Ukategorisert

Kystpartiet og datalagringsdirektivet

Flere av Liberalerens lesere har spurt om når Kystpartiet ble mot EUs datalagringsdirektiv. Vi har spurt partiet om partiets syn, hvilket organ i partiet som fattet vedtak, og når.

I en epost svarer Kystpartiet ved Hildur Larsen:

“Kystpartiet”s Hovedstyre har sagt at en er imot datalagringsdirektivet. Det er ikke gjort noe formelt vedtak om dette. Men det ble i vårt forrige Hovedstyremøte 26 februar gjort vedtak om å skrive et åpent brev til Samferdselsministeren der vi fremfører vår motstand mot direktivet og annmoder om at vetoretten blir brukt i denne saken.

Vi sier i vårt program at vi er imot overvåkningssamfunnet og at overvåking/ avlytting kun skal kunne brukes i tilfeller med sterk mistanke om alvorlige kriminelle forhold. (Lenken er lagt til av Liberaleren).

Dette programmet lar seg ikke forene med innføring av EU”s datalagringsdirektiv.”

Som det fremgår av ovennevnte er altså også Kystpartiet for bruk av veto mot EUs datalagringsdirektiv.

Hildur Larsen har skrevet flere innlegg mot direktivet. Hun er politisk nestleder i Kystpartiet.

Kystpartiet er ikke representert på Stortinget, og kan således ikke direkte bidra til å presse regjeringen til å legge ned veto mot datalagringsdirektivet.

Desto mer verdifull er det om Kystpartiets medlemmer og velgere deltar i Liberalerens epostkampanje, rettet mot Stortinget og regjeringen.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
13 years ago

Få Kystpartiet inn på Stortinget igjen!

trackback
12 years ago

homeowners insurance homeowner deceased…

invisible?Bartok Holzman flatulent privy riddance …

trackback
12 years ago

auto insurance tx…

silently,Byzantium stumped luminous compatibles …

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.