Ukategorisert

Hagas dobbeltmoral

Idag behandler Stortinget to viktige saker; den nye ekteskapsloven, og FrPs forslag om datalagringdirektivet. Men den tredje viktige saken finner du kun i avisspaltene; Åslaug Hagas mange brudd på norske lover. Haga snubler i de fellene hun og hennes kolleger legger ut for vanlige folk.

Liberaleren har kjempet for den nye ekteskapsloven – og mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov. Førstnevnte sak føres det nå en levende debatt om, mens det blir stadig stillere om direktivet. Når FrPs forslag om en egen sak til Stortinget om følgene av direktivet behandles idag, er det en stor fare for at debatten drukner i støyen rundt ekteskapsloven. Dessverre.

Åslaug Hagas mange regelbrudd (ulovlig brygge i 10 år, omtalt igår – nye regelbrudd omtales i Dagbladet idag) er ikke tema for noen sak på Stortinget. Sannsynligvis får regelbruddene heller ikke de folkevalgte til å gå i seg selv, heller. Dessverre. Vi ser at bagatelliseringen av Hagas regelbrudd er i full gang. Hun får god bistand av sine rikspolitikerkolleger. Som Høyres leder.

Imidlertid burde Hagas mange regelbrudd bli et tema på en helt annen måte enn som skandaleoppslag et par dager under Stortingets innspurt før den lange sommerferien (ikke å forveksle med den lange marsjen men kanskje med den lange valgkampen).

For det første illustrerer den ulovlige bryggen gjennom 10 år politikernes dobbeltmoral. Haga og den sittende regjeringen har gjennom hele sin periode hatt gående et felttog mot bygging i strandsonen. Men, som vi kunne se på TV-nyhetene igår: Haga mener det er noe helt annet å bygge ulovlig i Oslofjorden enn et eller annet sted i Sogn – der det ikke er press på tomtene. Så vet vi det. Ønsker du å bryte forbudet mot bygging i strandsonen skal du altså velge stedet med omhu.

Kanskje hadde regjeringens felttog gått av sporet allerede i starten om journalistene hadde avdekket denne saken i 2005/06 istedenfor nå? Så hvorfor gjør ikke journalistene denne jobben? Husker du litt av felttoget til regjeringen, så husker du sikkert både kjøpet av Vaske-Bakkes eiendom i Oslo-fjorden allerede før regjeringen tiltrådte i 2005, og krigen mot at flotte offentlig eiede eiendommer i strandsonen skulle overtas av spesielle kristne menigheter. Samt alle skandaleoppslagene med gjerder helt ned i strandkanten – der såkalte rikfolk «tok seg til rette», og hindret almen ferdsel over deres private eiendom. Fordi eiendommen tilfeldigvis lå i strandkanten.

For det andre viser Hagas regelbrudd (også de som ikke gjelder bryggen) at også politikere (heldigvis) kan snuble i det regelverket de lager for alle andre. Hvis de da ikke gir totalt blaffen. Som oss andre kan politikerne også bruke standardfraser som «visste ikke», «husker ikke», etc. etc.

Det finnes noen som inntar en annen holdning. Du husker kanskje at da Peter N. Myhre var ordfører i Oslo, så ble han anklaget for regelbrudd i forbindelse med driften av Bayern pub i Oslo. Istedenfor å komme med standardfrasene møtte han opp i studio med en tykk ringperm. For å illustrere byråkratiet man må gjennom for å drive en liten bedrift. Alle lover, regler og skjemaer. Muligens oppnådde han litt sympati – av velgere som kjente seg igjen. Når 80% av nordmenn eier sin egen bolig (litt forbehold om tallet) så er det tilstrekkelig mange som har kjennskap til nettopp det ugjennomtrengelige regelverket og arrogante byråkratiet.

Åslaug Hagas regelbrudd bør føre til at politikerne kommer til den erkjennelse at lovboken er for tykk og skjemaene for mange. Det er på tide å gå den andre veien; færre lover og skjemaer. Når de som lager lovene ikke klarer å overholde dem – skal man da forvente at vanlige folk skal klare det?

Det hevdes at vi i Norge – til tross for den stadig mer personfokuserte journalistikken – er mer saksorientert i politikken enn de er i f.eks USA. Der er som kjent kandidatenes «egnethet» ofte et tema. Når amerikanerne jakter på selv den minste feil kan det virke som om de ønsker seg en kongress bestående av Jesus-kopier. Den som kunne tenke seg å ta på seg et borgerverv med å administrere demokratiet en periode eller flere, må begynne å planlegge nærmest på barneskolestadiet – for å unngå hasjrøking eller seksuell eksperimentering i ungdommen. Selv i Sverige er man kommet nærmere dette stadiet; i Fredrik Reinfeldts regjering måtte statståder gå for å ha betalt hushjelper sort, og for ikke å ha betalt TV-lisens.

Selv er jeg mest opptatt av sakene, og av ideologien bak. Men noen ganger skulle jeg faktisk ønske at journalistene fokuserte mer på koblingen mellom sak og person; nemlig det som handler om politikernes dobbeltmoral. Lever de selv slik de prediker at andre skal leve?

En partileder og statsråd som vil ha byggeforbud i strandsonen, og håndheve det strengt, må forventes å følge opp sitt politiske syn også i privatlivet.

Hvis ikke, heter det dobbeltmoral.

Lite om noe er så stygt som når dobbeltmoralen brettes ut for all verden.

Når makten står der naken.

Slik Åslaug Haga nå gjør.

Politikernes dobbeltmoral er for alvorlig til å bagatelliseres. Derfor: Rødt kort til Åslaug Haga for hennes dobbeltmoral- men gult kort til Erna Solberg, Kyrre Nakkim – og til andre som deltar i bagatelliseringen.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Johannessen
13 years ago

Kanskje bagatelliseringen skyldes at man er redd at ens egne «svin» skal komme ut av skogen? Når det gjelder Haga, ser dette ut til å være mer regel enn unntak, jfr. stabburet i hagen. Det begynner å bli vel mange saker som hun «legger seg flat» på etter hvert.

Eivind Pedersen
Eivind Pedersen
13 years ago

Dispensasjoner for brudd på regelverk krever kjendisstatus og tykk lommebok.

carlchristian
13 years ago

Joda, dispensasjoner for brudd på regelverk krever ofte kjendisstatus og tykk lommebok… men det rette nettverket er ofte viktigere, og for tykk lommebok kan like gjerne være et problem….

Lasse
Lasse
13 years ago

Apparatchikene er beskyttet av folkene i Pravda. Pressestotten opprettholdes. Kanskje Liberaleren boer sende ut artikkelen over som pressemelding (i noe justert form) og kreve statsraadens avgang? Noen maa reagere i dette koselandet snart.

Pleym
Pleym
13 years ago

Bedre at en svak statsråd sitter, enn at hun går av..

Ben Ruthson
Ben Ruthson
13 years ago

Piskingen av Haga er nytteløs. Hun er bare én i en endeløs rekke av topp-byråkrater og -politikere som i årevis har kommet i søkelyset for «mindre» uregelmessigheter. Sannsynligvis har uvesenet pågått innen maktelite og styringsverk i uminnelige tider. Det som utgjør en forskjell i dag er mediekraft. Medienes mulighet til å avdekke og kringkaste matmenneskenes dumheter er blitt så stor at Hagas brygge og stabbur etterhvert fortoner seg som en fjert i regjeringskvartalet. Maktmenneskene i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning fusker og jukser i vilden sky, på områder der vanlige dødelige forventes å ha pinlig orden i sakene. Eier du… Read more »

trackback
12 years ago

[…] Som sagt fillesak, lik den som førte til at SP-leder Åslaug Haga i sin tid måtte gå av. […]

Fra arkivet

 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Jeg tok en million fra de fattigeJeg tok en million fra de fattige
  Gjennom å låne og investere er det mulig å tjene gode penger, på bekostning av fellesskapet.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.