Ukategorisert

Stoltenberg størst på kommunikasjon

Det har på 10 år vært en betydelig økning i antall kommunikasjonsstillinger i departementene. Hvis ikke et tak blir satt, kommer dette til å bli svært kostbart i fremtiden.

Det er stortingsgruppen til Høyre som har bedt om svar på spørsmål knyttet til ansettelse av taleskriver i Kommunal- og regionaldepartementet, politisk utnevnte stillinger og stillinger i informasjonsavdelingene. I Stoltenbergs svar kommer det klart og tydelig frem at dagens regjering har flere politiske utnevnte stillinger enn det andre regjeringer hadde. Størst økning er det på kommunikasjonsmedarbeidere i departementene. Der har det fra 1996 til 2008 vært en økning på 37 skattefinansierte stillinger. En betydelig vekst som hjelper regjeringspartiene til å oppnå oppslutning på meningsmålingene.

Ifølge brevet fra Jens Stoltenberg, var det 85 kommunikasjonsmedarbeidere i november 1997. I dag er tallet 122.

Regjeringens forklaring på økningen er at det har vært en meget sterk vekst i antall medier, derunder nettaviser, nett-tv og økning i antall tv-kanaler, i perioden fra 1997 til 2008. I 1997 hadde Norsk Journalistlag 7600 medlemmer, mens i 2007 var antallet økt med nærmere 2000 nye til 9500. Regjeringen mener antall pressehenvendelser har økt betraktelig i perioden.

Regjeringens forklaring kan godt stemme. Forklaringen kan til og med være god. Det kan likevel være på sin plass å etterlyse et tak på antall personer som gjennom skattefinansierte penger jobber for å vinne valg for Jens Stoltenberg & co. Mange redaksjoner rasjonaliserer for å bruke penger på en best mulig måte. I staten er det motsatt, og departementene blir større og større.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer