Ukategorisert

Hordaland FrP mot datalagringsdirektivet

Hittil har Liberaleren fått meldinger fra Venstres fylkeslag om at vedtatte årsmøteresolusjoner mot datalagringsdirektivet. Nå kommer meldingene fra flere partier. I helgen var det Hordaland Fremskrittsparti som enstemmig vedtok å avvise datalagringsdirektivet.

Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom og stortingsrepresentant Arne Sortevik fremmet hver sin resolusjon på årsmøtet. Hordaland FpUs forslag er innarbeidet i den vedtatte resolusjonen fremmet av Arne Sortevik.

Her er den enstemmig vedtatte resolusjonen:

«EUs datalagringsdirektiv må avvises!

Enkeltmenneskets rett til privatliv og personlig integritet må respekteres som en grunnleggende rettighet. Fravær av overvåkning er vesentlig i den enkeltes velferd og Hordaland FrP ønsker en lovgivning som i sterk grad ivaretar personvernet.

En eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv vil få konsekvenser for den grunnleggende retten til å kommunisere anonymt. Hordaland FrP er derfor bekymret for at en eventuell norsk godkjenning av dette direktivet vil gripe inn i både ytringsfriheten og personvernet.

Hordaland FrP støtter bekjempelse av terror og kriminalitet også ved hjelp av moderne teknologi. Likevel kan ikke denne kampen bli en kamp der alle lovlydige borgere behandles som terrorister og som kriminelle.

Mens vi venter på Personvernkommisjonens rapport bør vi skynde oss svært langsomt med endringer som kan gi ytterligere svekket personvern i Norge. Derfor mener Hordaland FrP at EUs datalagringsdirektiv som vil kunne pålegge Norge å lagre datainformasjon bl.a. telefonsamtaler i inntil 2 år må avvises.

Denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig vurdering om hvilke grenser en bør sette. I dag setter teknologien ingen grenser for å beskytte personvernet. Det må derimot Stortinget gjøre. Hordaland Fremskrittsparti samlet til årsmøte 10. februar 2008 ber derfor Stortingsgruppen om å fremme forslag om at Norge skal benytte reservasjonsretten mot datalagringsdirektivet.»

På fylkeslagets hjemmeside finnes en oversikt over vedtatte årsmøter, deriblant altså ovenstående om datalagringsdirektivet.

FrP har idag stortingsrepresentanter fra Hordaland; Arne Sortevik (som var forslagsstiller), Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth.

Også FrPs medlemmer og velgere i Hordaland er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot at datalagringsdirektivet gjøres til en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer