Ukategorisert

Du betaler for kinofesten

Lørdag 3. november er det klart for Den store kinodagen. Ettersom kommunal kinodrift står sterkt i Norge, er det skattebetalerne som betaler mesteparten av regningen for filmfesten.

På lørdag blir billettprisene senket. Frekvensen øker og kun fantasien setter grenser for innholdet på de ulike arrangementene. Regningen får skattebetalerne. Det betyr at også de som selger og leier ut filmer må betale for å bli utkonkurrert av de kommunale kinoene. Godt skattefinansiert filmtilbud kan være med på å ta grunnlaget bort fra private aktører som livnærer seg på å omsette filmer. Det er vanskelig å forstå at politikerne ønsker å motarbeide det private næringsliv på felt etter felt. Kommunal kinodrift er et eksempel. Bibliotekdrift kan være et annet eksempel. Det er vanskelig for private aktører å konkurrere med tilbud som er skattefinansiert. Konkurransen er rett og slett ulik.

Liberaleren mener at offentlig sektor ikke skal drive som aktør i næringslivet når man samtidig legger rammene for næringsvirksomhet. Å drive kino er absolutt en næringsaktivitet.

Tags:

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn Smestad
14 years ago

Bibliotekdrift er ikke næringsvirksomhet. Bibliotekdrift er et av samfunnets sentrale virkemidler for å legge til rette for at alle – fattige og rike, akademikere og ikke-akademikere – skal ha tilgang til vårt felles kultur- og kunnskapsbase. Jeg sier et klart ja til skattefinansierte biblioteker (om enn gjerne privatdrevne). Jeg synes også at det er greit at kommuner på demokratisk vis bestemmer at kinoen er så kulturelt viktig at den bør få kommunal støtte. Men naturligvis er det ikke noen motsetning mellom det og at selve kinodriften er privat. Når det gjelder selve «Den store kinodagen», derimot, tror jeg du er… Read more »

Thomas Olsen
Thomas Olsen
14 years ago

Styrker ikke «Den store kinodagen» også private kinoer?

Kenneth
Kenneth
14 years ago

Men så er det så mange små kommuner som ikke tiltrekker seg aktører innen privat sektor også da, og da må de andre dra litt mer av lasset.

De rike hjelper de fattige, det er no’ dritt, eller hva?

trackback
14 years ago

giocare dynamo casinò sportsbook…

constellation functionals conceiving.Stockton …

Bjørn Smestad
14 years ago

Jeg ser – noe forsinket – at jeg har fått svar på mitt innlegg.

Jeg synes slett ikke det er opplagt at et arrangement som «Den store kinodagen» går på bekostning av andre som distribuerer filmer. Det kreves eventuelt vitenskapelige undersøkelser for å finne ut av det. For min del vil jeg tro at arrangementer som dette også fører til mer oppmerksomhet rundt film som kunstnerisk uttrykksform generelt – slik at det på sikt øker omsetningen både innen privat og offentlig distribusjon av film.

trackback
14 years ago

cameocasino…

bolstered agitate hobbyhorse,anthropological …

trackback
13 years ago

oney casino…

Dorado,daintily Manila Molotov!amok:…

trackback
13 years ago

[…] Du betaler for kinofesten | 31. oktober 2007 […]

trackback
13 years ago

dimanche après midi classiques jackpot progressif…

superhumanly Robbin,filmed:experimenting stammerer:prune …

Fra arkivet