Diverse, Magasin

Debatt om direktivet på Tabloid

Et av temaene på TV2s Tabloid kl. 1855 er EUs datalagringsdirektiv. Fra Venstre kommer nestleder Trine Skei Grande. Hun møter Politiets Fellesforbunds Arne Johannessen.

Skei Grande var årets første gjesteskribent på Liberaleren, og redegjorde for Venstres syn på EUs datalagringsdirektiv.

Arne Johannessen er en markant leder av Politiets Fellesforbund og utrettelig forkjemper for flere ressurser (og virkemidler) til politiet.

Vi minner samtidig om Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet.

17 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Det hadde vært greit dersom Venstre og de andre som er kritiske til direktivet, hadde informert om Vox populis og Liberalerens kampanjer i fora som Tabloid. Det er meget viktig at folk ikke bare får vite om direktivet, men også om hvor de kan spille en rolle i kampen mot det. Dersom Heming Olaussen (som har skrevet mange innlegg om dette i diverse lokalaviser), Grande og Hoksrud hadde nevnt dette i forbindelse med sine uttalelser mot det (i en slik sammenheng der det ikke kan kuttes), ville vår kamp stått mye sterkere. Vox populi har dog samlet inn ganske mange… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Det er ikke så greit å vite hvor mange som sender inn, men jeg oppfordrer alle til å sende epost (gjerne med Liberalerens tekst) til stortingsrepresentantene fra sitt fylke.

Jo flere jo bedre. Og send oppfordringen videre!

Liberalerens redaksjon jobber med måter å markere kampanjen på, og det er ingenting i veien for å nevne Vox underskriftskampanje, Liberalerens epostkampanje og den største Facebook-gruppen. Nå har 2 av opposisjonspartiene landsstyreresolusjoner om veto mot direktivet.

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Har Venstres landsstyre vedtatt en resolusjon mot direktivet? Jeg har kun fått med meg at ganske mange fylkeslag har vedtatt resolusjoner. Men så er jo heller ikke Frps resolusjon omtalt særlig mange steder (jeg finner særdeles få oppslag på Internett), og da er det kanskje enda mindre omtale å finne om Venstres landsstyres aktiviteter. Hvis det du skriver, stemmer (og det får man tro), er det imidlertid svært gode nyheter.

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Hvordan var debatten? Jeg hadde ikke anledning til å se den.

Jan-Christian Kolstø
Jan-Christian Kolstø
14 years ago

Venstres landsstyre vedtok allerede i mars 2006 følgende uttalelse
http://www.venstre.no/artikkel/10517

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Jeg har nå sett debatten. Snakker om uopplyst og usaklig diskusjon. Programlederen var fullstendig talentløs og kunnskapsløs, mens debattantene tilsynelatende ikke greide å diskutere saksforholdene i direktivet. Da er det klasseforskjell mellom Tabloid og Dagsnytt atten, eller for den saks skyld Politisk kvarter i dag.

Debatten om datalagringsdirektivet kan også sees på som et symbol på hva vi har i vente dersom vi blir med i EU, f.eks. at de folkevalgte presser grenseoverskridende traktater (og/eller grunnlover) gjennom uten folkeavstemning:

Pleym
Pleym
14 years ago

Om resolusjonen til Venstre: Den har vi lenket til på Liberaleren flere ganger efter at vi startet vår epostkampane. Trine Skei Grande lenker selv til den i artikkelen hun skrev som gjesteskribent tidligere iår. Om debatten: Jeg synes slett ikke den var dårlig. Grande fikk frem at politiet får ressurer, og de har fått utvidede metoder, bl.a da Odd Einar Dørum (V) var justisminister. Ikke minst fikk hun frem at som enkeltpersoner har vi rett til et privat rom der selv ikke myndighetene skal snuse. Johannessen var overraskende imøtekommende om innvendingene mot direktivet. Men naturligvis kom han med argumentasjonen om… Read more »

Anonym
Anonym
14 years ago

Et liberalt demokrati inneholder en beskyttelse mot flertallet, og anerkjenner dermed at flertallet kan ta feil. Derfor har folk fått lov til å gjøre hva de vil innenfor husets fire vegger i liberale demokratier. Homofili og fri praksis av religion er ting som tideligere har vært forbudt, men som foregår i private rom. Idag er det fortsatt ting som er forbudt, slik som bruk av cannabis, som burde være lov. Fortsatt tar flertallet feil. Derfor må man opprettholde «liberalt» i «liberalt demokrati» slik at det ikke blir et flertallstyranni og et ikkeliberalt demokratisk overvåkningssamfunn. Individet må beskyttes.

Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Vi vil nok i tiden fremover mot at direktivet skal innføres, se mang en debatt i mainstream/aksjonærstyrte norske media.
Det som, etter all empiri og historikk, vil kjennetegne disse debattene er at man plukker ut dårlige debattanter til å representere nei-siden, og velger så ut profesjonelle kommunikatorer til å argumentere for ett ja til direktivet.

Jeg anbefaler, som en liten digesjon, filmen «Thank you for smoking».

Jeg anbefaler alle nordmenn å søke kunnskaper i norske blogger, eller i utenlandske media.

Knut Johannessen
14 years ago

Jeg har fått antatt en debattartikkel hos Aftenposten der jeg imøtegår Rune Fløisbonns artikkel «Datalagring og personvern». http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2272812.ece Her presenterer Fløisbonn seg som sivilingeninør og medlem av Personvernkommisjonen. Han «glemmer» å nevne at han også er avd.dir. i Kripos. Fløisbonn driver også med ufarliggjøring og bagatellisering ved å påstå at de data som inngår i direktivet allerede lagres i dag. Hvilket er feil. Det har nå blitt et mønster der Knut Storberget, statsadvokat Stein Vale, økokrimsjef Høgetveit, Europabevegelsens Svein Roald Hansen og nå Fløisbonn, serverer samme bløffen. Da Dagsrevyevn i går presenterte meningsmålingen som viser at 7 av 10 nordmenn… Read more »

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

At såpass få har hørt om direktivet, har faktisk mye med Dagsrevyens egen dekning av det å gjøre. Hadde det vært førsteoppslag i Dagrevyens hovedsending kl. 19, ville en meget stor andel av Norges befolkning automatisk fått informasjon om det. Grunnen til at Dagsrevyen har så høye seertall, er jo at de fleste har en forventning om at dette programmet oppdaterer dem med de mest relevante nyhetene. Det har nå gått opp for meg at dette langt fra er tilfelle. Og selv når NRK velger å dekke denne undersøkelsen, som egentlig er et spark bak til dem selv, henvises altså… Read more »

crartobia
crartobia
10 years ago

Even if all associates of ones own see the other daily, relationship is important. This is certainly simply the ultimate way to fortify the bond among the list of members of the family and even build your romantic relationship together more robust. It’s terrific to do something out-of-doors but in case the climatic conditions is not that great or if it’s raining exterior, you can think about a variety of indoors video games and actions that can truly make everybody feel good. This is a good alternate that you can remember to consider. Below are some of the activities or… Read more »

crartobia
crartobia
10 years ago

Even when all members of your family see one another day-to-day, relationship continues to needed. This is certainly fundamentally the easiest method to enhance the link on the list of relatives and even design your connection to each other more robust. Really it is wonderful to behave outside but when the conditions is certainly not beneficial or maybe it’s seeing outside the house, you can look at several types of in house online games and exercises that will seriously make everybody feel good. This is a good alternative that you may take into account. The following are the online games… Read more »

mandingOO
mandingOO
9 years ago

Abondobertoog
9 years ago

Phen375 is actually a dietary dietary supplement for pounds reduction that functions for a extra fat burner and an appetite suppressant. It can be among the list of ideal slimming capsules utilized that can help minimize bodyweight in overweight men and women by burning off saved physique extra fat and lessen their urge for food at the same time. The consequences shall be ideal when made use of with each other with training and food plan.So, you have learned information about Phen375 scam

Fra arkivet