Ukategorisert

Kampanje: Legg ned veto mot datalagringsdirektivet!

Mange har heldigvis begynt å advare mot EUs nye datalagringsdirektiv. Personvernet utsettes stadig oftere for angrep, men nok er nok. Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet. Målet må være at regjeringen legger ned veto. Liberaleren starter derfor en kampanje, rettet mot regjeringen og Stortinget.

Liberaleren har ikke all verdens ressurser. Derfor må vi satse på at du engasjerer deg aktivt, ved å sende en epost, en fax eller et brev – til de som skal ta stilling til om dette direktivet skal bli en del av norsk lov.

Skal vi klare å stanse direktivet, må et virkemiddel bli tatt ibruk, som så langt aldri er brukt siden EØS-avtalen ble iverksatt 01.januar 1993; Norge må legge ned veto. Veto er latin, og betyr «jeg forbyr».

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

Det har allerede vært skrevet mye bra om farene ved EUs nye datalagringsdirektiv. La oss nevne Vox Populi, Minerva, Datatilsynet, Dagbladets Jan Omdahl, Vampus, tidligere Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen,, Aftenposten, Magazinet, og Bergens Tidende (som i en leder på nyåret også efterlyste politikere som er opptatt av personvern). (NB! Denne delen av artikkelen oppdateres, når nye aktører tar stilling til Datalagringsdirektivet).

Allerede 4.-5. mars 2006, etter initiativ fra Unge Venstre, vedtok Venstres landsstyre at Norge ikke skal implementere dette direktivet.

Denne uttalelsen var et forsøk på å dra igang debatten da prosessen (i EU) enda var i gang, men som alltid når man diskuterer EU-direktiver her til lands, fanges interessen først noen år etter at den endelige beslutningen er tatt. Innholdet i direktivet ble i realiteten allerede spikret da sosialistene og de konservative inngikk et kompromiss i oktober 2005. To måneder senere ble det formelt godkjent av Europaparlamentet, og i mars 2006 ga Ministerrådet sin tilslutning. Da hadde direktivet vært diskutert i det vide og brede i EU i nesten halvannet år. Men i Norge kommer debatten først i januar 2008..

Blant politikere som har uttalt seg om direktivet, er Venstres Gunnar Kvassheim. Legg merke til at SPs statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet gjør sitt beste for å bagatellisere bekymringene.

Artikkelen «Slik blir du overvåket» på Digi.no bør være obligatorisk lesning for alle som vil sette seg inn i problemstillingene.

Gode formuleringer som advarer mot datalagringsdirektivet

Jan Omdahl i Dagbladet skrev følgende 10.januar: Retten til å kommunisere privat, og til beskyttelse mot overvåking, er grunnleggende for lovlydige borgere i den demokratiske rettstaten. De færreste av oss vil være komfortable med å leve i et overvåkingssamfunn der myndighetene pålegger landets tele- og internettoperatører å langtidslagre detaljert informasjon om telefon- og nettbruken til samtlige borgere.

Det er slikt de driver med i totalitære regimer som Kina eller Iran. Eller for den saks i USA, der The Patriot Act undergraver elementære borgerrettigheter systematisk i den såkalte «krigen mot terror».

Men snart har vi det slik i Norge også.

I LØPET AV ÅRET skal et EU-direktiv om datalagring bli til norsk lov. Direktivet er blant annet en reaksjon på terrorbombingene i London og Madrid, og pålegger telefoni- og nettleverandører å lagre alle trafikkdata for din fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, e-post og internettbruk, og gjøre dem tilgjengelige for politi eller etterretning dersom du mistenkes for en alvorlig forbrytelse.

EU-direktiv 2006/24/EF (.pdf) medfører en grad av elektronisk overvåking av norske borgere som burde vekke langt større debatt enn det som har vært tilfellet til nå.

Bloggeren Vox Populi har oppsummert din nye hverdag i posten «Du må ikke sove«, hvis direktivet iverksettes: «Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetsgnomene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.»

Datatilsynets direktør Georg Apenes: «Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. Når det likevel blir innført i nasjonal lovgivning, skyldes det at politikerne mener at hensynet til lov og orden må gå foran hensynet til de – etter hvert åpenbart nokså gammelmodige – borgerlige frihetsidealer.»

Datatilsynets kritikk mot direktivet.

Minervas Torbjørn Røe Isaksen: ”I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at selv EU-tilhengere i opposisjonen må foreta en grundig sjeleransakelse.”

Han har naturligvis helt rett.

Den eneste måten å stanse direktivet på, er om regjeringen legge ned veto.

Epostadresser til regjeringen og Stortinget – og forslag til tekst

Henvend deg til regjeringen: Du kan skrive til statsministeren her, utenriksministeren her, justisministeren her.

Henvend deg til samtlige partigrupper på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SV, SP, Venstre.

Skriv gjerne til hver eneste representant på Stortinget: Ap, FrP, H, KrF, SP, SV, Venstre.

Vi har allerede oppfordret til å signere på oppropet Vox Populi har tatt initiativ til. Vi gjentar gjerne at du bør skrive under, og oppfordre andre til det samme.

Vi tar likevel motstanden et skritt videre. Skriv til regjeringen og de folkevalgte!

Du kan henvise til oppropet (gjerne med lenke), og oppfordre den du skriver til, om å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot datalagringsdirektivet.

Eller du kan bruke dette forslaget til tekst:

Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borger ønsker jeg å føle meg trygg på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om meg i ulike registre, som uten min viten og vilje kan kobles sammen, og brukes i den detaljert og nærmest helhetlig kartlegging

EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Det er først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Tenk deg at det står en myndighetsperson ved postkassen din hver dag. Han registrerer all posten din. Hvem som er avsender, når den er sendt, hvor den kommer fra og hvor stort omfang den har. All informasjonen som nedtegnes legges i en database og lagres for et tidsrom av 6-24 måneder. Hadde du syntes det var ok? Du hadde sannsynligvis blitt fly forbanna og bedt vedkommende forsvinne til et vesentlig varmere strøk.

Men når myndighetene gjør det samme med e-posten din og i tillegg lagrer all informasjon om hvem du ringer til, hvor lenge samtalen varte, hvor mobiltelefonene din befant seg da du ringte og hvor mottakeren av samtalen befant seg. Og gjør det samme med alle SMSene og MMSene dine.

Samtlige personvernmyndigheter innenfor EØS-området har for lengst påpekt at lagringsdirektivet frontkolliderer med Den Europeiske Menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære.

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?

Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Det vil samtidig sette EØS-avtalen i fare, og true andre vitale norske interesser. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Jeg oppfordrer deg til å jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot dette direktivet. Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.

(Takk til alle som uten å vite det har bidratt til formuleringene som er valgt i forslaget til tekst! Disse er: Vox Populi, Venstres landstyre og Torbørn Røe Isaksen. Teksten er endret 14.01 efter at en av dem som opprinnelig var kreditertkreditert ikke ønsket sin tekst gjengitt i en konkret henvendelse til myndighetene)

286 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Adrion
13 years ago

Det jeg setter høyest her i verden er personlig frihet. Derfor blir jeg skremt av hvor liten diskusjon det er rundt datalagringsdirektivet som blir en del av norsk lov i 2008. Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Hentet fra Facebookgruppen mot dette direktivet. Vox Populi har skrevet en svært god blogg om temaet. Vampus skriver også om dette. Si… Read more »

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

En link til denne artikkelen er lagt inn på Facebook-gruppen «Nei til datalagringsdirektivet» http://www.facebook.com/group.php?gid=8935611821

Ja til personvern!
Ja til personvern!
13 years ago

Ønsker bare å rose Liberaleren for det engasjement de utviser i kampen for borgerrettighetene. Etter min mening burde dette direktivet føre til en mye større offentlig debatt om EØS enn det vi har hatt før og det vi for øvrig hadde da Stortinget vedtok med over 3/4 flertall i 1994 at Norge skulle være med i denne sammenslutningen. Er det aktuelt å si opp EØS-avtalen, og hva er da alternativene? Det er så vidt jeg har forstått en del (kanskje de fleste) av de på høyresiden som er motstandere av datalagringsdirektivet, som likevel er tilhengere av norsk medlemskap i EU… Read more »

Reidar
13 years ago

Prisverdig tiltak og jeg har skrevet opp på oppropet, sendt det til kjente og nå sendt forslaget deres til ministre og partier.

Hvis mange nok engasjerer seg og protesterer, må de i det minste begynne å bli nervøse. Det norske folk har sovet i 60 år, det er på tide å stå opp!

Varsku mot FN!
Varsku mot FN!
13 years ago

Er det mulig å fortsette debatten om følgende (irrelevant for ovenstående artikkel, men håper det aksepteres i informasjonens ånd. Hva er forresten Liberalerens forhold til FN?):

https://www.liberaleren.no/2008/01/10/vil-du-ikke-ha-min-medisin-skal-du-ihvertfall-ikke-ha-konkurrentens/

Seide
13 years ago

Slik, da var min e-post sendt til til diverse.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Vi skal nok komme tilbake med artikler om FN. Jeg håper alle respekterer at denne artikkelen og debatten under handler om datalagringsdirektivet – og om vår kampanje.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Bra, Seide!

Piris
Piris
13 years ago

Sånn, nå har også jeg gjort dette !
Så jeg sier bare : Neste !

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik (@solvik)
Editor
13 years ago

Bra, Piris.

Cat
Cat
13 years ago

Vær bare klar over at det ikke er noen _myndighetsperson_ eller myndighetene som kommer til å registrere disse opplysningene. Det er heller ikke snakk om «ett stort register», som mange er redd for. Jeg ser at det står spesifisert tele- og nettoperatørene her, men ville likevel bare minne om det. Jeg er for et sterkt personvern, og kan godt stille meg kritisk til at informasjon om f.eks. mitt telefonbruk langtidslagres. Det man må være klar over er at mesteparten av data om telefonbruk lagres også i dag (6 mnd.). Det som er nytt i direktivet er at man kan lagre… Read more »

Knut Johannessen
13 years ago

Da jeg opprettet oppropet og skrev bloggposten for en uke siden, så ante jeg ikke at det skulle engasjere så voldsomt. Det gleder meg. Etter at Dagbladet skrev om temaet og linket til opprop og bloggpost, tok det virkelig av. I skrivende stund passeres 4600 underskrifter. I dag har også Aftenposten en lederartikkel, så MSM begynner å bevege på seg. Jeg er glad for at Liberaleren tar opp tråden og viderefører den. Det eneste jeg er litt bekymret for, er timingen. Det gjenstår mye arbeid i dept. før man er klare til å legge frem saken og iflg. dette svaret… Read more »

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Vi er helt enige i at denne kampanjen ikke må slippe opp for engasjement og oppslutning før finalen. Men vi tror det må reageres kraftig allerede nå. Slik at regjeringen ikke tror dette skal kunne lirkes gjennom i stillhet. Det ble gjort et forsøk på å dra igang denne debatten (i Norge) før direktivet ble vedtatt i EU. Da kunne man påvirket innholdet i direktivet. Den gang gikk det ikke. Nå er alvoret gått opp for langt flere. En høylytt og tydelig offentlig debatt vil sørge for at ingen på Stortinget kan unnlate å ta stilling til saken – i… Read more »

Reidar
13 years ago

«Det ble gjort et forsøk på å dra igang denne debatten (i Norge) før direktivet ble vedtatt i EU. Da kunne man påvirket innholdet i direktivet.»

Hahahahahaha….takk for en god latter.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Det er slett ikke slik at det er umulig å påvirke prosessene i EU, Reidar. Men å komme med protester eller innspill når direktivene er vedtatt, er lovlig sent..

Emil
Emil
13 years ago

Jeg har nå sendt teksten til statsminister, utenriksminister, justisminister og alle partigrupper, og oppfordrer selvsagt alle til å gjøre det samme.

Men det må kjøres på dette i alle sammenhenger. Debatten må frem!

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik (@solvik)
Editor
13 years ago

Bra, Emil.

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Undertegnede stiller seg bak og støtter dem som har initiert denne kampanjen. Statsråder og stortingsgrupper/representanter vil i tidens fylde stifte bekjentskap med min, skarpe og klare, griffel!! Liberaleren har alltid vært i fremste rekke når det gjelder å forsvare individets frihet og rettigheter, og dette taler til deres ære. Men jeg er overrasket over de mange ( i ulike fora ) som nu blir sjokkert over «overvåkningssamfunnet». Registrering og overvåking på ulike nivåer er en etablert og mangesidig praksis. Fra vugge til grav blir alle overvåket, vurdert og registrert. Denne overvåking/kontroll/registrering er en FORUTSETNING for velferdstaten. Jeg er rimelig overbevist… Read more »

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Man kunne lett mistenke at neisiden slutter seg til nettopp fordi de er neisiden. Derfor er det positivt at Røe Isaksen/Unge Høyre, Vampus og Vox Populi er de som mest har markert dette (slik jeg har oversikten, ihvertfall).

Jeg håper at så mange som mulig slutter seg til kampanjen. Det er ingen motsetning mellom vår kampanje, oppropet tiL Vox, og grupper på Facebook – bare så det er nevnt. Slutt deg gjerne til alle!

Knut Johannessen
13 years ago

Klassekampen (foreløbig bare på døde trær) siterer Anders Horn i lederen i dag, fra bloggen min samt Røe Isaksens utspill på minerva.as. I tillegg har de viet forsiden og 2 innsider på utspillet til Torbjørn. Vi kan vel da trygt kalle dette en tverrpolitisk «bevegelse.

trackback
13 years ago

[…] Vår egen artikkel om kampanjen finner du her. […]

Roy
Roy
13 years ago

Sånn, har sendt eposten videre.
Ifølge KK skal det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med saken før den sendes ut til høring.
Hadde det ikke vært en ide å grave fram navn og epostadresser til de som skal delta i denne arbeidsgruppen, så man kunne sendt epost til den og?

http://klassekampen.no/49871/mod_article/item/null

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Jeg har sendt epost til statssekretær Steinulf Tungesvik, og stilt spørsmål om arbeidsgruppen er oppnevnt, og i tilfelle; hvem som sitter i gruppen.

Roy
Roy
13 years ago

Takk for den, men for å unngå dobbeltarbeid burde ikke noen tenke på å koordinere det arbeidet som gjøres mellom de ulike bloggerne og tenketankene?
Tenker her spes. på det den oppfølgingen en slik sak vil kreve.
Ettersom jeg har forstått, skal ikke saken avgjøres før på slutten av året, og innen den tid er det mye som skal debatteres.
Bare så ikke hele saken renner ut i sanden etter at det første oppstyret i MSM og bloggosfæren har lagt seg….

Knut Johannessen
13 years ago

Jeg fått en mail fra Dagsnytt 18 som forsøker å få til en debatt i kveldens sending.

Roy
Roy
13 years ago

Har fått svar på epost fra flere stortingsrepresentanter som takker for en svært god og tankevekkende tekst:)

Nei til datalagringsdirektivet!
Nei til datalagringsdirektivet!
13 years ago

Til Vox Populi: Dersom du skal delta i Dagsnytt atten, eller kjenner noen som skal det – kan ikke du da si eller be vedkommende si overfor «NRK-representantene» (i hvert fall i form av programleder) om å referere til hvorfor NRK (nesten) ikke har tatt dette opp i Dagsrevyen? Dette må da være et av de mest sentrale spørsmål man kan stille seg i denne debatt, ettersom dette direktivet har vært kjent siden 2004 eller 2005 (i hvert fall for iherdige Dagbladet-lesere). Er det mulig å tillate seg å stille NRK et såpass kritisk og «ubehagelig» spørsmål, eller vil «motstandsbevegelsens»… Read more »

Knut Johannessen
13 years ago

Fotfolket får nok ikke plass i det forumet. Torbjørn Røe Isaksen gjorde forsåvidt jobben, men det ble ikke mye plass. Jeg kunne også godt tenkt meg Georg Apenes, jeg liker hans formuleringer.

Jeg regner med at det blir flere anledninger etter hvert som høringsrunden er ferdig.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Det ble lang tid å vente på en kort debatt, med kun Røe Isaksen og Tungesvik. Det var ikke mye som ble berørt, heller ikke den brede motstanden som er iferd med å bygge seg opp.

Vi får satse på at det kommer flere sjanser.

Ole
Ole
13 years ago

Takk for initiativet! Datalagringsdirektiv er en nok et alvorlig angrep på personvernet. Forhåpenligvis vil det bli økt offentlig debatt om temaet. Det trengs, for nå er de fleste velgere idioter og poltikere gir etter for totalitære krefter.

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Takk, Ole! Spre budskapet og lenke til denne artikkelen!

Gjerne med oppfordring om å bruke vår tekst, og sende epost til myndighetene.

Jason
Jason
13 years ago

Overvåkning er den sterkes rett.

Knut Kristian Johansen
Knut Kristian Johansen
13 years ago

Nei til direktivet!

Vemund Warud
Vemund Warud
13 years ago

Takk for initiativ og godt arbeid alle sammen. Motstanden mot direktivet var tungen på vektskålen for å melde meg inn i Venstre for en stund siden, men det er godt å se at det er massiv tverrpolitisk motstand på gang. Vi skal vinne denne kampen, om vi så blir nødt til å omringe Stortinget og rope ukvemsord 🙂

trackback
13 years ago

[…] Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! Send epost til regjeringen og Stortingets partigrupper […]

knabta
knabta
13 years ago

Kan noen forklare meg sammenhengen mellom det dere skriver og det som faktiskt står i direktivet? Det er jo ingen sammenheng mellom hva dere sier og hva direktivet sier. http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2005/0182 The following categories of data must retained with regard to fixed network telephony and mobile telephony, as well as Internet access, Internet e-mail and Internet telephony: – data necessary to trace and identify the source of a communication; – data necessary to trace and identify the destination of a communication; – data necessary to identify the date, time and duration of a communication; – data necessary to identify the type… Read more »

Kai R Schantz
Kai R Schantz
13 years ago

Vi må ikke være naive nok til å tro at vi lever i et demokrati som aldri vil misbruke slike omfattende personopplysninger. Man trenger ikke gå så mange år tilbake før man finner at AP brukte Politiets overvåkningstjeneste til å kartlegge politiske motstandere!!? Dette strider mot al demokratisk tankegang og om slikt gjøres har man faktisk ikke et demokrati. Kunne gått inn på en lengre forklaring omkring dette men regner med at de fleste ser hvorfor det ikke kan kalles et demokrati om en statsmakt brukes mot et eller flere politiske parti.. Hvor mye tror dere det er av slikt… Read more »

knabta
knabta
13 years ago

Kai R Schantz,

Hva har din kommentar med det som man prøver å diskutere her. Hvorfor er det ingen som kan vise meg sammenhengen mellom hva direktivet sier og de skrekkhistorer som det blogges og postes om øst og vest.

Knut Johannessen
13 years ago

Til Knabta: En viktig forutsetning er at vi diskuterer samme direktiv. Det du linker til er ikke EUs direktiv for datalagring, selv om man skulle tro det ut fra teksten. Det direktivet som er diskutert her er direktiv 2006/24/EC, mens du linker til 2002/58/EC. Det finnes en dansk utgave av datalagringsdirektivet her:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2006/l_105/l_10520060413da00540063.pdf

trackback
13 years ago

[…] Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! […]

Felis silvestris
Felis silvestris
13 years ago

Se http://logningsdirektivet.dk/ for forskriftene slik de er innført i Danmark.
Dette er såvidt jeg kan se mer enn det direktivet krever, men det er mulig jeg har misforstått og at «the triple handshake» logges for å sikre at all e-postforbindelse logges.

trackback
13 years ago

[…] Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! […]

trackback
13 years ago

[…] Husk Liberalerens kampanje mot datalagringsdirektivet. […]

trackback
13 years ago

[…] Liberaleren har laget en epostkampanje mot direktivet, rettet mot regjeringen og Stortinget. På kampanjeartikkelen finner du relevante epostadresser (kontaktskjema-lenker), og et forslag til […]

trackback
13 years ago

[…] Husk: Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet […]

Christian Schiffer
13 years ago

Finnes det delvis totalitære stater? Om datatyilsynet tillater at EU direktivet innføres er demokratiet over. Her er det ikke snakk om et halvt år kontra et år, her er det snakk om ja eller nei, sort eller hvit, vi kan ikke ha en delvis totalitær overvåkingsstat, en stat er enten totalitær eller så er den det ikke. Med denne typen overvåking er staten totalitær uansett om tastetrykkene blir lagret i 5 minutt eller 5 år. Når teknologien først er på plass vil den i stadig økende grad bli brukt, det sier seg selv. Et slikt tiltak vil helautomatisk avskaffe demokratiet… Read more »

Pleym
Pleym (@pleym_2)
13 years ago

Christian, nettopp derfor skriver vi innledningsvis i denne artikkelen: «Vedtas dette direktivet er det knapt noe personvern igjen å snakke om. Derfor bør alle engasjere seg mot direktivet.»

Det er bare å sette igang å sende eposter, og oppfordre andre til å engasjere seg.

1 2 3 6

Fra arkivet