Ukategorisert

Utsetter direktivet?

Liberaleren har fått flere tips idag om at regjeringen kommer til å vente med å ta stillnig til datalagringsdirektivet, til EUs interne rettsprosesser er ferdige.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein har uttalt seg om dette, blant annet til Halden Dagblad.

Liberaleren sendte ham like godt en epost og spurte om dette var korrekt, og i tilfelle når avgjørelsen ble fattet.

Vi fikk svar fra Heidi Karlsen: «EØS-relevansen er til nærmere vurdering i departementene. Det er ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet.»

Lahnstein leder den tverrdepartementale gruppen som vurderer hvordan datalagringsdirektivet skal behandles.

Det er altså ingen grunn til å innstille Liberalerens epostkampanje.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer