Ukategorisert

De usunne subsidierer de sunne

Røykerne betaler høy tobakksavgift fordi politikerne anser at de som røyker gir samfunnet store helsekostnader. Regnestykket kan diskuteres, hvis en skal ta en studie fra Nederland på alvor.

I 2006 gikk Liberaleren igjennom tobakksavgiftene som forbrukerne må betale. Konklusjonen vår var at folk ble ranet. Politikerne, fra samtlige politiske parti på Stortinget, forsvarer en høy tobakksavgift fordi forbrukerne belaster offentlige budsjett, blant annet gjennom tobakksskader. Noen av partiene vil redusere tobakksavgiften, men ingen har foreslått å avvikle avgiften. Ingen ønsker heller et system der hver enkelt borger har ansvar for egen helse.

I denne ferske studien er det anslått helsekostnader for henholdsvis røykere, overvektige og slanke ikkerøykere. Konklusjonen er klar: De som lever sunt, slik som politikerne definerer som sunt, er dyrest. Det betyr i praksis at røykerne, eller de som dør tidlig av røyk eller av usunn mat, er med på å subsidiere de som på grunn av sunn livsstil lever lenge. NA24 kommenterer studien og setter opp et regnestykke som virker logisk.

Norske myndigheter vil angripe studien fra Nederland, og den lar seg uten tvil angripe. I august 2006 skrev Liberaleren et brev til Helse- og sosialdirektoratet. Vi spurte om samfunnsmessige kostnader med tobakk, og ba om konkrete beregninger.

11. september samme år fikk vi svar.
–Kostnader av tobakksbruk er et svært komplekst tema, men det blir stadig gjort ulike beregninger innen dette området. Imidlertid er det gjort relativt få slike studier i Norge. Det jeg kjenner til av beregninger er f.eks. i NOU 2000:16 «Tobakksindustriens erstatningsansvar» hvor man kommer til at utgifter til selve sykehusbehandlingen grunnet tobakksrelaterte sykdommer årlig beløper seg til omkring 2 milliarder kroner. Da er ikke sykehusinvesteringer inkludert, og heller ikke sykepenger, trygder, produksjonstap o.l. Hele NOUen er her. Se vedlegg 3,4 og 5, skrev seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Hege Wang til Liberaleren i 2006.

Hun la til at en beregning gjort av dr Tore Sanner i 1991 (Tidsskriftet for Den norske lægeforening nr. 28, 1991; 111 3420-22) kom til at samfunnets totale utgifter på grunn av røyking i 1988 var omkring 7 milliarder kr. På samme tidspunkt utgjorde tobakksavgiftene ca. 4 milliarder kr. Denne beregningen har bidratt til at Stortinget jevnt og trutt har økt tobakksavgiften de siste 20 årene.

Skribentens konklusjon er at det er vanskelig å lage et kollektivistisk regnestykke eller beregning som er god og helt troverdig. Menneskene er forskjellige. En del blir syke og belaster dermed gjennom dagens system offentlige budsjett på grunn av røyking og/eller usunn livsstil. En del unngår plager og sykdommer, og disse må gjennom skatter og avgifter betale regningen for andre. Det kalles sosialdemokrati, et system som alle partiene på Stortinget forsvarer, men rettferdig er det ikke.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer