Ukategorisert

Legg ned Det kriminalitetsforebyggende råd

At regjeringen ser på dette supperådet som et spesialorgan for å forebygge kriminalitet, er ille. Liberaleren har et konkret og godt forslag, nemlig å legge ned Det kriminalitetsforebyggende råd.

Det kriminalitetsforebyggende råd vil i stor grad bekjempe kriminalitet med gammel medisin, medisin som er utgått på dato. Stikkordet er flere reguleringer som reduserer valgmuligheter og personlig frihet. Det siste utspillet fra Det kriminalitetsforebyggende råd, kom skribenten over gjennom Nordlys. Rådet vil stenge matbodene i de store byene. Effekten skal være, hvis forslaget går igjennom, mindre fyll, færre køer, mindre knuffing og mindre forsøpling.

Ingen tyder på at redusert åpningstid for gatekjøkkener vil gi den effekten som Det kriminalitetsforebyggende råd håper på. Redusert åpningstid, ettersom rådet også vil redusere skjenketiden, vil gi mer ansamling av folk i sentrum tidligere på natta. Det vil bety kødannelser, knuffing, privatfester og støy. En totalt omvendt effekt enn det regjeringens spesialorgan håper på. Røykeloven, Dagfinn Høybråtens lov, skapte mer vold i gatene. Det viser at når politikerne vil bli kvitt et problem, forskyves ofte problemet til et annet område. Det er rett og slett umulig å regulere seg ut alle vanskelighetene som politikerne, råd og utvalg trekker opp. Liberaleren gir Det kriminalitetsforebyggende råd stryk.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer