Ukategorisert

Miljøavgiftene delfinansierer staten

Alle som har krevd store miljøavgifter har vært med på å organisere den gigantiske staten. Miljøpenger har gått til alt fra offentlig kultur, barnehager til subsidiering av flytrafikk.

Den norske miljøpolitikken har vært en fiasko. Politikerne har riktig nok, gjennom avgifter, fastsatt en pris for å forurense, men pengene går inn i statskassen på lik linje med andre skatter og avgifter. Dermed har miljøpengene vært med på å finansiere velferdsstaten.

Nettavisen melder at de 690 milliarder kronene som er blitt betalt i grønne avgifter siden 1991, er ikke blitt brukt til miljøfremmende tiltak. Finansminister Kristin Halvorsen er ikke uenig i påstanden.

Det betyr at politikerne har bygget opp en voldsom velferdsstat med miljøpenger. Dersom den politiske kursen i fremtiden blir grønnere, er det en viss fare for skatteøkninger. Miljøavgifter kan i fremtiden bli brukt til miljøfremmende tiltak, men det betyr at Stortinget trenger nye inntekter for å opprettholde statens størrelse. Disse inntektene kan kun hentes gjennom nye skatter og avgifter, for eksempel økt skatt på inntekt og mer formueskatt. Skrekk og gru! Liberaleren minner om at den såkalte skattefridagen i år var satt til 21. juli.

Norge er, gjennom et stort offentlig pengeforbruk, inne i en vond sirkel. Sosialdemokratiet har skylden, og det kommer til å bli vanskelig å komme på rett kurs igjen.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Daniel Shanks
Daniel Shanks
14 years ago

Syns det er ufatteleg bra arbeid av Liberaleren. Vi treng ikkje dette pengefjaset frå sosialistane. La ein mann frå Høgre styre pengane..

Bruker stoff fra denne artikkelen i skolearbeidet mitt!

Piris
Piris
14 years ago

Om staten sier de skal gjøre noe med forurensningen, men bruker
miljøpengene på noe annet, er staten etter min mening en «svindler».

Helt enig med Daniel om at noen som har mer peiling på
miljøforebyggingende foretak få styre pengene våres !

Seide
14 years ago

Viser jo helt klart at staten er korrupt. Bruker penger samlet inn for å ta vare på miljøet til barnehager og bønder. De kan vel kalle en spade for en spade hvertfall?

Fra arkivet