forslaget om en lovfestet plikt til å tilby frukt og grønnsaker for alle elever på skoler med ungdomstrinn, det vil si både rene ungdomsskoler (8.- 10. trinn) og kombinerte skoler (1.– 10. trinn), er kostnadsberegnet 218 millioner kroner i 2008 og påfølgende år, skriver Kunnskapsdepartementet i høringsforslaget til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Målsetningen til politikerne er at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som bidrar til et godt læringsutbytte i skolen.

Liberaleren er for å sette grenser for politikk, altså definere hva som er oppgaver for staten og hvilke oppgaver som skal løses privat, eller lokalt i dagens sosialdemokratisk system. Uten en grense, vil borgenes frihet og det kommunale selvstyre bli redusert til et minimum. Skolemat er ikke en offentlig oppgave, verken i et liberalistisk eller i et sosialdemokratisk samfunn, ettersom politikerne tidligere ikke har prioritert dette området. Hva blir det neste dersom læringsutbytte ikke bedrer seg for elevene? Kun fantasien setter grenser for reguleringsivrige politikere.

Skattefinansiert støtte til frukt betyr dårligere vilkår for de som ønsker å tilby andre produkter til norske elever, for eksempel bakeren på hjørnet som politikerne ønsker å utkonkurrere gjennom fortrinn til de som leverer produkter i tråd med opplæringsloven og privatskoleloven.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Seide
14 years ago

Når personer skal bestemme hvem som har ansvaret for et barn, er det jo mange dilemmaer som kommer opp. Leste tidligere Pleyms artikkel om samme sak her for en liten stund siden, og hvis foreldre får retten på barna kan du få mange uheldige episoder. Det samme skjer om staten skal ta hånd om dem (barnehagejuntaen?). Derimot mener jeg at barn er noe staten burde ta ansvar for. I dette tilfellet burde staten gi barn opp til en viss alder mulighet for å utvikle seg. Staten burde på en måte stille en pengesum til rådighet slik at barn og foreldre… Read more »

Seide
14 years ago

Oi, vet det er vanskelig å få rettet opp skrivefeiler, men mente selvfølgelig først i paragraf to: «Derimot mener jeg at barn er noe foreldre og staten burde ta delt ansvar for.»

Piris
Piris
14 years ago

Vel, her er jeg enig med liberaleren …
Det burde være frukt og grønt på alle skoler, men det burde kanskje være
opptil foreldrene å betale for dette tilbudet for sine barn på skolene ….

Fra arkivet