Ukategorisert

Økende interesse for DLF

I det siste har jeg korrespondert med flere personer som gjerne vil starte lokallag, sier leder i Det Liberale Folkepartiet, Vegard Martinsen til Liberaleren.

Det Liberale Folkepartiet, Norges eneste liberalistiske parti, merker større interesse om partiet enn på lenge. På forumet og i partiet har debatten startet om neste års stortingsvalg. Det tikker jevnt og trutt inn meldinger fra personer som vil være med å bidra.

–Jeg anbefaler alle som vil bidra i et lokallag eller i et fylkeslag om å ta kontakt med meg. Vi i ledelsen skal veilede alle som er villige til å gjøre en innsats, sier Martinsen.

nettstedet til DLF er partiprogrammet for inneværende periode lagt ut.

23 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Spenol
Spenol
13 years ago

I serien «Gratisreklame for livsfarlige politiske partier som truer Norge» er det vel Rødt og NKP som står for tur neste gang?

Onar Åm
13 years ago

I dag har vi halv-demokrati (50% av befolkningen får bestemme over sitt eget liv). DLF vil ha hel-demokrati, hvor ALLE får bestemme over sine egne liv, ikke bare flertallet. Kan Spenol forklare hvorfor det er «livsfarlig» å la mindretallet få sammme rettigheter som flertallet?

Thomas
Thomas
13 years ago

Hvordan kommer man i kontakt med DLF? Det fremgår ikke så tydelig av hjemmesiden stemdlf.no

JMartins
JMartins
13 years ago

Thomas: Det er en «Kontakt»-fane, hvor du kan se e-post adressen dlf@stemdlf.no. Diskusjonsforumet er også åpent for alle gjester. 🙂

Spenol
Spenol
13 years ago

Onar Åm, Spenol svarer gjerne på stråmannsargumentet ditt: DLFs politikk er åpenbart livsfarlig for alle de fattige og svake som må ligge og blø og sulte ihjel i rennesteinen fordi ingen er pliktig til å hjelpe. De fattige og svake må leve på nåden til onde psykopater, og det sier seg selv at denne nåden er ikke-eksisterende. DLFs politikk er også livsfarlig for alle dyr som blir omgjort til løsøre uten noen form for rettigheter fordi DLFs sosiopatiske ideologi sier at dyr ikke har egenverdi. Dyr har ikke lenger noe rettsvern i et DLF-samfunn, og må følgelig leve på nåden… Read more »

Simon
13 years ago

Det er interessant å se spenols menneskesyn. Han mener altså at det kun er loven som hindrer menneskene fra å falle ned i den barbariske og rå naturtilstand, som han synes å mene er vårt rette element.

Imago
Imago
13 years ago

Spenol, du ser på mennesker som «onde psykopater med ikke-eksisterende nåde, som er råe utnyttere og hemningsløse misbrukere», og mener at vi kun er i stand til å være gode dersom staten tvinger oss til det (at moral forsvinner der tvang begynner skal jeg ikke gå inn på her). Din løsning er å gi en håndfull av disse monsterlige utyskene av noen mennesker politisk makt til å bruke loven til å utøve vold. Det er et hyggelig verdensbilde du har – det henger vel sammen med din nihilistiske religion, som tilsier at mennesket er ondt fordi det er født.

Spenol
Spenol
13 years ago

Simon,

Jeg forholder meg bare til virkeligheten. Du lever tydeligvis i en fantasiverden der mennesker er edle skapninger med medfødt rettferdighetssans og medfødt respekt for andres liv og eiendom. Enten det eller så mangler du bare empati.

Jeg mener ikke at menneskets rå naturtilstand er «vårt rette element». Hvis jeg hadde ment det, hadde jeg støttet DLF.

Andreas
Andreas
13 years ago

Spenol, «DLFs politikk er åpenbart livsfarlig for alle de fattige og svake som må ligge og blø og sulte ihjel i rennesteinen fordi ingen er pliktig til å hjelpe.» Så..hvor går grensen for hva slags plikter du kan pålegge andre? Går den der hvor du pålegger alle å hjelpe en som ligger i grøfta? Går den der hvor du pålegger alle å betale penger til formål DU mener er gode? Går den der du pålegger alle å rapportere sin posisjon til deg hver time slik at du har oversikt over at ingen gjør noe galt? I prinsippet er de tre… Read more »

Onar Åm
13 years ago

Spenol sier i realiteten at sosialister ikke er villig til å hjelpe folk i rennesteinen med mindre de har en pistol i hånden som de kan plyndre naboen med. Spenol sier til og med at folk flest, det vil si sosialister, er onde psykopater. Dette synes jeg er et avslørende menneskesyn. På seg selv kjenner man andre, heter det vel? Jeg derimot tror mye bedre om de fleste sosialister. Jeg tror at en betydelig andel av befolkningen er mer enn villig til å gi en liten slant for å hjelpe de som faller utenfor. Hvis en hver som sa «hva… Read more »

Spenol
Spenol
13 years ago

Det jeg sier er at DLF-tilhengere og Objektivister er født med et sterkt svekket følelelsesliv som gjør dem ute av stand til å se verdien i et politisk system som gjennom (minst mulig) tvang besørger at alle medlemmene av samfunnet kan leve et noenlunde verdig liv uten sykdom, sult eller andre lidelser. Jeg tror ganske enkelt at dere lyger når dere hevder å tro på at DLF-samfunnet vil besørge dette i større eller like stor grad som i et sosialdemokrati. Slik jeg ser det er liberalisme en ideologi som i bunn og grunn bare forsøker å intellektualisere og rasjonalisere en… Read more »

Andreas
Andreas
13 years ago

Ved å bruke begreper som «svekket følelsesliv» og «et verdig liv» vrir du deg unna den egentlige diskusjonen. Svekket i forhold til hvem? Verdig i forhold til hvilke verdier? Ordene er helt uten betydning når du ikke klarer å underbygge dem mer enn du gjør. Hvorvidt et fritt samfunn vil besørge at alle medlemmene lever et «noenlunde verdig liv» (hva nå enn du mener med det) er egentlig irrelevant. Det er ikke samfunnets ansvar å besørge dets medlemmer med andre tjenester enn retten til seg selv. Det vi påpeker er at det ikke er noen som helst grunn til å… Read more »

Onar Åm
13 years ago

Spenol,

den eneste jeg så langt har sett utvise klare tegn til et svekket følelsesliv er *deg*. Du omtaler store deler av befolkningen som onde psykopater og du sier at du selv er ute av stand til å hjelpe med mindre du får et ekstra kick fra å bruke pistoler mot uskyldige mennesker.

Spenol
Spenol
13 years ago

«Ved å bruke begreper som “svekket følelsesliv” og “et verdig liv” vrir du deg unna den egentlige diskusjonen. Svekket i forhold til hvem? Verdig i forhold til hvilke verdier? Ordene er helt uten betydning når du ikke klarer å underbygge dem mer enn du gjør.» Når jeg snakker om et verdig liv, snakker jeg åpenbart om ting som mat, klær, fast bosted, gratis helsetilbud og gratis utdanning. Når jeg snakker om svekket følelsesliv er det i forhold til de som ikke er liberalister. Med andre ord de som har så mye empati at de aksepterer å bli tvunget til å… Read more »

Onar Åm
13 years ago

«aksepterer å bli tvunget» Hvilken genial eufemisme for frivillighet! Spenol er så voldsromantisk at selv frivillige handlinger bare kan forstås gjennom tvangsbriller. Legg merke til premisset som ligger til grunn her: kun vold løser fattigdomsproblem. Vold er løsningen på alle problemer. Fred er «livsfarlig politikk» og alle som er i mot vold mot fredelige mennesker er sinnsyke. Vold er bra. Vold redder liv. Vold gir folk et verdig liv. Fred fungerer ikke i praksis. Fred er umoralsk. Vold er viktig for alle skal med, ingen slipper unna. Hvis Spenol ikke liker begrepet sosialist kan det hende at Jonah Goldbergs begrep… Read more »

Spenol
Spenol
13 years ago

Onar Åm,

Jeg sier på ingen måte at det er det samme som frivillighet. Det er selvfølgelig tvang med en underliggende trussel om vold (som kan oversettes til frihetsberøvelse i et anstendig samfunn).

I motsetning til deg har jeg dessverre ikke klokketro på menneskers godhet – spesielt ikke når de hjernevaskes til å hylle egoisme.

Spenol
Spenol
13 years ago

Angående det at Objektivister har bestemt at dyr ikke har egenverdi og derfor ikke har de samme naturgitte rettighetene som mennesker, så må jeg bare anta at dette er en enkel utvei fra en komplisert etisk problemstilling. I det øyeblikk man tillegger dyr – med andre ord relativt intelligente skapninger med høyt utviklede sanseapparater og vitenskapelig påvist evne til å føle smerte, frykt, sorg og glede – samme verdi som en stein, da slipper man samtidig å forsvare noe som vanskelig kan forsvares. Men slik er det jo med kapitalister – de velger den billigste utveien.

Onar Åm
13 years ago

La oss oppsummere,

i følge Spenol har jeg et «svekket følelsesliv» fordi jeg tror at mennesket er fundamentalt godt og fordi jeg ønsker et samfunn fullstendig uten vold. Spenol derimot er en menneskesønn fordi han ser på mennesket som fundamentalt ondt med unntak av et par messiaser som han selv som har den moralske styrken til å bruke vold til å tvinge folk til å bli moralske.

Hmmmm. Mon tro hvem av oss som *egentlig* har et «svekket følelsesliv»?

Onar Åm
13 years ago

Spenol, jeg er enig i at Objektivismens syn på dyrevern er litt enkelt, men det betyr ikke nødvendigvis at dette er en dårlig ting. Objektivismen er flink på dette med å organisere begreper og etiske prinsipper etter *essenser* og det betyr at selv i de tilfellene når man har et for enkelt syn ender man likevel opp med noe som er bra. Kall det gjerne en avrundingsfeil. 3,14 er en avrunding av pi men på grunn av at tallene er ordnet etter sine mest essensielle egenskaper (de viktigste sifrene først) mister man ikke mye informasjon når man runder av. 3,14… Read more »

Spenol
Spenol
13 years ago

Onar Åm,

Utfra det lille jeg har lest av bloggen din, fremstår du som en intelligent og belest person med et normalt følelsesliv, men som har latt seg hjernevaske med Objektivist-ideologi på grunn av noen uheldige møter med det verste av sosialdemokratiske Norge (noe jeg ikke akkurat bebreider deg for.)

Det er ikke deg jeg er ute etter.

Onar Åm
13 years ago

Ganske spenstig selv-bilde du har der, Spenol. Du innrømmer at jeg er en «intelligent og belest person» men samtidig avfeier du meg som selvstendig tenkende individ fordi du, allmektige Spenol, er enda smartere og enda mer belest eller på annen guddommelig vis har tilgang til høyere makter som har åpenbart for deg at jeg er hjernevasket. Hvorfor er det ikke omvendt? Hvorfor er det ikke DU som er hjernevasket av altruistisk ideologi?

PS: jeg driver å skriver en bok om slike som deg for øyeblikket. Den heter «Religious Atheism: Modern Medievalism and the Gates to Hell.»

Spenol
Spenol
13 years ago

Jeg er overrasket over at du tolker dette som kritikk når det faktisk var ment som det stikk motsatte. Jeg prøvde i anstendighetens navn å formidle at jeg synes du fremstår både som mer begavet og mer følelsesmessig normal enn diverse galninger som kaller seg liberalister. Det var alt. Når jeg sier at du fremstår som hjernevasket er det bl.a. fordi du tilsynelatende har trukket akkurat de samme konklusjonene som alle andre Objektivister (du fremstår ikke akkurat som noen pragmatiker), og fordi du bruker en del av de proprietære Objektivist-frasene (som f.eks. å hevde at dyrevernlover er «anti-humanisme».) PS. Det… Read more »

Onar Åm
13 years ago

Spenol, *selvfølgelig* er jeg intelligent og belest. Det er simpelthen en virkelighetsbeskrivelse. Når du til tross for dette hevder at jeg er «hjernevasket» betyr det at du frarøver meg all evne til selvstendig tenkning. Det er temmelig frekt. Bare fordi jeg trekker samme konklusjoner som Objektivistene betyr ikke at jeg faktisk bare blindt aksepterer dem. Jeg visste for eksempel ikke at «anti-humanisme» var en konklusjon Objektivister trekker om dyrevernslover. Det var min egen, som jeg trakk fordi jeg tenker likt. Du svarte forøvrig ikke på noen av argumentene: hvorfor skal dyr ha rettigheter de selv ikke er i stand til… Read more »

Fra arkivet