Ukategorisert

Undervurderer kulturutveksling!

Hjelp, hvis det er DNs klimapanels råd som skal få styre våre liv. Knut Einar Rosendahl, medlem av panelet og forsker i Statistisk sentralbyrå, undervurderer borgerne.

I et oppslag i Dagbladet kommer forskeren med et utspill om å fjerne taxfree-kvoten. Han mener kvoter skader miljøet, og at ordningen fører til økt trafikk gjennom reiser til utlandet. Han glemmer pent og pyntelig at mange reiser for å se nye land, og vil lære om nye kulturer. Han overser at turister, også norske turister, reiser for å treffe nye bekjente. Norske turister i utlandet bidrar til liberale holdninger og mindre nasjonalisme på hjemmebane. Mange tar til seg mye kunnskap gjennom reiser til andre land og andre kulturer.

Knut Einar Rosendahl mener taxfree-ordningen er indirekte subsidier til reiselivsnæringen. Han har et poeng. Ingen eller små avgifter gir lavere priser. På den måten favoriserer politikerne noen næringsaktører foran andre. Det enkleste hadde vært å kutte avgifter i fastlands-Norge. Det ville medført like eller likere konkurransevilkår, og færre hadde kanskje dratt fra Norge for å kjøpe billigere alkohol og tobakk. Alternativet er å avvikle Taxfree-ordningen, men de som vil ha billigere varer kommer fortsatt til å reise ut av landet for å kjøpe sprit og røyk gjennom det vi ofte omtaler som smugling. DNs klimapanel klarer ikke å påvirke prisene i landene som nordmenn reiser til.

Hvis formyndere skal legge hindringer for nordmenn slik at det blir vanskeligere å reise ut av landet, vil vi kunne oppleve at andre land gjør det samme. Norge er et lite land, og mange næringsaktører trenger turister. Derfor markedsfører regjeringen Norge som et ferieland. Turister som kommer til Norge skader miljøet, og politikerne prøver å lokke turister gjennom kampanjer som er subsidiert av skattebetalerne. La oss arbeide imot subsidier, la oss arbeide for et fritt marked. At menneskene reiser på tvers av grenser er positivt. Knut Einar Rosendahl gir kun vann på mølla for dommedagsprofeter som vil innføre grønt diktatur.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
14 years ago

At avgiftene i utgangspunktet er lavere i f.eks. Sverige enn i Norge, får norske myndigheter selvsagt (og heldigvis) ikke gjort noe med. Men det er likevel en absurditet at man må betale full (svensk) moms og avgifter om man reiser med bil eller tog til Stockholm og handler alkohol og tobakk på veien hjem, mens man med en gang belønnes med taxfree dersom man tar turen via Gardermoen og Arlanda.

Cæsar
Cæsar
14 years ago

God artikkel, men personlig tviler jeg på at så mange reiser til utlandet for å treffe nye betjenter. Nye bekjente, derimot. «Grønt diktatur» er en formulering en bør ta med seg videre i kampen mot Habakuks politisk korrekte stråmenn.

BjørnE
BjørnE
14 years ago

Senk skatter og avgifter på alkohol til motsvarende EU nivå så er problemet løst.

Om man videre tillegger at det å være offentlig full er sosialt uakseptabelt, og at det har strafferettslige konsekvenser tror jeg at meget løser seg selv.

Fra arkivet