Ukategorisert

Doping – nå også i politikken

På fredag ble det kjent at Frp-politikeren Torgrim Nordberg er tiltalt for oppbevaring og salg av det NRK kaller for store mengder dopingmidler. For Liberaleren, som forsvarer eiendomsretten over egen kropp og handel på tvers av landegrensene, er det trasig at dette blir en straffesak.

Ifølge tiltalen skal Nordberg både ha oppbevart og solgt store mengder dopingmidler gjennom hele 2006. Det skal, ifølge NRK dreie seg om over 20 000 ulovlige tabletter og ampuller på stoffer som efedrin, testosteron, stanozolol og dandrolon. På denne oversikten skisseres stoffene som er i Straffelovens dopingliste.

Doping er et merkelig tema ettersom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité står sterkt i Norge med sterke bånd til staten. I idrettsmiljøet blir alle stoffene som står på dopingslisten regnet som ulovlig. Bruk av dopingmidler medfører som regel ikke straffesak, men utøverne blir utestengt fra å drive organisert idrett i kortere eller lengre perioder. Det er kun å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra dopingmidler rammes av Straffeloven §162B. Det betyr at bruk, besittelse og kjøp av doping er lovlig i Norge.

Det finnes sterke krefter i idretts-Norge og på Stortinget som vil utvide Straffeloven, og som vil gjøre dopingmidler like ulovlig som det narkotika er i dag med de ulempene det vil medføre.

Liberaleren mener at alle skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp. Vi skiller ikke mellom efedrin, kaffe eller cannabis. Frihet til å behandle egen kropp etter eget ønske må være nøkkelen for alle som kjemper for økt frihet. Vi forsvarer selvsagt også eiendomsretten til hver eneste arrangør og organisasjon. Disse må få bestemme rammebetingelsene for egen aktivitet, men vi legger ikke skjul på vårt ønske om at lederne bør innta en liberal holdning til hva utøverne helt frivillig putter i egen kropp. Å akseptere full eiendomsrett over egen kropp er nøkkelen til like konkurransevilkår for alle som driver aktiv idrett.

Forskning.no omtalte nylig en undersøkelse som viste at den typiske muskeldoperen er en voksen, velutdannet mann som først og fremst vil se bra ut. Derfor kan vi påstå at mange flere enn toppidrettsutøvere bruker dopingmidler. Det betyr at andre moment enn gode resultat på banen betyr noe i denne sammenhengen. Disse momentene vil ikke bli borte selv om Stortinget skulle vedta å forby erverv, besittelse og bruk av dopingmidler slik Senterpartiet ønsket i 2004, ifølge antidoping.no. Hvis Liberaleren kjenner politikerne rett, og det gjør vi, vil det komme nye forslag på bordet i løpet av de neste årene. Hvis utfallet skulle bli annerledes enn i 2004 vil dopingproblematikken bli maken til det vi i dag ser på narkotika. Ingen kan med overbevisning og med troverdighet påstå at forbudslinjen har vært vellykket.

Liberaleren tar ikke stilling i saken mot Torgrim Nordberg. Vi beklager kun at lovverket er utformet slik at det var mulig å fremme en tiltale.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer