Ukategorisert

Vil forby reklame for spill

Spesialkonsulent Finn Gyllstrøm må lese statistikken til Hjelpelinja bedre. Kritikken på reklame for spill er uberettiget.

Mandag kom det et drastisk forslag fra Østnorsk kompetansesenter for spillavhengige. På P4 kom Finn Gyllstrøm med et utspill om å forby reklame for spill. Spesialkonsulenten mener reklame for nettpoker og tipping må bli forbudt på lik linje med reklame for tobakk og alkohol. Det er et drastisk forslag som i utgangspunktet ikke vil bety så mye for det norske samfunnet, bortsett fra redusert ytringsfrihet og færre oppdrag for reklamebyråene i Norge.

Reklame for poker er allerede ulovlig ettersom ingen har konsesjon for dette spillet i Norge. De som ser og hører reklamer for poker har i utgangspunktet tilgang til aktører som ikke er etablert i Norge, og som dermed ikke følger norsk lov. Det kan være nettsted eller TV-kanaler, for å nevne to eksempel. Norske myndigheter kan ikke gripe inn ovenfor aktører som er etablert i EU eller i andre deler av verden. Reklame for poker kan ikke bli mer ulovlig enn det allerede er. Det bør Finn Gyllstrøm forstå!

Norske myndigheter kan forby reklame for Norsk Tipping. Det statlige selskapet er en stor annonsør. Norsk Tipping bruker penger på å markedsføre mange av selskapets tilbud, men Gyllstrøm trakk spesielt frem oddsen som et stort problem.

Liberaleren har studert den siste statistikken fra Hjelpelinja som ble offentliggjort 12. februar 2008. Statistikken viser at Hjelpelinja mottok 1 117 samtaler i 2007. I samtaler om spill som var problematiske ble oddsen nevnt i 133 samtaler, eller 15 prosent av de 902 samtalene i denne kategorien. Det er et latterlig lavt tall når en vet hvor mye Norsk Tipping og nettselskapene satser på oddsspill. Hvis en ser på kategorien for ”Hovedproblemspillet i første samtale” var oddsen nevnt i 48 samtaler i 2007. Det er en liten økning på noen få samtaler i forhold til 2006, men økning er ikke dramatisk. Spesielt ikke når oddsspillet er slått sammen med tipping i statistikken fra Hjelpelinja.

Nettselskapene har ikke konsesjon for oddsspill i Norge, og kan i utgangspunktet ikke drive reklame for tilbudet. På dette området er Norsk Tipping enerådende.

Politikerne kan sørge for at Norsk Tipping får reklameforbud, men det vil ikke gi store utslag på statistikken til Hjelpelinja. De mottar allerede så få henvendelser at tallene umulig kan bli mye lavere enn det som var tilfellet i 2007. Et forbud vil gi likere konkurransevilkår i markedet og Norsk Tipping kommer til å tape markedsandeler. Det vil gå utover tilskuddet til idrettsformål som kommer fra overskuddet i Norsk Tipping. Det er dette tilskuddet som sørger for at staten har kontroll over idrettssektoren, og Trond Giske, slik vi kjenner han, er overhode ikke interessert å gi fra seg makten over norsk idrett. Dermed forblir forholdene slik de er i dag, og Hjelpelinja vil motta i overkant av tusen samtaler også i 2008, til Finn Gyllstrøms store forargelse.

Tags:

Mest lest

Arrangementer