Ukategorisert

Møtes i Oslo tingrett

Mandag møtes Ladbrokes og den norske stat i Oslo tingrett for å avgjøre det norske spillmonopolets fremtid. Bakgrunnen er at Ladbrokes i 2004 fikk avslag, uten begrunnelse, på sin søknad om å etablere seg i Norge.

Liberaleren håper Ladbrokes når frem med sitt syn. I så fall vil det være starten på slutten av det norske spillmonopolet.

Ladbrokes mener, sammen med blant annet Liberaleren og mange andre, at den norske spillpolitikken er ulogisk fordi myndighetene tolererer aktiv markedsføring og salg av spill i Norge gjennom Norsk Tipping, men nekter andre aktører adgang til markedet fordi da kan det bli mer spilleavhengighet. Hvis Norsk Tipping kan tilby spill, uten at samfunnet raser sammen, må også andre selskap kunne tilby de samme spillene.

Torsdag 31. januar kom også budskapet fra Brussel om at EU kommisjonen skjerper tonen mot Sveriges spillmonopol og at det nå åpnes formell prosedyre mot Sverige for brudd på EU-lovgivningen som følge av praktiseringen av det svenske spillmonopolet. Avgjørelsen føyer seg inn en rekke av pågående saker mot blant annet Danmark og Finland. Samtidig har EU slått fast at Tysklands forbud mot internettspill strider mot EU-traktaten og dermed også EØS-regelverket, og har åpnet formell undersøkelse også av disse traktatbruddene, ifølge en pressemelding fra Ladbrokes.com.

–Vi ser nå en utvikling som ikke kan stanses, sier administrerende direktør i Ladbrokes Norden, Lasse Dilschmann.

Ladbrokes står klare til å tilby de nordiske kundene et langt sunnere og riktig tilbud innenfor rammene i en ny norsk regulering. Ladbrokes ønsker seg et konkurranseutsatt marked som er strengt regulert. Dette vil tjene de norske konsumentene gjennom bedre gevinstmarginer og økt konsumentansvar fra bransjen. Innenfor rammene til en slik regulering vil Ladbrokes også støtte norsk idrett og kulturelle formål.

Skulle staten vinne i Oslo tingrett, er ikke saken avgjort. Prosessen i EU går sin gang. Vinner Ladbrokes har politikerne to reelle alternativ. Staten kan åpne opp for konkurranse eller forby alle spill, også de spillene som Norsk Tipping tilbyr. Det betyr et gigantisk svart marked, uten politisk kontroll. For Liberaleren er det vanskelig å forstå at et politisk flertall kan og vil forsvare en forbudslinje på spill, med alle ulempene som det vil medføre. En forbudslinje er sjeldent vellykket.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer