Ukategorisert

Oslo Høyre gjør det Civita ber om

Civita ber om en annerledes nominasjon, og fikk det i Oslo Høyre.

I en artikkel om nominasjonsmonopolet, ber Kristin Clemet partiene åpne seg mer opp. Hun foreslår at partiene for eksempel kan la alle medlemmene få være med å bestemme. Samtidig kan de, ifølge Clemet, gjøre det enklere å være med å bestemme, for eksempel gjennom uravstemninger og ved å gi adgang til å stemme via post, SMS og internett. Man kan også gjøre det enklere ved at det kan avgis stemme over en lengre periode.

Dem som studerer nominasjonsprosessen i Oslo Høyre vil se at Oslo-partiet for første gang be alle medlemmene til råds om hvem som bør stå på partiets liste ved valget neste år.

–Vi utvider demokratiet, og spør i år alle medlemmene om hvem de vil ha på listen, sier leder i nominasjonskomiteen i Oslo Høyre, Leif Nybø til Oslo Høyre på nett.

Tette bånd i politikken er ikke alltid en ulempe. Tilfeldig eller ikke; det har ført til nytenking i Oslo.

Liberalisten Heidi Nordby Lunde er èn av kandidatene til Oslo Høyres stortingsvalgliste.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Christoffer Torris Olsen
13 years ago

Bortsett fra at man tydeligvis kan gjøre det på nett, er ikke dette noe mer åpent enn i Venstre, hvor bydelene kommer med innspillslister på bakgrunn av årsmøtene. Hvor alle medlemmer kan komme, og saken er meldt på forhånd. Før man gir stemmerett til medlemmene i selve møtet er ikke dette akkurat noe å skryte av.

Torbjørn Sølsnæs
13 years ago

Årsmøtene til bydelsforeningene i Oslo Høyre gjennomfører også prøvenominasjon, som sendes inn til nominasjonskomiteen. Alle bydelene skal ha avhold sine møter innen neste fredag. Uravstemningen blant alle medlemmer, også de som ikke deltar i årsmøtet er det nye. Avstemningen her vil også telle i nominasjonskomiteens arbeid. Man trenger ikke å være valgforsker for å begripe at dette er et nytt element, og i den grad man ikke har det i Venstre, så er det faktisk hakket mer åpent, og i det minste et ytterligere innslag av direkte demokrati i nominasjonsprosessen. Hvilket er positivt. For øvrig har også Østfold Høyre avholdt… Read more »

Thor
Thor
13 years ago

Så vidt jeg vet inviterer Oslo SV alle sine medlemmer til å møte opp på selve nominasjonsmøte og avgi stemme.
I Aust-Agder gjennomfører Venstre en åpen internettavstemning mellom de to rivalene. Unge Venstre-leder Anne Solsvik leder denne avstemningen selv om hun har forsvart ungdomspartiets vedtak om fri hasj og prostitusjon. Om en slik avstemning er representativ er vel så sin sak – spennende er det i alle fall…
Alle kan stemme her:
http://www.venstre.no/austagder

Fra arkivet